صفحه نخست > دیدگاه > انتخابات > چانه زنی های سياسی در دوبی

چانه زنی های سياسی در دوبی

حامد کرزی، پير سيد احمد گيلانی، صبغت الله مجددی، علي احمد جلالی، اشرف غنی احمدزی و جبهه ی ملی
رزاق مأمون
دوشنبه 10 نوامبر 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

تقريبا بلافاصله پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري امريكا و روي صحنه آمدن برك اوباما به حيث رئيس جمهور آن كشور،‌ تب ائتلاف سازي ها و صف آرايي هاي انتخاباتي ميان جناح هاي مختلف سياسي درافغانستان نيز بالا رفته است. اما به نظر مي رسد كه تلاش براي حصول اين گونه تفاهمات در سطح گفتمان گسترده در داخل افغانستان مطرح نيست و عجالتا عقب در هاي بسته درارگ و همچنان در محافل خصوصي در دوبي مركز امارات عربي انجام مي گيرند.

گزارش هايي وجود دارد كه سفير انگليس دركابل با آگاهي از ايجاد جو جديد در كاخ سفيد نسبت به نحوه حكومت آينده در افغانستان، قصد دارد از قطع رابطه كنوني ميان حامد كرزي و برك اوباما رئيس جمهور جديد امريكا براي ايجاد يك ساختار نسبتا فراگير تازه در محور آقاي كرزي استفاده به موقع كند. وي در هفته هاي اخير، در چندين نوبت ديدار خصوصي با رئيس جمهور كرزي سعي كرده است تا او را به وسيله يك رشته صف آرايي ها و به ميدان كشيدن ساير نيروهاي سياسي خرد وكوچك، به طور كامل احاطه كند. سفير انگليس آگاه است كه حامد كرزي از نظر رهبران جديد كاخ سفيد چانس باقي ماندن در قدرت را از دست داده است. بدين ترتيب،‌ مقامات لندن در تلاش اند تا محور رئيس جمهور را سر ازنو به حيث يك جريان زنده و پرو‍ژه رقابتي جديد در برابر نامزد هاي احتمالي كاخ سفيد مطرح كند. بر اساس اين طرح،‌پيش بيني شده است كه اگر كانديداي امريكايي فردي داراي نفوذ قوي و امكانات اجتماعي فراگير باشد،‌ درحساس ترين روز هاي نزديك به انتخابات،‌ پير سيد احمد گيلاني چهره ارشد انتخابات آينده، ناگهان به نفع آقاي كرزي از ميدان رقابت بيرون شود و بدين وسيله موقعيت آقاي كرزي را تقويت كند.

گفته مي شودكه كار بالاي يك تعداد گروه هاي خرد و كوچك مدعي مشاركت در بازي هاي انتخابات از هم اكنون تحت عنوان فعاليت هاي صلح و تأمين مصالحه ميان اين چهره و فلان فرمانده به رهبري پروفيسور صبغت الله مجددي آغاز شده است. ظاهرا معلوم مي شود كه فعاليت هاي جديد آقاي مجددي به هدف تقويت اعتبار حامد كرزي درشمال كشور انجام مي شود.

اجماع در دوبی

از چند روز به اين سو زيرعنوان گرد هم آيي سرمايه داران و تاجران ملي افغان، نشست هاي مشورتي مهمي درجريان است كه منظور اصلي گفت وگوها بحث روي گزينش يك نامزد هم پذير از سوي حلقات مختلف سياسي بوده است. در اجلاس دوبي مارشال فهيم،‌ فرمانده معروف ضد طالبان ووزير دفاع سابق، احمد ضياء مسعود معاون اول رئيس جمهور كرزي و از اعضاي ارشد "جبهه ملي" ، حاجي محمد محقق از رهبران حزب وحدت اسلامي ( شاخه محقق) وشماري از چهره هاي درشت سياسي وابسته به نيروهاي مختلف حضور دارند. اين درحالي است كه علي احمد جلالي وزير داخله سابق و از نامزدان انتخابات رياست جمهوري نيز از كابل روانه دوبي شده است.

گزارش وجود دارد كه در صورت يافتن يك راه حل و اجماع نظر درمورد نامزدي آقاي جلالي به حيث كانديداي محوري طرف هاي سياسي حاضر درجلسه دوبي، كليه گروه هاي سياسي به نفع آقاي جلالي از صحنه رقابت ها كنار خواهند رفت. اما درين ميان ظهور اشرف غني احمد زي از مديران ارشد سياسي به صحنه رقابت ها، مشكل كليدي را به وجود آورده است كه روند رايزني ها و تصميم گيري هاي كارساز به نفع آقاي جلالي را در جلسه دوبي تا حد زيادي مختل مي كند. آقاي احمد زي هرگز به نفع آقاي جلالي از ميدان زور آزمايي انتخاباتي خارج نخواهد شد. درظاهر امر، علي احمد جلالي از گردنه هاي بسا مشكلات مقدماتي درامر حاصل كردن قناعت شماري از نيرو هاي عمده عبور كرده است.

از همين حالا گفته مي شود كه معاون آقاي جلالي انجنير احسان الله بيات درنظر گرفته شده است. آقاي جلالي وابسته به شاخه منگول پشتون هاي ولسوالي اندر ولايت غزني است كه نژادش ترك و زبانش پشتو است. آقاي بيات از قزلباش ( سرسرخ ها) هاي ترك نژاد شيعه مذهب است كه مي تواند در عرصه مبارزه انتخاباتي در سه نقش، يعني ترك تبار،‌ فارسي زبان و شيعه مذهب ظاهر شود. با اين اوصاف، جاي تعجب نيست كه جنرال دوستم مؤسس حزب جنبش ملي و اسلامي و رهبر يگانه ازبك هاي افغانستان درين ساختار نيز وارد شده است. تا اين جا بازي خانه گي سياسي در داخل افغانستان شكل گرفته است.

اما جبهه ملی چه گونه درين بازی ظاهر خواهد شد؟

گمان مي رود كه جبهه ملي درحال حاضر، به عنوان وزنه سنگين تر سياسي در چانه زني هاي تقسيم قدرت آينده مطرح است. اين جبهه نگران حوادث و تكانه هاي غيرمنتظره اي است كه مي تواند بر تشكيلات چند رنگ اين جبهه زلزله بياندازد و كار‌آيي نيرومند كنوني آن را در برابر حتي قوي ترين نامزدهاي انتخاباتي،
تضعيف كند. جبهه ملي در دو نقش به بازي خويش ادامه مي دهد.

يك: تماس با تيم رئيس جمهور كرزي و گرفتن امتيازات محوري كه براي كل بدنه هاي سياسي شامل درجبهه قابل قبول باشد. به نظر مي رسد كه كرزي در موقعيت برزخي كنوني به دادن بخش عمده امتيازات براي جبهه ملي راضي باشد. فكر مي شود كه آقاي كرزي بيشتر مايل است تا شخص استاد برهان الدين رباني را به محور آينده انتخاباتي خويش جلب كند. اما اين به معناي پايان بازي سياسي جبهه ملي نيست. اين جبهه در موقعيتي ديگر، مذاكراتي فشرده و منظمي را پيش مي برد كه با آقاي جلالي به يك توافق نهايي دست يابد. از سوي ديگر، گزارش هايي وجود دارد كه يكي از اعضاي ارشد رهبري جبهه ملي به طور جداگانه مذاكراتي را با تيم حامدكرزي انجام داده است و سلسله اين تماس ها هنوزهم ادامه دارد. اين چيزيست كه جبهه ملي را با خطر انزوا و كمبود كارآيي مواجه مي كند.

اما سوال اين است كه از مجموع تماس ها،‌بحث ها و معامله هاي سياسي كه آغاز شده است،‌چه نتيجه اي حاصل خواهد شد؟

حدس زده مي شود كه همه جريان هاي شامل در مذاكرات سري، ‌به شمول آقاي علي احمد جلالي وجبهه ملي، در صورت رسيدن به يك توافق عمومي به طور كل به نفع حامد كرزي از رويارويي انتخاباتي خارج خواهند شد.

واما موقف ايالات متحده در برابر اجماع سري و علني نهاد ها و فعالان سياسي افغان چه گونه خواهد بود؟

به نظر مي رسد كه ايالات متحده امريكا ريزرف مشخص خود را در انتخابات آينده افغانستان دارد اما در آينده اين ريزرف انتخاباتي معرفي خواهد شد. علايم داشتن چنين ريزرف، آن است كه اخيرا سفارت ايالات متحده امريكا مبلغ پنج ميليون دالر را دراختيار كميسيون ويژه برگزاري انتخابات قرار داده است. گفته مي شود كه امريك نيز در بازي انتخاباتي درافغانستان به شيوه خودش عمل خواهد كرد. يكي از ويژه گي هاي بازي امريكا در انتخابات جديد آن است كه بساط طرفداران و هم پيمانان حزب جمهوري خواه به رهبري جورج بوش را از بستر افغانستان جمع كند. اين چيزيست كه تمامي گروه هاي خردو بزرگ سياسي درافغانستان از آن آگاه اند و مي دانند كه تازه در مرحله اول چانه زني هايي قرار دارند كه بازيگران كليدي آن ، نه افغان ها بلكه انگليس ها و امريكاييان اند.

واژه های کلیدی

انتخابات در افغانستان
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • I believe it would be better if we ask the USA to send a congress man to Afghanistan as a Governor to rules Afghanistan, and it could be much much better and profitable for the nation and the country rather than the puppet!?..Jalaley ,Ashraf Ganey,or Mr Karzie him self

 • I agree with Ashoor but I was thinking about President Bush instead of a Congressman. I think he is much better than Khalilzad and other smaller pupets. He can fight will Osama as well.

  I’m wondering why Mr. ahmadzai still do not know to cut the hiar in his noses. this makes him a little ....

  • bah bah , besayar peshnehade jaleb, wa man yak chez ra khwastam ke ezafa konam wa aan eenke meshawad moshkile american bodan bush ra ham ba dadane tabeyate afghanistan barayash hal kard, chon agar jalali ya khalilzad ya ashraf ghani ham beyayand hamaye shan afghan american hastand, magar ba tabeyat dadan ba bush een walajenab meshawad american afghan wa dega gap khalas ast , bush ba tajrobaye 8 sala dar rahbariye donya metawanad ba rahati afghanistan wa manteqa ra edara konad, wa fayedaye degarash ham eenke hech kas jorate mamela gari wa chana zani ba bush ra nadarad ok ya hooooooooooooooooooooooooooo
   tareq

  • I agree with our country men , we don’t need puppets any more

 • آقای رزاق مامون شما از کجا میدانید که چنین جلسه در دبی راه اندازی شده است. اگر میدانید لطفا توضیحات بیشتر بدهید.

  مسئله دوم: شما که خود را یک نویسنده افغانستان معرفی میکنید آیا شرم آور نیست که دبی را مرکز و پایتخت امارات متحده عربی معرفی میکنید. در حالیکه یک طفل صنف سه میداند که ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی است نه دبی. دبی یک شهر تجارتی است نه پایتخت.

  مسئله سوم: شما که اکثرا به دلایل مختلف از جبهه نام نهاد ملی که متشکل از جنایت گاران 7 ثور و 8 ثور است دفاع میکنید. آیا باور دارید که شما به این کارهای خویش صدمه بزرگ به حیث خویش من حیث یک نویسنده وارد می سازید. همه میدانند که کمونستان مرتد، جنایت پیشه و قاتل ملت افغانستان که امروز خودشان را در جبهه غیر ملی مطرح ساخته اندآینده ندارند، شما کوشش نکنید که با وارونه جلوه دادن اعمال کمونستان و گاه گاه دفاع از نجیب، رئیس سابق خاد و سرسپرده روسها در افغانستان، که اخیرا درافغانستان محکوم به اعدام گردیده و حکم اعدام نیز بالایش تنفیذ گردید خود تان را مطرح کنید این کارها به شما بیشتر ضرر می رساند تا منفعت.

  گرچه بنده تا کنون یکی از مبارزان واقعی علیه گروهک مزدور طالبنما می باشم ولی هربار فکر میکنم که طالبان جنایت کار ترین انسان، نجیب رئیس سابق خاد، را بخاطر جرم و جنایت هایش علیه ملت افغانستان و به شهادت رسانیدن یک ونیم ملیون انسان افغانی محاکمه واعدام نمودند راحت می شوم و به خود میگویم که طالبان این عمل انسانی و اسلامی شما هرگز از یاد ملت افغانستان نمی رود.

  نفرین به آنهائیکه خود را مجاهد می گویند و نجیب و غیره کمونستان مرتدوجنایتکاررا محاکمه نکردند.

  • خیر خیر صادقی صاحب !!!!کمی دردت را به قراری بخور عزیزم!

   مگر آسمان بزمین میخورد که کسی به سویه شما مراکز رقص وعیاشی رادقیقا نداند و در آن اشتباه کند؟

   مگر نویسنده های دیگر، اشتباه نمیکنند؟ آیا جناب عالی از رحم مادر نابغه وجغرافیه دان بدنیا آمده اید؟

   شاید آنقدرها هم عیب نباشد که به عوض ابوظبی ، دبی را سهوا پایتخت بگوییم. کشورهای حاشیهء خلیج فارس که اکنون خودشان کشورهای خلیج عرب مینامند ازنظر سیاسی تاکنون سیستم اداری آنها با سیستم های متعارف دنیای دیگر فرق دارد. این امارت های شیخ نشین براساس یک کنفدراسیون منطقه ای از بدو تاسیس کشورشان بنام امارات متحده عرب تاکنون مراحل مختلف را پشت سرگذاشته اند که سه جزیره طنب خورد وطنب بزرگ وجزایر ابوموسی بعنوان جزایر متنازع فیه بین ایران وامارات تاکنون لاینحل باقی مانده است.

   بناء هیچ گناه ندارد اگر کسی پایتخت همچو امارت را شارجه بنامد یا دبی . مثلا حاکم شارجه با فامیل آل نهیان حاکم ابوظبی ازسالها بد اینطرف روابط حسنه ندارد در اخبار تلویزیون شارجه برخلاف دبی بیشتر اخبار اختصاص به حاکم شارجه دارد تا حاکم ابودظبی بهرترتیب این مسایل را بخاطری این عرض کردم که هرکسی به اندازه خودش در مورد جغرافیای سیاسی کشورها معلومات دارد اما هیچ کسی کامل نیست هرکسی سهو واشتباه میکند.

   نکتهء دیگر اینکه شما خیلی خشمگین استید که چرا مامون به این اطلاعات دسترسی دارد آیا این پرسش شما منطقی است؟

   پیامگذاران عزیزیکه مامون را متهم به پشتیبانی ازجبهه نا متجانس ملی میکنند بکدام عبارت مقاله میتواند استناد کنند که درین جا مامون از جبهه ملی پشتیبانی کرده است؟

   فکر میکنم بیشتر کامنت گذاران عزیز ما بمرض نفرت از مامون مبتلا شده اند که حتی قدرت مطالعه درست مقاله را هم ندارند.

 • با بقدرت رسیدن دموکرات وشخص بارک اوباما که از اداره ضعیف کرزی انتقادات شدید میکرد وحتی در دیدار خود که پشت دروازه های بسته وبطور خصوصی با کرزی داشت ووی را وحکومت وی را انتقاد کرده بود بعید به نظر میرسد که دموکراتها دوباره کرزی را به اریکه قدرت بنشانند. این که چه میشود زیادتر تبلیغات تیم کرزی است تا اذهان عامه را قبل از وقت اماده پذیرش کرزی به حیث رهبر اینده بسازند.

 • به همه سلام!
  چیزی که در مقاله مامون قابل درک بوده ان است که جبهه ملی از خود کدام درایت سیاسی نداشته و در معامله گیری به جلالی و کرزی مصروف بوده است هر یک از این دو که برای جبهه ملی امتیازات دولتی بیشتر را وعده کند این جبهه نا ملی به همان سو در حرکت خواهد بود.
  از این نوشتار و واقعیتهای جامعه افغانی درک شدنی است که جبهه ربانی در درد و غم مردم ما نبوده صرف در فکر چوکی و قدرت بوده است و از طریق معامله گیری از بازپرسی ملت و مردم اینها در عقب این و ان خود را پنهان مکنند.
  قابل یاد اوری است که مامون باید اولا در باره اشخاص و افراد معلومات حاصل نماید و بعدا ابراز نظر نماید...
  جلالی و اشرف غنی باهم نهایت نزدیک و دوستان یکدیگر اند و من فکر می کنم که در بین این دو هیچ نوع اختلاف نظر وجود نداشته است.
  این را باید همه و همه بدانند که یک روزی خواهد رسید که این معامله گران هریک کرزی،ربانی،جلالی،فهیم،ضیامسعودو دیگران جوابگو این همه مشکلات که در این دهه بوجود می اید خواهند بود.
  اگر از نگاه قوم پرستی و زبان پرستی به مسایل کشور رسیدگی کنیم و در نوشتار و گفتار سیاسی خود از واقعیتهای موجود چشم پوشی کنیم دردی را دوا نکرده ایم.
  یکی از واقعیتهای موجود در انتخابات اینده کشورمان شخصیت دلسوز و مهربان کشور ما داکتر رمضان بشر دوست است که اهلیت اداره و مدیریت را دارا بوده و مردم افغانستان این شخصیت علمی و مهربان کشور را دوست دارند،بیاید دست با دست هم بدهیم و برای محترم بشر دوست کار کنیم تا کشور ما از این معامله گیرهای سیاسی نجات یابد.
  جلال ابادی

  آنلاین : چانه زنی

  • اشكارا بايد اين موضوع راگغت كه اينبار نوبت غير پشتونها است تا به رياست جمهوري برگزيده شوند.بايد نيروهاي سياسي از اين نگاه وارد گفتگو هاي سياسي شده ونه بايد به كمتر از اين به چيزي راضي شوند.اين ادمهاي كه نامزد هاي رياست جمهوري معرفي ميشوند تا مغز استخوان پشتونگرا اند. اگر انها به قدرت دست بيابند بايد ساير مردمان از حقوق شهروندي خود چشم بپوشند.انها هنوز از از زير چادر قبيله بيرون نيامده اند.

  • آقای جلال آبادی ! نظر تان قابل قدر است ! ایکاش همه با چنین نظر منطقی ، بدون درنظر داشت افکار شوءنیستی و با درایت کامل سیاسی در چنین شرایط مبهم ، دست بذست هم داده به شخصی اعتماد نمایند که از امتحان مردم دوستی ، وطن پرستی و دانش سیاسی موفق بدر امده است . آقای بشر دوست واقعأ در حال حاضر بهترین کاندید ملت این سرزمین بلا دیده محسوب میشود . از ملا ها و ملا پرست ها جز نوکری و وطنفروشی در طول تاریخ چه در گذشته ، چه حال و چه آینده چیزی دیگری انتظار نمیرود . ولی اصل سخن اینست که سرنوشت ما را دیگران ، در آنطرف دریا ها رقم میزنند . رهبری این ملت بی سرو پا به شخصی سپرده خواهد شد که امتحان ماساژ ... ، مسلک برس زدن و خوش خدمتی را بادرجه عالی به پایان رسانیده باشد . دیگران که دارای چنین اوصاف نباشند هرگز و هرگز به مدیریت پذیرفته نخواهند شد . من به شما اطمینان میدهم که سگ سیاه یار روباه زرد است . در سیاست امروز جهانی همه و همه در فکر تناوب چال و نیرنگ بقدرت رسیذن هستند . اینشعار های سیاه و سفید امریکائی همه بمنظور فزیب مایان است و بس . پلان مطروحه باداران جهان چه با سیاه و چه با سفید ، جامعه عمل خواهد پوشید و پنتاگون و cia آنرا صادقانه با پاش نمودن دالر ارجمند پیاده خواهند نمود . دالر دوستان هم کم نیستند . مطمئین باشید .

  • سلام دوستان.
   من به نظریانی برادرمحترم آقای جلاآبادی کاملا ن موافقم ایشان یک شخص صادیق روشن فکردلسوز وآگاه ازمثایل سیاسی کشور می باشند ایشان بدون با در نظر داشت مثایل قومی وزبانی انگشت روی شخشصی گذاشته اندکه یقین خود آقای جلال آبادی دارای چنین خصوصیانی هستند که آقای داکتر بشردوست دارنداگر چنین افرادی از سرتاسر کشورجمع شوند یقینن کشور از بهرانی کنونی نجات پیدا میکند اشااله

 • تمام این چانه زنی ها که از جانب هرکس یا جناعی باشد یک حقیقت را برملا میسازد وان این که امروز وقت انرسیده است که افغان ملت وایده های فاشیستو پشتونیستی ان به زباله دان تاریخ انداخته شده است. افغان ملت از هفت سال به این طرف بالای جامعه جهانی ، افغانستان وبخصوص بالای قوم پشتون به شکل یک کنه خون اشام تحمیل کرده است.

  امروز مسول تمام بدبختی های پشتون ها افغان ملت است زیرا افغان ملتی ها خود را به حیث نماینده های قوم پشتون برای امریکا معرفی کرده و کرسی های دولتی را به نام انها اشغال کرده اند واین درحالی است که اگر گرده شیر را هم در وجود این بزدلان بی خاصیت پیوند بزنی از چهلستون و یا کوته سنگی به طرف مناطق که ادعای پیوند داشتن به انجاها را میکنند رفته نمیتوانند زیرا پسران کاکایشان انها را مانند گوسفند سر میبرند.

  وقت ان است که هرمعادله سیاسی که طرح ریزی میگردد باید درانها افغان ملتی ها طرد گردند وعوض انها نماینده های واقعی پشتونها که همانا طالبان هستند در نظر گرفته شوند. امروز اگر کدام افغان ملتی بخواهد یا نه طالبان نماینده های اصلی پشتونها خود را به ثبوت رسانیده اند زیرا پشتونها بادل و جان از انها حمایه میکنند واگر چند مرغ دزدی در حزب افغان ملت عضویت دارد علت ان جمع اوری پول ودزدی از بیت المال است وخلاص. امروز تمام مسولین بنادر افغانستان از جمله کدر های حزب افغان ملت هستند. احسان الله کامه وال که ریس گمرک جلال اباد است وسابق مسول انجیوی بود بنام YAAR که پروژه های سازمان غذایی جهان را پیش میبردو بنام احسان الله گندم فروش مشهور شده بود ومکتب را الی صنف هفتم خوانده است وصاحب ملیونها دالر از طریق فروش گندم های دبلیو اف پی شد امروز ریس گمرک تورخم تعین شده است وماهانه سی فیصد عاید خالص این گمرک را به جیب انور الحق احدی میریزد. مانند احسان الله دها ریس گمرک های سایر مناطق کشور یک چنین معامله غیر قانونی ودرحقیقت دزدی را با ریس افغان ملت دارند. اعضای افغان ملت از دزدی زیاد در حال کفیدن هستند. بنا انسانیت امر میکند که به انها استراحت داده شده و دست های کثیف شان از کار گرفته شود و عوض شان برادران شان یعنی طلبه های کرام که واضع دو اصل دیگر پشتونوالی یعنی مانند گوسفند سربریدن و خود انفجار دادن هستند در معادلات ومعاملات سیاسی اینده در نظر داشته گرفته شوند.

 • تشكرازكارمندان محترم شما:
  درموردانتخابات اينده نظرمن بحيث شاگردحقوق اين است كه نبايد شخصي همانند كرزي باشدويا از گروهي همانندجبهه ملي كه ملي نيست و اگر هرشخصي از اين دو گروه نماينده گي كند ناكام خواهد بود بخطريكه مردم خسته شده وخواهان تغيرهستند.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس