صفحه نخست > دیدگاه > بحران سیاسی در داخل دولت

بحران سیاسی در داخل دولت

رزاق مأمون
چهار شنبه 21 نوامبر 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

بحران سیاسی در داخل دولت بر سر ادامۀ کار دکتر سپنتا ریشه دار تر می شود. یک حلقه یی از مشاوران خاص در داخل حکومت تصور دارند که اگر هرچه بیشتر بتواند پارلمان را ضعیف نگهداشته و حرکت آن را مهار کند، خوب تر می توانند بدون مزاحمت قانون به اقدامات زیرزمینی خویش ادامه دهند. اما این تصور نه تنها یک اشتباه جبران ناپذیر است ؛ بلکه روی کرد حکومت داران به شیوه های حاکمیت های ناکام گذشته ،به معنی آن است که جامعه افغانستان یک بار دیگر در موقیعتی قرار گرفته است که مجبوراست گذشته های تلخ را یک بار دیگر به تجربه بگیرد.

در تماس هایی که با دپلومات های برازندۀ کشور داشتم ؛ این نکته در اظهارات آنان مورد تأکید قرار دارد که حفظ دکتر سپنتا در کرسی وزارت خارجه ، به بهای افزایش تنش و حفظ بحران میان ولسی جرگه و حکومت به نفع رئیس جمهورنیست. اگر به نفع شخص رئیس جمهور باشد؛ به نفع مردم افغانستان نیست. تلاش های دکتر سپنتا درین اواخر نیز برای باقی ماندن درین مقام، ضمن این که از مشروعیت قانون برخوردار نیست ، سیستم دپلوماسی افغانستان را بیش ازین آسیب پذیرترساخته است. وی نمی تواند دروضعیتی که با نماینده گان مردم در پارلمان درتضاد قرار دارد، سیاست خارجی افغانستان را سمت دهی و مدیریت کند. بدون تردید، ادامه التهابی این مأموریت، بر نحوۀ سیاست خارجی کشور تأثیری منفی بر جا می گذارد.

به عقیده دپلومات های کشور، دکتر سپنتا اکنون سعی دارد تا به کشور های غربی طوری وانمود کند که مخالفت بر ضد وی در پارلمان، کار ایران است. بدین ترتیب وی تلاش دارد تا به مقامات امریکایی پیام بدهد که وی به طور دربست ، در خدمت پالیسی های آن کشور قرار دارد. قبلا فکر می شد که آلمان از حضور سپنتا دروزارت خارجه به طور پیگیر حمایت می کند اما اکنون آلمان اصرار چندانی به ابقای وی در وزارت خارجه از خود نشان نمی دهد. تزلزل در موقعیت سپنتا سبب شده است تا دکتر ظاهر طنین به حیث نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد، از پشتوانۀ اصلی خویش محروم شود. جوامع افغان ها در غرب به ویژه امریکا، تعجب می کنند که آقای کرزی چه گونه حاضر شد تا دکتر طنین را که از تجارب و پیشینۀ قابل محاسبه در مأموریت های حساس دپلوماتیک برخوردار نیست ، بر اثر اصرار دکتر سپنتا روانۀ سازمان ملل متحد کند. سید طیب جواد سفیر افغانستان درواشنگتن که قبلا رابطه بسیار تنگاتنگی با تیم سپنتا – طنین داشت، درین اواخر ترجیح داده است که از نزدیکی بیشتر با آنان احتراز جوید. احتمالا دلیل سردی روابط میان سید طیب جواد و تیم سپنتا آن است که این تیم از سوی مقامات امریکایی به حیث متحدان قابل توجه در آینده پذیرفته نشده اند. آقای جواد ظاهراَ نمی خواهد که درازای نزدیکی با طنین و سپنتا، حمایت جامعۀ افغان ها در امریکا را از دست بدهد. دپلومات ها بدین باور اند که در نماینده گی دایمی افغانستان درسازمان ملل متحد، اکنون فرد کاردان وآشنا به امور، وجود ندارد تا در هیأت مسودۀ قطعنامه افغانستان و تصویب قطعنامۀ سالانۀ آن سازمان در بارۀ افغانستان حضور مؤثر ونظارت محسوس داشته باشد. با توجه به حضور سیاست مداران مجرب پاکستان درهیأت طرح مسوده، احتمال آن وجود دارد که امسال قطعنامه طوری تصویب شود تا براساس آن ، موقعیت پاکستان در قضایای افغانستان، بهتر جلوه گر شود. جانب پاکستان بالطبع تلاش خواهد کرد تا نشان دهد که مشکل افغانستان تنها به سرحدات افغانستان با پاکستان محدود نمی شود و این بحران درسراسر افغانستان شایع است. پیام اصلی پاکستان همان پیام کهنه خواهد بود تا این مفکوره را دراذهان جامعه جهانی جایگیر کند که طالبان باید به حیث یک فاکتور عمده در قضایا حضور دارند ونمی شود آنان را در معامله های بعدی نادیده گرفت. درگذشته ، در نماینده گی افغانستان درملل متحد چهره های برازنده یی حضور داشتند که در خصوص هر بند قطعنامه وهر واژه های مندرج درقطعنامه افغانستان، با نماینده گان جامعه جهانی به مذاکره مستمر، دقیق و مؤثر ادامه می دادند.

این گونه دشواری ها در سیستم دپلوماسی افغانستان به همین جا خلاصه نمی شوند. با توجه به افزایش بحران درداخل وبازی های سیاسی پاکستان وحلقات هوادار طالبان در داخل حکومت، تلاش هایی از دو سو درجریان است تا در فهرست 150 نفری رهبران ومقامات طالبان که از سوی جامعه جهانی به عنوان تروریست و دهشت افگن شناخته شده اند، تغییراتی رونما گردد و تیم کوچک فعال در ارگ امیدوار است تا بخشی از رهبران طالبان را از لست مظنونان به اعمال تروریستی خارج کنند. اگر چنین امری اتفاق بیافتد، کلیه تحولات چشمگیر درعرصۀ حقوق بشر، آزادی مطبوعات ، قوانین ساخته شده و حقوق زنان که درشش سال اخیر صورت گرفته، در خطر قرار خواهد گرفت. دپلومات های مجرب افغانستان می گویند که طرفداران حقوق بشر درامریکا و اروپای غربی اکنون نگران اند که اگر حکومت افغانستان در مسیر سازش با ملاعمر و حکمت یار پیش برود، افغانستان به سوی قهقرا خواهد رفت. یکی از پی آمد های این انحراف، آن است که ممکن است سرمایه گزاری احتمالی کشور های غربی در افغانستان با چالش های جدی رو به رو شود.

از آن جایی که فکر می شود دموکرات های امریکایی بر مسند قدرت آینده امریکا تکیه خواهند زد، موقعیت محور حکومت درکابل که به طور کامل در گرو جمهوری خواهان بوده است، متزلزل خواهد شد. شاید تلاش های محور حکومت در کابل که به هدف تقویت موقعیت وادامۀ اقتدار کنونی صورت می گیرد، بیانگر نگرانی هایی باشد که مانند تبی به جان حکومت داران کابل پیچیده است. عقیده بر آن است که حکومت تحت رهبر رئیس جمهور کرزی بر پایه این استدلال که تا کنون جایگزینی مطمئن برای آن پیدا نشده است، در آستانۀ سقوط قرار ندارد؛ اما آن چه قطعی به نظر می رسد حضور دکتر زلمی خلیلزاد است که از صحنۀ افغانستان محو شده است. غرب به این نظر است که رئیس جمهور کرزی باید میعاد باقی مانده حکومتش را طی کند اما نگاه دموکرات ها به آقای کرزی مثبت نیست و آنان از نزدیکی غیر قابل بازگشت رئیس جمهور با جمهوری خواهان نزدیک به جورج بوش، نگران اند. فکر می شود که برخی افراد روی سرمایه گزاری سیاسی با خلیلزاد فکر می کنند. این فرضیه ممکن است یک رؤیای خویش باشد ولی باید توجه داشت که آن دورۀ یی که خلیلزاد در خیمۀ لویه جرگه به حیث عقل کل و یا چهرۀ تام الاختیار عمل می کرد، سپری شده است.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • دپلومات هاي برجسته ولي گمنام كه شما با آنان تماس داشتيد و مي گويند كه ظرفيت در نمايندگي افغانستان در ملل متحد پايان آمده و حتا همانقدر ظرفيت هم در كسي نيست كه در مورد مسوده قطعنامه ها ابراز نظر كند،‌ حتما در همان نمايندگي كار هم مي كنند كه اينقدر آگاهي از جزئيات دارند.

  حالا يك پرسش:

  چرا خود همان دپلومات هاي برجسته در آن موارد ابراز نظر نمي كنند؟

  و اگر موضوع از داخل به برون درز نكرده، و اين دپلومات هاي برجسته! از خانه هاي خود به شما معلومات داده اند، پس يك بهتان است و به اين گونه:

  يا دپلومات هايي كه شما تماس گرفتيد، برجسته نيستند و كار را نمي فهمند و يا هم كسي ديگر برايتان دروغ گفته و گزارشي غلط به برون (مخصوصِ شما!) درز كرده و سبب گرديده تا وقت شما را براي نوشتن يك مقالة ديگر، اشغال كند.

  با تشكر

  • hamaq begona ast cho namedand va fahm nadarad,ama hamaq kase ast kei az ahmaq defa mekonaad, amroz jahan medanad kei Bush va addara fased ash hamaq ast dast neshanda ganaash amaqtaar ham cho shoma...
   pas az mazoran cho karzai,khalilzad,tanin,spanta va..... mora hay masrafey besh niestand,hamcho kaghaze tashnab bad az masraf ba tashnab kasef andakhta meshavan.

   azad-kabul

 • گيرم كه به گفتة‌شما تيم ما در ملل متحد بيكاره است،‌ امادنيا اجازه نمي دهد كه طالبان به حيث يك طرف در قضيه مطرح باشند. پاكستان اين كوشش را خواهد كرد،‌اما حتي اگر ما تنبل هم باشيم، ديگران را چگونه قانع خواهد ساخت؟‌ آيا همه تيم ها در ملل متحد، تنبل هستند؟

  اين تشويش تان (تشويش دپلومات هاي برجسته!) بي مورد است!

  • 1- هنوز نتيجة انتخابات رياست جمهوري در آنجا روشن نيست كه چه كسي مي آيد؟
   2- بپذيريم كه دموكرات ها مي آيند و حكومت موجودة‌ ما چون حمايت جمهوري خواهان را دارد، اين حمايت را از دست مي دهد.
   3- مگر خليلزاد جمهوري خواه نيست كه براي او چانس رئيس جمهور شدن زياد مي شود؟

   من با اين گونه تحليل و پيشبيني هوايي موافق نيستم. شما را دل تان!

  • عبور از سوژه ناكاميست، اما عبور از سوژه هاي تكراري پيروزي آفرينشگر است و سبب نوآوري شده مي تواند.

   آقاي مأمون بعلتي كه با عده يي خاص همنشين است در گرو سوژه يي مانده است كه مي توان آن را "ستيز با داكتر سپنتا" ناميد.

   دوست عزيز!
   از اين سوژه كه در گذشته هم ذهنت را زياد مصروف نگه داشته، عبور كن و الي ديگر كسي چيزي نو از تو نخواهد خواند و باز بدتر از آن كه كسي جديت نمي گيرد!

 • اقای مامون! بهتر بود که دست به نوشتن جلد دوم عصر خودکشی میزدید. شما میتوانید با پشت کار یک نویسنده خوب "شاید" شوید. در کشور ما سیاست مدارهای بسیاری را داریم که عملاً در گود هستند و روزگار ما راسیاه کرده بودندو هنوزهم میکنند. اما هنر مند داستان نویس کم داریم.
  بسیار به نظرم عجیب می آید که شما به همچو تحلیل های سیاسی خودتان باور داشته باشید. آیا واقعاً جنگ شورا و حکومت بر سر اسپنتا را جدی گرفته اید؟ آیا این حکومت که به اقرار خودش فاسد است و آن پارلمان که از مجموع کمیشن کار ها تشکیل شده است تاثیر ولو کوچک بر روند بهروزی ما افغانها، افغانی ها، افغانستانی دارد یا داشته است؟
  شاید دلت میشود که مبارزه کنی؟ آیا میخواهی به خاطر آزادی و دموکراسی مبارزه کنی؟ یا به خاطر اسلام؟ اگر برای هریکی از این دو تا میخواهی که مبارزه کنی "این راه که تو میروی به ترکستان است".
  بیا به دامن هنر بیاویز که پاک است و بی غش. مبارزه هم کرده میتوانی به درستی و بدون خدشه دار شدن چیزکی به نام "وجدان".

 • گذشت زمان ثابت ساخت که شعارهای فریبنده دوکتورین جدید، ریفورم و اصلاحات در وزارت خارجه توهماتی بیش نبود که وزیر آلمانی در سر می پروراند و صرف برای بازی دادن و به بازی گرفتن رئیس جمهور کفایت می کرد و بس.

  حال و روز رقت بار فعلی وزارت امور خارجه، رسوائی های سفرای جدید التقرر، مقرریهای هم تیمی- شهروندی، همه و همه شاهد و تصدیق گر گفته های آقای مأمون و دیگر نویسندگان ازاد افغان می باشند.

  یک پیشنهاد: بهترین گزینه این بود که رئیس جمهور، آقای سپنتا را بحیث رئیس گمرک هرات مقرر می ساخت تا عواید کشور را از آن درک یک هزار فیصد بالا میبرد.

  البته حالی هم سروقت است. آقای رئیس جمهور می توانند، با یک تیر دو نشان بزنند، با این کار هم با پارلمان آشتین بکنند و هم عواید گمرک ولایت هرات را هزار فیصد بالا ببرند. ( اقای سپنتا لیاقت شان را در اینکار در طول تصدی کرسی سیاست خارجی کشور نشان داده اند.)

  • وقتی دیگران بر بی پایه بودن تحلیل های آدم، نقد نوشتند آدم خودش نباید بیاید و برای دفاع غیرعاقلانه از خود پیام بگذارد.

   حتی اگر سیاست خارجی کشور ناکام هم باشد، حد اقل شما از شفافیت در وزارت خارجه انکار کرده نمی توانید. همین کافیست!

   بی آن هم ما در موقعیتی نیستیم که از سیاست خارجی خود بلافیم. مگر پیش از این ما کدام کشور تصمیم گیرنده بودیم؟ در وقت کدام وزیر خارجه؟ همانی که پیش مشرف سلامی میزد؟ یا همین داکتر سپنتایی که حداقل به مشرف جواب در خور شان او را داده می تواند؟

   شما اگر معامله هم کنید، آن را روا می دانید، ولی اگر در صحنه نباشید و دیگران بر ضد معامله گری در مبارزه هم باشند، آن را ناروا می دانید. زیرا خود در صحنه نیستید!

   اینست انصاف شما!

 • man mewkhwaham yak peshnehade ghareebana konam... ba doctor spanta, jayzae kharab tareen wazeer khareja dar tareekh afghanistan ra ehta farmaed. man raftam wa deedamke een wozarate bechara che hal darad wa chetowr soqoot karda. na diplomat manda wa na zarfyat karee. az baraye khoda een be kefayat ra az een wozarat zood bartaraf koned ke ba nang wa ezat afghnaistan sadama rasseda. massolyat dar doshe raees jamoor wa beradar nabegha ash mebashad.

  qassim.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس