صفحه نخست > خبر و گزارش > بازگشت آوارگان به افغانستان!

بازگشت آوارگان به افغانستان!

دفتر پناهندگان سازمان ملل (يو. ان. آچ. سی. آر)
سه شنبه 7 اكتبر 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کابل پرس?: آنچه در ادامه می آيد متن کامل بيانيه ی دفتر سازمان ملل در امور پناهندگان می باشد. اين دفتر اعلام کرده است که در سال 2008 حدود 250 هزار تن به افغانستان بازگشته اند. فارغ از اينکه آيا اين آمار می تواند درست باشد يا نه، آنچه مسلم است اين است که تعداد زيادی از آوارگان افغانستان از کشورهایی مانند ايران و پاکستان، اخراج شده اند. دولت افغانستان، سازمان ملل و ساير نهادهای بين المللی و کشورهای مختلف، سعی در خوب جلوه دادن شرايط افغانستان می باشند. اين تلاش ها و ارايه ی تصوير ناواقعی از افغانستان باعث شده که بسیاری از کشورهای پناهنده پذير با آوارگان بر مبنای کنوانسيون ژنو مربوط به پناهندگان و پروتوکل مربوط به آن برخورد نکنند. آنان ديگر اصطلاح "پناهنده" را حذف کرده و نام "مهاجر" را به آنان اطلاق می کنند. اين دو هر کدام به لحاظ حقوقی دو بار معنایی متفاوت دارد. زمانی که کسی پناهنده محسوب می شود، کشورهایی که کنوانسيون پناهندگان را پذيرفته اند، نمی توانند به آسانی آوارگان را اخراج کنند.

متن کامل بيانيه ی دفتر سازمان ملل در امور پناهندگان را که به کابل پرس ارسال شده، بدون کم و کاست می خوانيم:

عکس از رويترز

بازگشت افغانها در سال 2008 بيشتر از یک چهارم ميليون گردید

کابل 7 اکتوبر: از آغاز سال جاری تا اکنون بيش از 250،000 افغان از پاکستان و ایران به کشور شان
عودت نموده اند. قرار گزارشات، بسياری از این عودت کننده گان بنابر مشکلات اقتصادی و امنيتی که
در دوران مهاجرت با آن مواجه بود ه اند، عودت کرده اند.

از ماه جنوری سال روان تا اکنون، کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مجموعاً
251,880 افغان ثبت نام شده را تحت پروگرام عودت دواطلبانه مساعدت نموده است که 248,951 از
پاکستان و 2,929 دیگر آنها از ایران به کشورعودت نموده اند. بسياری ازاین عودت کنندگان، علت
عودت شان به افغانستان را مصارف گزاف زندگی در دیار مهاجرت، عنوان نموده اند. برعلاوه تعداد
دیگری مشکلات امنيتی در ایالت شمال غربی پاکستان را دليل عمده عودت شان توصيف نموده اند.
قسمت اعظم عودت کنندگان طی سال جاری ( 63 فيصد) به ولایات شرقی افغانستان عودت نموده اند، در
حاليکه 13 فيصد به کابل عودت نمودند 6 فيصد دیگر این عودت کنندگان به سایر مناطق مرکزی، 13
فيصد به ولایات شمالی و 6 فيصد دیگر به مناطق جنوب و جنوب شرق کشور عودت نموده اند.
در حاليکه بسياری از عودت کنندگان به مناطق اصلی شان عودت نموده اند، اما تعدادی از آنها بنابر نبود
زمين، سرپناه و فرصت های کاری ویا شرایط نا مساعد امنيتی نتوانسته اند به محلات اصلی شان عودت
نمایند. در ميان این عودت کنندگان بيش از 30،000 شان فعلآ در پنج اقامتگاه موقتی در ولایات ننگرهار
و لغمان بسرميبرند که با مسدود شدن کمپ جلوزی در شمال غرب پاکستان درتابستان امسال به وطن
عودت نموده اند.

پروگرام عودت داوطلبانه مساعدت شده کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از پاکستان
به افغانستان در اخير ماه اکتوبر سال جاری با رسيدن وقفه سالانه زمستانی متوقف ميگردد. این پروگرام
در ماه مارچ سال 2009 دوباره آغاز خواهد گردید.

از زمان سقوط رژیم طالبان در سال 2001 ، بيش از پنج ميليون افغان به وطن شان عودت نموده اند.
از ایران، پاکستان و دیگر کشور ها بازگشت UNHCR ازین جمله، بيش از 4.3 ميليون تن با مساعدت
نموده اند. دولت افغانستان تلاش بخرچ داده است تا این تعداد زیاد بازگشت کنندگان را در کشور جذب
نماید. تعداد زیادی از بازگشت کنندگان با چالش هائی مانند نداشتن زمين، سرپناه، آب و خدمات اساسی
مانند خدمات صحی و تعليم و تربيه مواجه اند علاوتآ فرصت های کاری نيز بسيار اندک ميباشد.
اداره ملل متحد در امور پناهندگان برای هر فرد عودت کننده مساعدت نقدی مبلغ 100 دالر امریکائی را
فراهم مينماید. برعلاوه این اداره برای عودت کنندگان نهایت آسيب پذیر مساعدت های سرپناه را نيز
عرضه نموده و در جهت هماهنگ ساختن مساعی برای فراهم آوری آب و ایجاد مراکز حفظ الصحه و
سایر زیربنا های اساسی در محلاتيکه تعداد بيشتر عودت کنندگان در آن بسر ميبرند، فعاليت مينمایيد.
باید گفت که اینها اقدامات کوتاه مدتی است که برای اسکان مجدد عودت کنندگان روی دست گرفته شده
است. راه حل ميان مدت همانا گنجانيدن نيازمندی های این عودت کنندگان در استراتيژی انکشاف ملی
افغانستان ميباشد، خاصتاً در برنامه های ملی در سکتور های عمده مانند صحت، تعليم و تربيه، آب، حفظ
الصحه و کاریابی درنظرگرفته شده است.

جهت رسيدگی به این موضوعات، بتاریخ 19 نوامبر سال جاری وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی
مشترکاً یک کنفرانس بين المللی را در مورد بازگشت و اسکان مجدد در کابل UNHCR افغانستان و
دایر خواهند نمود. این کنفرانس راه هائی را برای هماهنگی اهداف تعيين شده برای بازگشت مهاجرین به
کشور و مدت زمانبندی شده ک توسط کشور های ميزبان پيشنهاد گردیده با در نظرداشت فعاليت ها در
شرایط پر چالش موجوده جستجو خواهند نمود.

همچنان این کنفرانس فرصتی جهت بسيج نمودن منابع بيشتر برای بکاربردن یک شيوه جامع و منظم و
وجوه مالی چندین ساله در چارچوب استراتيژی انکشاف ملی افغانستان خواهد بود.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • جناب میر هزار این مقاله به موضو ع اطفال ربطی ندارد لطفا این مقاله را بطور مستقل در کابل پرس? نشر نموده ممنون سازید

  تا کنون اکثر انتقاد های که از آقای خرم وزیر آطلاعات و فرهنگ صورت میگیرد تنها بدور بکاربرد کلمات پوهنتون و دانشگاه میچرخد و رسانه های جمعی درکشور ما نیز خدا یار جان شان وقتی موضوعی را یافتند انرا الا دادنی نیستند و درمورد استعمال تنها یک کلمه آنقدر قلم فرسائی و حرف زده شده که انسان تصور می نماید اینکشور دیگر هیچ مشکلی دیگری ندارد.
  از جانب دیگر این موضوع باعث شده تا همه ء توجه تنها بطرف همین موضوع باارزش یا بی ارزش معطوف گردیده و بقیه شهکاری های آقای وزیر از چشم مطبوعا ت و از ان جمله چشم های کنجکای کابل پرس بکلی بدور ماند، حقیقت اینست که آقای خرم وزیر اطلاعات و فرهنگ کشوردراجرای سیاست های قومگرایانه و پر از تعصب خویش گوی سبقت را از دوستان افغان ملتی خویش نیز ربوده است وقتی سیاست کدری
  اقای خرم طی این چند ماه اخیر مطالعه گردد، اثار قومگرایی، تعصب و دشمنی با دیگر آقوام ساکن کشور درتصمیمات آقای خرم بکلی نمایان میگردد این موضوع از وادار نمودن آقای نجیب روشن به استعفی تا برطرف نمودن یک ژورنالیست مسلکی رادیو تلویزیون بجرم تهیه پروگرام انتقادی علیه مقامات دولتی مشاهده کرد.
  طوریکه هموطنان ما آطلاع دارند در چوکات نمایندگی های سیاسی افغانستان در تعدادی از کشور ها که با افغانستان روابط وسیع فرهنگی داردیک نفر بحیث آتشه فرهنگی از طرف وزارت اطلاعات و کلتور تعین میگردد طبعا افراد مذکور باید از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و فرهنگ بوده و کسی باشد که با فرهنگ تاریخ کشور ما در مجموع آشنائی کامل داشته باشد تا بتواند بحیث نماینده کلتوری از این سرزمین کهن در آن کشور ها نمایندگی نماید اما آقای خرم بیدون درنظر داشت این معیار ها فقط بر مبنی تعلقات زبانی و منطقوی در نمایندگی های افغانستان در دهلی و ماسکو دو تن از جلاد های امینی را بنام لطیف بهاند در مسکو و خالق رشید در دهلی را که قبلا در همانجا سکونت داشته وحتی یکروز نیز در وزارت آطلاعات و فرهنگ در داخل خدمت نه نموده اند بحیث آتشه های کلتوری افغانستان در انجا توظیف نموده است.
  به سلسله ادامه این تقرری های قومی اخیرا یکی دیگر از نطاقان سابق پشتو رادیو صدای امریکا که در آستانه هفتاد سالگی قرار دارد بحیث آتشه کلتوری افغانستان در واشنگتن از طرف آقای خرم مقرر گردیده است.
  از تقرر خلقی های امینی بحیث آتشه های کلتوری افغانستان در دهلی و مسکو بوسیله خرم گلبدنی میتوان به یک نتیجه رسید و آن اینکه وقتی پای روابط لسانی و قومی مطرح باشد برای قومگرایان کشور ما سابقه گذشته و انجام جنایات علیه مردم ما زیاد اهمیت ندارد.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس