پناهجویان، مهاجرت، آوارگی و جنایت کوچ اجباری

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

پشتو-ونداليسم؛

جمعه 27 فبروری 2009, توسط اسد بودا

یونان: آوارگی و نقض حقوق بشر

چهار شنبه 11 فبروری 2009, توسط بصیر آهنگ

هرات، شهر سانسورها

دوشنبه 9 فبروری 2009, توسط احمد بصيربيگزاد

يونان: آوارگی و نقض حقوق بشر

يكشنبه 8 فبروری 2009, توسط بصیر آهنگ

جستجو در کابل پرس