صفحه نخست > دیدگاه > وزیران محقق و خلیلی کیش!

وزیران محقق و خلیلی کیش!

از دید این تاجران قومی گویا شعور مردم در اختیار اینان باشد و اینها هستند که میتوانند با داد و ستد ها و بازی های سیاسی حقوق و حیات آینده آنها را تضمین بکنند./ این آقایان که نتوانستند وجود دو و سه وزیر در کابینه را برای پنجسال تضمین کنند چگونه می توانند سرنوشت و آینده یک قوم چند میلیونی را تضمین نمایند؟
حسين زاهدی
شنبه 9 جنوری 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

پس از گذشت صدها سال قبیله گرایی، قبیله سروری و قبیله پروری هنوز این فضا، در جامعه افغانی بهترین و مفید ترین گزینه برای حاکمیت است.

یک بار دیگر رد صلاحیت 17 وزیر از سوی پارلمان که عمدتا فارسی زبانان را تشکیل می داد آشکار می کند که اقلیت های قومی باز هم اقلیت هستند و قبیله حاکم حکم می کند که در اقلیت بمانند حتی اگر درایت و شایسته گی تصدی آن پست ها را نیز داشته باشند.

با داشتن چنین تجربه ی چند سده ای و ستم کشی اقلیت ها و ستمگری قبیله، کسانی چون آقای محقق و خلیلی که ظاهرن علم و پرچم رهبری هزاره ها را بدوش می کشند و مردم را تشویق به ریختن رای در صندق قبیله برای استمرار حاکمیت اش شب و روز از این مکان به آن مکان از این کوچه به آن کوچه برای فریب مردم و دادن امیدهای واهی و «مصئونیت» پنجساله برای قوم ستم دیده اش با جلوه گری و جلوه فروشی ها و رهبری نمایها شعور مردم ساده ما را در اختیار گرفت و خود را در نقش شبان و چوپانی بر گله ای که از دید این تاجران قومی در حصار گرگ های تیز دادن قبیله قرار دارند ایفا نمودند. از دید این تاجران قومی گویا شعور مردم در اختیار اینان باشد و اینها هستند که میتوانند با داد و ستد ها و بازی های سیاسی حقوق و حیات آینده آنها را تضمین بکنند.

بحث گرفتن پنجسال «مصئونیت» برای هزاره ها از سوی آقای محقق همه را شگفت زده کرد و رد صلاحیت وزیران پیشنهادی که از سوی آقای محقق و خلیلی معرفی شد بود بر شگفتی آن افزود. این آقایان که نتوانستند وجود دو و سه وزیر در کابینه را برای پنجسال تضمین کنند چگونه می توانند سرنوشت و آینده یک قوم چند میلیونی را تضمین نمایند. این وزیران رد شده حتی با وجود داشتن لیاقت و شایسته گی، چون از آدرس آقای محقق و خلیلی این بازیگران آماتور در حوزه سیاست معرفی شده بودند رد صلاحیت شدن آنها حتمی بود.

برخورد پارلمان با وزرای پیشنهادی آقایان که تا آخرین روز ها برای شروع تبلیغات انتخاباتی و رایزنی ها و چانه زنی ها منافع خویش را در گرو حرکت و اهداف جبهه متحد که آقای محقق نیز از اعضای برجسته این جبهه محسوب میشد، می پنداشت و با تغییر سیاست و خوشبینی ها و تعهدات بی پایه ولس مشر (کرزی) در کنار قبیله و حمایت از قبیله قرار گرفت و آشکارا رو در رو و علیه جبهه ی ملی ساز و سرنا نواختند تا باشد که در ظاهر «مصئونیت» برای این بخش از مردم گرفته باشند.

دقیقن پس از رد صلاحیت وزیران پیشنهاد شده آقای محقق ، دفتر حزب او، در واکنش به رای پارلمان این عمل را شقاق قومی تلاقی می کند، گویا قبل از رد صلاحیت هفده وزیر انسجام و وحدت اقوام در کشور حاکم بوده است اگر چنین بود پس گرفتن «مصئونیت » پنجساله چرا مطرح شد؟!

قلم بدستان درباری نیز در طول تبلیغات انتخاباتی از هیچ نوع وسیله ی برای تشویق و ترغیب و اسارت شعور مردم اباء نکردند چه بسا در بعضی موارد برای یکی از نامزدها و رقیب ولس مشر (کرزی) دیوانه خطاب نموده و عنوان دانکشود افغانی را بی شرمانه به او تفویض نمودند.

و حالا و در پی فریب خوردن تاجران قومی بار دیگر این قلم بدستان درباری با نشر مطالب در سایت های انترنتی و روزنامه چاپی اشتباهات این تاجران و سیاست مداران آماتور و شکسته خورده را ماس مالی مینمایند تا شخصیت از دست رفته شان را باز یابند. این قلم بدستان درباری دیده و تحمل نامزد ریاست جمهوری حتی از تبار خودش را نداشتند تا در برابر نامزد قبیله گرا بیایستد و امروز خود معترف است که پشتون قبیله گرا هستند و غریزی رفتار میکنند.

از نوشته این آقایان این گونه برداشت میشود که از بخشی از مردم شعورش را بدزدیم و بخش دیگر را بی شعور بدانیم ... که باید تاسف عمیق خود را به دانشجویان و دانشگاه هایی ابراز نمایم که اینان به عنوان استاد در آنجا تدریس می نمایند.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس