صفحه نخست > دیدگاه > بركناری قريب الوقوع دكتر سپنتا

بركناری قريب الوقوع دكتر سپنتا

رزاق مأمون
چهار شنبه 11 جولای 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

گزارش ها حاكي از آن اند كه مشوره هاي پنهاني به منظور سبكدوش كردن دكتر سپنتا از كرسي وزارت خارجه در سطح بالاي حكومت آغاز شده است. درگزارش آمده است كه دكتر زلمي رسول از شوراي امنيت ملي و سيد طيب جواد سفير افغانستان درواشنگتن ، به عنوان چهره هايي كه برسر رسيدن به مقام وزارت خارجه به رقابت برخاسته اند، مطرح اند. اما چانس سيد طيب جواد به دلايلي مشخص ( از جمله شيعه بودن) براي رسيدن به كرسي سپنتا ضعيف است . به نظر ميرسد كه در محافل حكومتي ، از انتصاب دكتر زلمي رسول به جاي سپنتا بيشتر سخن گفته مي شود. حال تصميم برآن است كه براي سپنتا راهي را جستجو كنند كه ماجراي عزل وي ، سروصداي غير لازم توليد نكند. مثلا درجايي سفير شود و يا ظاهراً به طور خود خواسته از مقامش استعفا دهد .

بعد آن كه سپنتا مشروعيت ادامه كار خود را در ولسي جرگه از دست داد ، رئيس جمهور حامد كرزي ظاهرا ازين رخداد ناراضي بود و موضوع را به دادگاه عالي ارجاع داد، درحالي كه قضيه خيلي روشن بود و نيازي به گره اندازي هاي ماهرانه سياسي درين باره احساس نمي شد. ولسي جرگه در يك مقطع براي سپنتا راي مثبت داد اما وقتي همين ولسي جرگه به دلايل روشن، راي اعتماد خود را پس گرفت ، جاي هيچ گونه تغيير و تفسيراضافي و كشانيدن پاي دادگاه عالي به قضيه باقي نمانده است.

رئيس جمهور در دفاع ظاهري از سپنتا اهداف ذيل را در نظر داشت :

يك :

نشان دادن عزم و اراده دربرابر ائتلاف طرفداران جبهه ملي و هواداران دكتر فاروق وردك كه موفق شدند تعداد آراي مخالف سپنتا را به حدي برسانند كه وي سلب صلاحيت گردد.

دوم :

حفظ بحران گروهي در داخل حكومت و بهره برداري به نفع تيم خود.

سوم :

ايجاد زمينه رويارويي ميان ولسي جرگه و ستره محكمه ( دادگاه عالي ) و بهره برداري از اختلاف اين دو قوه. يعني رئيس جمهور درواقع از قدرت ديگري كه وابسته به خودش است ، در مقابله با پيش روي هاي ولسي جرگه استفاده كرد. درين ماجرا سپنتا گمان برده است كه رئيس جمهوردر كنار اوست . هنوز روشن نيست كه براي سپنتا، كسب حمايت لفظي رئيس جمهور در ازاء ازدست دادن مشروعيت ميان نماينده گان و چسپيدن سپنتا به كرسي وزارت خارجه، واقعا تا چه ميزاني اهميت دارد؟ دكتر سپنتا شايد حالا به اين نتيجه رسيده است كه در بازي بدون قاعدهء قدرت، قرباني شده است.

چهارم :

سپنتا به حمايت قاطع فاروق وردك و رئيس جمهور در يك مقطع وارد بازي سياسي شد اما حالا كه ورق معامله ها به طور ديگري برگشته است، سپنتا تقريبا بدون صاحب به حال خود رها شده است.

پنجم :

حفظ بحران سياسي با اين محاسبه كه موضوع سپنتا مي تواند ساير اقدامات از سوي تيم كرزي ( نظير بحران آفريني در جوزجان و منطقه بهسود ) را تحت الشعاع قراردهد و نيروي منقدان داخلي حكومت را مصروف نگهدارد.

اكنون مرحله آخرين بهره برداري ها از ماجراي سپنتا و صحت و سقم اظهارات چشم بسته وي درمورد آن كه وي همچنان در مسند باقي خواهد ماند! ، به پايان خود نزديك شده است و بازي جديد به گونه ديگري ادامه مي يابد. درين بازي جديد، قهرمان معركه ، شخص سپنتا نخواهد بود و آقاي كرزي به اين مهرهء سوخته، ديگر نيازي ندارد. اضافه بر آن تيم قدرتمند فاروق وردك ، هرچند كه درين اواخر با تهديدها و خطر فروپاشي رو به روشده است ، در كار كنار زدن قطعي دكتر سپنتا و هواداران مقطعي ونو ظهور وي كه زياد تر به خودش شباهت دارند، يك لحظه را هم از دست نمي دهند.
بدين ترتيب ، ماموريت دپلوماتيك سپنتا كه در يك سال اخير با پوزخند هاي خاص و عام روبه رو بوده است ، اندك اندك با خطر فروپاشي كامل رو به رو است . يكي از نمونه هاي رسوايي دپلوماتيك تيم سپنتا اين بود كه نماينده افغانستان درملل متحد دكتر ظاهر طنين ، بيانيه نماينده ملل متحد تام كونيكس را به نفع سپنتا جعل كرد واكنون در برابر اين افتضاج هيچ كسي نيست كه براي مردم پاسخ بگويد. من در مقاله قبلي ، سندي را ارايه دادم كه يك مقام دپلوماتيك چه گونه با نقض قوانين نافذ در كشور و پشت پا زدن به منافع مملكت ، دست به تحريف سخنراني نماينده سازمان ملل زده است و حكومت خاموشي اختيار كرده است. برخي از آدم هاي به ظاهر محترم و نادان كه جز بي عرضه گي و تملق درزنده گي ، دست آوردي ندارند، هدف ازمقاله قبلي را طرفداري از اين و آن تلقي كرده اند. من در كدام بخش مقاله " بازي با حيثيت دپلوماتيك افغانستان " از شخص و يا كدام جرياني دفاع كرده ام؟ كسي كه با مسايل رسانه يي سروكار دارد و خود را مسئول مي داند ارايه يك سند حاوي جعل و تقلب را وظيفهء خود تلقي مي كند. جرم آن است كه با استفاده نا جايز از وظيفه دولتي؛ نكات اصلي بيانيه يك مقام جهاني را تحريف ميكنند. پس براي كشور ما چه حيثيت باقي مي ماند؟ مردم چه گونه خواهند توانست كه بالاي اين افراد اعتماد كنند؟ دكتر سپنتا به جاي آن كه از ماموريت ناكام تيم سازي و دشمن تراشي خود درسي بگيرد و تجريه يي بياندوزد ، بنا به عادت دست به تئوري بافي ميزند و بدون آن كه به سوال افكار عامه جواب بدهد، به اعضاي تيم خويش كه در مسايل سياسي و دپلوماتيك جايگاه يك كودك شير خوار را دارد، وظيفه مي سپارد كه در يك مقاله يي با اسم جعلي ، درمقام دفاع خيالي از كردار وي ظاهر شود و نقل قول هاي بي ربط و گم گشته يي را مثلا ازماكس وبر بياورد كه سر تا پاي مقاله، به هر چيزي شباهت دارد، جزبا مسايل دپلوماتيك و رسمي حكومت افغانستان. مردم خواسته هاي ساده و مشروع دارند. ماكس وبر، نا تواني يك شخص ديگر را در يك ماموريت رسمي نمي تواند جبران كند.

بي ريشه گي بسياري از مقامات عالي حكومت ، فاصله ميان مردم و حكومت را بيشتر كرده است . شكست سپنتا در هدايت كردن سياست خارجي در برابر پاكستان وايران ، بحران سياسي را دامن زده است.يك وزير خارجه چه گونه به خود حق مي دهد كه برود به يك كشور همسايه و بدون آن كه حساسيت قضيه را درك كند، شعار بدهد و خواسته هايي را مطرح كند كه از حدود صلاحيت هاي خودش بيرون است؟ و بعدش در برابر خبرنگاران بگويد كه من با ترفندهاي دپلوماتيك آشنا نيستم و استاد دانشگاه هستم. بسيارخوب ، پس استاد دانشگاه را چه افتاده بود كه كتاب و سخنراني را رها كرد و يك باره خودش را در گرداب بازي هايي كه سر در نمي آرود، رها كرده است؟ بحران مشروعيت دكتر سپنتا به همين جا خاتمه نمي يابد. گزارش ها حاكي اند كه وي بعد از آن كه مشروعيت كاري خود را درولسي جرگه از دست داد ، به تغيير و تبديل بسياري از كاركنان وزارت خارجه درداخل و خارج نيز دست زده است كه در عندالفرصت ، فهرست آن را منتشرخواهم كرد.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • سلام برادر عزیز مامون.
  در باره زلمی رسول خو نمی فهمم لیکن اگر سید طیب جواد وزیر شود باز آن وقت بیخی خوبش میشه همین حالا در امریکا چی گل را به آب داده که باز بیایه و وزیر شوه. در آن زمان باز شاید به داکتر اسپنتا شکر بکشیم.
  همیشه جور و صحت مند باشی.

  • سپنتا وزیری است که خلاف قانون هنوز دفترش را یله نمی کند.حالا شما بیایید برای وی تئوری ببفافید و بلافید که چنان کرده و چنین کرده."حرف" زدن را همه بلد هستند. تاریخ نام وی را به عنوان وزیر قدرت پرست و ساده و احمق ثبت می کند. چاه کن در چاه است. این مثل آویزهء گوشتان باشد!

  • Aghay Sayed Tayab Shakhs saddeq wa kaarfam ast ay kassh in mard ghareb parwar wzer shawad

 • salam
  Aqay Mamon khodat yak Maghze Dogmatist wa Doshman Pendar dary. En khedmat ba Melat Nest Balke Khianat B Melat ast. Chora ba jay en Gozaresh ha Gozareshe dar baray, Dokhtarane k bazoor wa ejbaar ba ezdewaj wa dashta meshwand, kodakane k ba jay Maktab ba kar hay shaqa wadashta meshwand, Zoorgoy hay Qomandan hay Past fetrat, Gozaresh tahia namekoni k Wazefa asly yak Journalist mebashad??? pas ba nazar man to na tanha yak journalist Niste balke yak Ensan Marez hasty wa yak Ensan Qudrat talab hasty.

  • جاوید جان اگر میخواهی که گزارش ها در مورد ازدواج های اجباری به خواننده گان تهیه شود بفرما این وظیفه را خودت بعهده بگیر. مگر خودت فاقد احساس ملی وانسانی هستی. چرا ازموقف خود مردانه دفاع نمیکنی. بفرما مرد شو. از مخفیگاهت بیرون آی ودرباره هر نابسامانی وطنت گزارش تهیه کن که خواننده گان سایت هم استفاده کنند. اگر اینقدر غیرت وجرأت نداری لطفا نه به کس توهین کن ونه دشنام بزن .وهم از توصیه های پدرانه ات به مامون از آدرس های نامعلوم همچو خقاشان شب دست بردار. این جوان(مامون) همین قدر خدمت میکند که ازقلب دشمن زبون اطلاعات عمده را به خواننده گان تقدیم میکند. این کوچکترین کاریست که او میکند.شما بفرمایید بهتر ازآن خدمت کنید. امروز وطن شما اشغال شده است عساکر خارجی تحت نام آوردن امنیت ومبارزه باتروریسم بر کوی وبرزن این خاک بمب وبارود می ریزند. هرروز ماجرا می آفریند غلام بچه های خویش را نماینده گان اقوام جا میزنند. آیا باورت میشود که اسپنتا وارث خون شهید صفی الله افضلی شهید باشد ؟ آیا اسپنتا وارث شهدای بیست وچهارم حوت هرات که هزار ان نفر به خاک وخون کشیده شد میتواند تلقی شود؟ این کارشناس عزیز کجاتشریف داشت آن وقت که وطن عزیزت آماج حملات وحشیانه روس قرار داشت؟ امروز این انسان غلام بچه دربار محمدزایی که بحکم بادارانش به آلمان فرستاده شد وآن جادرس الحاد وبی دینی رافرا گرفت چگونه به خود حق میدهد که باتوهین وتحقیر به سرداران جهاد ومقاومت این سرزمین دین وفرهنگ اصیل این سرزمین اجرا کننده برنامه های دشمن تجاورگر بوده وهر روز طبق پلانهای ازقبل آماده شده این کشور را به کام نیستی سوق داده و بالاخره از افغانستان یک آلمان هتلری دوم بسازد. آیا به این موضوعات فکر کرده اید؟ آیا برای شما ازبین بردن چهارنفر مخالف شما تحت نام جنگ سالار بیسواد اهمیت دارد یا نجات کل کشور از دست متجاوزین غربی که میخواهند غایله جنگ وبرادرکشی را درین کشور شعله ور نگاه داشته وهر روز شاهد ریختن خون افغان توسط افغان باشند. بیایید صادقانه باخود حرف بزنیم عزیزان وطن اشغال شده است تحت نام عساکر سازمان ملل وقوتهای ناتو. هرعمل افشاگرانه هرهموطن بااحساس ولو هرکس که باشد قابل تقدیر وستایش است.بناء باید شما هویت خودرا آشکار ساخته شجاعانه از مامون عزیز معذرت بخواهید بلکه اورا در راه افشاگری های هرچه بیشتر این دلقکان استعمار تشویق کنید. اگرواقعا بوطن وملتتان صادق هستید.

 • حقیقت مسأله هم این است که برادران مقاله نویس که زحمت زیاد بخرچ داده اند که واقعا مقاله های علمی هم نوشتند اما اینکه در کشور جنگ زده مانند افغانستان متهم کردن یک جناح موثر وقدرت مند در بازی های سیاسی را به کهنه گرایی و بااستمداد ازمقوله های ماکس ربر رهگشای مشکلات عظیم این کشور نیست من روزی شاهد یک مناظره علمی در باره زبان معیاری پشتو بین دکتور زیار که خود را همچو جناب داکتر اسپنتا پدر زبانشناسی میداند ویک دانشمند دیگر متخلص به هوتک بودم که در آن مناظره جناب دکتور زیار خیلی بالای زبان معیاری پشتو تاکید داشت نظر به تحصیلات اکادمیک که در غرب کرده است اما طرف مقابل هم کم نیامد وگفت که زبان پشتو در افغانستان وصوبه پشتونخواه پاکستان رواج دارد نه درسویس حالا ممکن سخنان آقای زیارهم در مورد معیاری ساختن یک زبان درست باشد ولی واقعیت های موجود در کشور چیز دیگری را بما نشان میدهد.این مثال دقیق درباره همین دوستان دانشمندما هم صدق میکند که اگر ماکس وبر کارل کارکس وسارتر وهمه فلاسفه غرب را دو باره زنده بسازید طرح عملی برای بیرون رفت از وضع فلاکت بار کشورما داده نمی توانند. این سخنان هرگز بدان معنی نیست که انسان فقط وفقط از فرهنگ کشور خود باخبر باشد نه از دیگران اما این تعریف ساده ازمخالفین اسپنتا یعنی کهنه گرایان پایه منطقی ندارد.به دلیل اینکه برادران نوگرا بفرمایند تعریف دقیق خویش را ازنوگرایی ارائه نمایند.اگر نوگرایی معنایش نشخوار کردن مقولات فلسفی باشد بناء ببرک کارمل سرآمد همه نوگرایان هست هم در تیوری وهم درعمل اما دیدیم که سرانجام آن بیچاره بکجا کشید نام شاه شجاع دوم را کسب کرد. اگر اندک بالا تر برویم نو گرایی مرحوم امان الله خان غازی هم آغاز نوگرایی بود به چه علت شکست خورد آیا میتوان تحلیل این عوامل را در تحلیلات دیگران جستجو کرد یا در تاریخ خودما؟ دیگر اینکه درخت هرتمدن ویا دموکراسی باید در خودخاک کشور ریشه داشته باشد نه اینکه فقط درخت های سالم را از کشورهای غربی بکنیم و درخاک بایر خویش نهال شانی کنیم این نه بمعنی نهادینه شدن دموکراسی است ونه هم نو گرایی برای اینکه درختان ریشه درخاک ما ندارند اول باید خاک را آماده زرع ساخت. تا تبدیل نشدن خاک بایر وخشک به خاک قابل زرع یکی دیگری را کهنه گرا ویانوگرا نامیدن بی مفهوم وخلاف واقعیت است.
  موضوع دیگر که نویسنده به آن اشاره کرده همانا تهمت زدن بدون سند ومدرک است. اگر قرار باشد که هر صاحب نظر بخاطر ابراز نظر کردن ویا گرفتن مواضع مخالف ویاموافق متهم به گروه گرایی ویا ملیت پرستی شود پس باید همین حالا همه ما قلم وزبان خود راببندیم.حالا من نمیخواهم نویسنده محترم که در دفاع ازجناب اسپنتا مضمون نوشتند ایشانرا متهم کنم که وی چراوابسته به آن جریان است ویا مربوط فلان گروه قومی است من صرف حق دارم که نظرش را بخوانم نه اینکه بدانم وی کی هست ازکجا است و وابستگیش با اسپنتا چیست وهمچو سوالات. درعین وقت آن دوستان هم حق ندارند که مامون را به خاطر ارایه نظریاتش متهم به این ویا آن کنند.هرچند این حق طبیعی هرفرد است که ازجریان مشخص دفاع کند ویا نکند اما درکل نباید هرمخالفت را رنگ قومی ویا نژادی ویاسمتی ویا حزبی بدهیم.آنچه که مامون انجام میدهد عین صواب است که آقای نظری انجام میدهد. هیچکس کس دیگر را بافحش دادن ویا ناسزاگفتن وادار به تغیر عقیده اش کرده نمی تواند. بناء چه بهتر که زبان یکدیگر را بفهمیم ووقت خویش را صرف لاطایلات ننموده ازروح مشکلات خود را باخبر ساخته باهم به بحث ومناقشه بپردازیم.
  حال برمیگردم دوباره به وزیرصاحب نوگرای خودما جناب اسپنتا. پرسش بنده این است که آیا مقرری نماینده افغانستان در سازمان ملل براساس معیارهای نوگرایی صورت گرفته یا گروه گرایی؟ تحریف در ترجمه بیانیه یک مقام ارشد سازمان ملل در رابطه با کشور را باکدام معیار ها باید مورد تحلیل قرار داد با معیار نوگرایی یا حزب گرایی ؟
  و در آخر هم اینکه هیچ کسی درین شک ندارد حتی دشمنان آقای اسپنتا که وی شخص عالم تحصیل کرده وبالاخره یک استاذ دانشگاه است آیا بوجود آوردن نوگرایی صرف در وزارت خارجه میسر است ویا درصحن دانشگاه هم امکان پذیر است؟ به عبارت واضحتر آیا ایشان نمی پذیرند که ایشان یک دانشمند خوب واستاذ قوی هستند نه یک وزیر خارجه لایق مطابق شرایط حاضرکشور؟.

  • سلام به همه دوستان هموطن . در اصل مسله وطن عزیز مان در جریان 30 سال اخیر طور ی است که تقرر وزرای مان به خواهش ریس جمهور ما صورت نمیگیرد بلکه از طرف این یا ان دیکته میشود بنآ اقای سپنتا هم از این جمله اشخاص بوده واست اینکه وی چقدر در سیاست خارجی وارد است به همه معلوم است اما در خریدن موتر 60000 هزار دالری خیلی ماهر است بااحترام سیاوش مینسک

  • برادر عزیز نظر شما یکی از علمی ترین و بهترین نظر های است که تا حال خوانده ام موفق باشید.

  • عزیزم به این مقاله نویسی ها وقتت راضایع مکن راست صاف وپوست کنده حرف بزن که وطنت توسط قوای بیگانه ودر رأس آن امریکای جهان خوار اشغال شده است در چنین شرایط باید روک صاف وخلص بی پرده حرف بزنی صرف همین را دعا کن که خداوند جوانان را مانند مامون توفیق دهد که بیشتر چهره وطنفروشان ونفاق افگنان را که منافع خویش در تفرقه افگنی بین ملیت های باهم برادر کشور جسجو میکنند افشا کند.

 • چوکی های افغانستان گویا جادو دارد. در هر کشور اگر وزیری رای عدم اعتماد بگیرد می رود پی کارش. اما در اینجا هر که به یک کرسی رسید آن را مال پدر و پدر کلانش می خواند. خوب هستی بدهستی برو پشت کار و بار. یک بار چانس ات را آزمودی نشد. حال ایلا کن داکتر صاحب. سرانجام یک کسی دیگری پیدا می شود که چند صباحی به دزدی مشغول شود.

  • bale ila ku ke rabani wa ya yak kusfrosha diga beyaya wa in mamlakata befrosha mesle sanghaye panjshir wa badakhshan.

  • بسیار بی تربیت هستی کاشکی بیسواد میبودی هیچ گله نمیبود اما ماشاًالله قلم بدستی عفت قلم را مراعات کن . من هم از جمله میلیونها کسانی هستم که درد دل زیاد ازین رهبران خونخوار دارم و هم از طرفداران اشخاص کارشناس و کار فهم چون داکتر صاحب اسپنتا هستم اما هیچگاه بخاطر یک رهبر به یکی از اقوام توهین نمیکنم آنهم به این لحن ......فروش . برادر عزیز من ازین ولایات و ساکنین آنهایکه برایشان دشنام فرستاده یی نیستم صرف به صفت یک افغان از استعمال چنین فحش و دشنام توسط یک قلم بدست خجالت کشیدم و نظر خود را ابراز کردم. امیدوارم که بدت نیامده باشد. بازهم تاًکید میکنم به یک گل بهار نمیشه، به غوغوسگ دریا مردار نمیشه و این جنگل است در هرجا خوب و خراب وجود دارد و یکتن به هیچ وجه نمیتواند نمایدگی از اخلاق، کردار و...... یک ملیت کند.

 • سلام به همه دوستان...چون فعلا در آلمان مقیم هستم نمیتوانم در مورد تمامی محتویات این مقاله چیزی بگویم. فقطا میخواهم بگویم که داکتر صاحب استاد دانشگاه هیچگاهی نبوده و بعضی اوقات در صورت ضرورت در مورد موضوعات مشخص چانس لکچر برایش داده میشد. حلقات نزدیک به وی همچنان گفته اند که گویا وی در حدود20000 یورو عاید داشت که دور از حقیقت بوده و دروغ به مردم افغانستان خیانت به آنهاست.

  • مسأله برسر این نیست که جناب آقای سپنتا چقدر معاش بلند داشت ویانداشت آیا عین موقف را در آلمان دارد یانه این مسایل به درد جامعه نمیخورد آنچه که مطرح بحث است این است که جناب شان چقدر باحال وهوای مملکت جور درمیایند.ایشان مانند هر تبعه این ملک حق دارند که در بازسازی کشور خود سهم بگیرند هیچ کسی او را ازین حق محروم ساخته نمیتواند آقای نظری که چند روز قبل مقاله علمی وفلسفی خوبی در دفاع ازجناب اسپتنا نوشته بودند باید یک تعریف مشخص ازخودشان ویاتیم کاری شان بکنند که ایشان از کدام نوع نوگراها هستند. تاجاییکه معلوم میشود نو گراها به طیف های مختلف مانند چب لیبرال گرفته تا نیو لیبرال محافظه کار دین ستیز دین باور غیر متدین انترناسیونالیست ناسیونالیست همانند اسلام گرایی چون سنی شیعه سلفی وهابی اخوانی بنیادگرا میانه رو واقعیت گرا میلیتاریست نوع ضیاالحق جعفر نمیری سودان ولایت فقیه ایران وغیره کمونیستان مانند استالینیست هاو مائويست ها ريفورميست ها وغيره حال دربین اینقدر اطیاف سیاسی تنها باگفتن نو گرا نوگرا مسأله حل نمیشود. هر بازیگر سیاسی خارج دیده ما زمانیکه وارد کشور میشود نباید باالفاظ ومقوله های سیاسی خود وجامعه را مشغول نگاه دارند راه را که باید طی کنند نمی کنند آنچه که مشغله های شانرا تشکیل میدهد تعریف نمودن مکتب سیاسی فرانکفورت فرق این مکتب با سایر مکاتب سیاسی شخصیت های مشهور این مکتب آخر قبول قبول هزار مرتبه قبول کردم طرح عملی برای نجات این کشتی شکسته درحال غرق شدن چیست؟

 • مامون بار دیگر دهان خود را باز کرد؛ بینی تان را ببندید
  مامون در نوشته جدیدش در کابل پرس? زیر عنوان "بازی با حیثیت دپلوماتیک افغانستان با دفاع از جهادیان و آدم کشان سابق خود را کاملا برهنه کرد.
  این بار اول نیست که اقای مامون چنین می کند بلکه تمام زندگی جناب مامون چنین بوده. من حرفی روی گزارشی که آقای ظاهر طنین به وزارت خارجه فرستاده ندارم ؛ چون من نه خادی بوده ام و نه هم جاسوس شورای نظار بوده ام که دسترسی به تمام گزارشات وزارت خارجه را به این سادگی که اقای مامون دارد داشته باشم.
  حرف من روی این است که آین اقای نویسنده؛ شاعر؛ تحلیلگر؛ ژورنالیست که القاب پر طمطراق اش یک سطر کامل می شود تا چی حد می تواند بی وجدان باشد که باز هم به دفاع از کسانی می پردازد که کارنامه سیاه شان روی جنایتکار ترین جنایت کاران تاریخ را سیاه کرده است. مامون همان بی وجدانی است که در حزب اسلامی جنایت می کند و بعدا در زندان به خدمت خاد به جاسوسی می پردازد و وقتی کاسه شورای نظار را چرب تر می بیند به لیسیدن آن اغاز می کند.
  اقای مامون در قسمتی از نوشته اش می گوزد که " چون که آقای اسپنتا اعتبار و حیثیت سیاسی خود را دربین ملت افغانستان کاملا از دست داده است و تلاش دارد به دروغ نشان دهد که گویا جامعه جهانی نسبت به بر طرفی سپنتا نگران است" ..... از جانبی هم اقای اسپنتا فکر می کند که بتواند با این جعل؛ به خاطر اعاده حیثیت سیاسی از دست رفته اش حد اقل میان برخی از رقابی هم قماش خود؛ افرادی نظیر فاروق وردک و چند تن دیگر از این گروه در درون نظام حکومت اقای کرزی؛ کار بگیرد".
  اقای مامون ما در شرایط زندگی می کنیم که نباید توقع حیثیت از دیگران را داشته باشیم و باید کوشش کنیم که خود در فردیت خود حیثیت خود را حفط کنیم و وقتی آدم مثل تو با چنان پیشنه ای سیاه از حیثیت حرف می؛ زند چگونه می شود دیگران را انتقاد کرد؟ وقتی شما از جانیانی که خون ملت هنوز از دستان شان می ریزد و نام متعفن شان تا قرن ها مشام فرزندان این خاک و بوم را آزار خواهد داد نمایندگان واقعی ملت خطاب می کنید ؛از حیثیت و اعتبار حرف نزیند. من نمی دانم از کدام نماینده واقعی شما حرف می زند؟ از سیاف؛ محسنی؛ قانونی؛ فهیم؟ ایا این ها واقعا به نظر شما نماینده گان واقعی ملت افغانستان استند؟خرابی های کابل تا هنوز ترمیم نشده؛ کو کوچه های کابل تا هنوز پر از بیوه زنان و یتیمانی است که همین جنایت کاران ملت که به نظر شما نماینده گان واقعی ملت استند مسوول آن اند. به زنان مردم تجاوز کردند؛ سینه زنان را بریدند؛ چور و چپاول کردند و حالا نیز به خاطر گرفتن امتیاز های بیشتر و چپاول نمودن های بیشتر دست به دست هم داده اند تا با نوکری از پس و پیش برای روسیه و ایران یکبار دیگر مردم را به خاک و خون بکشند.
  یک چیز دیگر نیز در نوشته ایشان قابل توجه است که می نویسند " رقبای هم قماش خود ؛ افرادی چون فاروق وردک و چند تن دیگر" .
  اقای مامون چرا از هم حزبی سابق ات آزرده استی؟ آیا برایت پول کم می دهد تا جلق فکری بزنی؟ وقتی فاروق وردک را با اسپنتا هم قماش فکر می کنی پس چرا بادار کنونی ات که رییس نماینده واقعی هم قماشان چون تو است برای فاروق وردک خوش خدمتی می کند؟

  • قهار جان عزیز فکر کنم که زیاد تند پیش میری. مسایل را که اینجا مطرح ساخته اید کاملا مسایل شخصی است اگر رزاق مامون شجاعانه حاضر شده است که همراه با عکس وهویت خود یک مضمون را بنویسد طبعا او مسوولیت نوشته خود را به عهده گرفته و میتواند که از آن حتی مستقیما در حضور دشمنان خود دفاع کند اما جناب شما صرف به اسم قهار نه دارای آدرس مشخص استنید ونه هم هویت آشکار دارید.شما سایت کابل پرس? را میخواهید همچو انسان که ضرورت تشناب پیدا میکند وخود را خالی میکند ازاین سایت استفاده اینچنینی میکنید وعقده های متراکم شده خودرا میریزید. این کمال نامردی هست و درعین زمان کمال بی وجدانی شماست که دشنام میدهید اتهام می بندید اما خودرا معرفی نمیکنید مگر از مامون میترسید. مامون که حد اقل همین قدر جرأت کرد یا حق یا ناحق گزارش را درین سایت تقدیم خواننده گان این سایت کرد بااسم وولد مشخص حال اگر شما واقعا دلیل قانع کننده دارید وبه این وطن و این ملت دلسوز تر هستید شما هم از آدرس های مشخص تان با اسم ورسم واضح بدفاع از موضع تان برخیزید اگر ایمان دارید که حق به جانب هستید. ترس از چی دارید؟ آیا حد اقل مانند یک زن ملالی جویا هم غیرت ندارید که آشکارا دشمنان خودرا محکوم میکند اینکه ملالی جویا حق بجانب هست یانی بحث جدا است اما هزار مرتبه نسبت به من وتو باغیرت تر وباوجدان تر است که از آدرس مشخص دشمنانش را به چالش میطلبد. حال نه تو غیرت داری ونه من اما فرق میان من وتو درچیست؟ من دشنام نمی زنم اگر موافق مامون باشم به اسپنتا دشنام نمی زنم ویا برعکس آن.
   عزیزم قهارجان نصیحت برادرانه بنده برایت این است که روزی فرا خواهد رسید که ازین دشنام دادن ها وتهمت بستن ها سخت پشیمان شوی و وجدانت آزارت دهد پس چه بهتر که از همین حالا فکر بحال خویش کنی ویک تغیرمثبت در وجود خویش بوجود آوری. باور کن که بااین دشنام زدنها غیر ازاینکه پایه مخالفین خودرا محکم تر بسازی دیگر هیچ کاری از دستت ساخته نیست. ببین به حال مخالفین رژیم آخوندی ایران هر روز دشنام میدهند اما امروز سی سال است که رژیم آخوندی در ایران یا به زور یا به رضا حکومت میکند مخالفین به هزار ان دسته تقسیم شده هریک دیگر را مانند تو دشنام میدهند چی فایده عاید حال شان شده است؟ باقی صحبت به آینده

 • بسيار جاي خجالت هست براي داكتر سپنتا، چوكي دولت را آنقدر دوست دارد كه ميخواهي بين شواري ملي و رييس جمهوري اسلامي اففانستان در مورد تو بي ايماني به جنگ بياوريد و اين ملت ۳۰ سال جنگ ديده را دوباره ويران كنيد؟ ولي آنقدر به چشماي خم اين چوكي را نگاه كردي، بگزار كه يك كس ديگر پش ببرد و از شما بيشتر كار براي مردم ما انجام دهد. به نظر من آقاي زلمي رسول يك شخص دانشمند هست، و امكان دارد كه اين سمت را خوبتر انجام دهند.

 • من فکر منکنم که اقای مامون بیکار است و فقت با نوشته کردن مقاله های بی معنی وقت خودرا میگذراند ما بایدهیج وقت یک طرفه قضاوت نکنم همین مشکل مردم افغانستان است که هیج کس را خوب نمیبنند بجز اشخاص را که منافع وی با ان بسته است اگر اقای محقق وزیر خارجه شود در ان وقت قلم اقای مامون بجز تعریف دیگر چیزی را نخواهد نوشت شما دیگر ملیت پرستی را از ان خود نمودیدازاین به بعد کوشش کنید که یگان مقاله در باره اقای خلیلی و یا احسان جاوید وزیر ترانسپورت بنوسید که عدالت تامین شود.

  • راست میگی برادر

  • شاید خودت بیکارباشی وهیچ احساس از وطن ملت ومردم در وجودت نباشد فرق میان انسان وحیوان درین است که انسانها باید بیکار نباشند احساس داشته باشند وبخاطر فکر وعقیده ایشان مبارزه کنند ویک تعداد انسانهای همقماشت تیز باتو اظهار موافقت میکنند. حضرت امام حیسین علیه السلام فرموده است که زنده گی جز عقیده وجهاد چیز دیگر نیست

 • سلام آقای رزاق مامون و دیگر کسانی که دل درد دارید از وزیر فعلی امور خارجه افغانستان!
  بعد از اینکه یکی دو مقاله شما را خواندم فهمیدم که جبهه مقابل دکتور سپنتا چقدر از اینکه یک استاد و یک کارشناس علوم سیاسی وزیر شده است رنج می برند. آیا وزرای افغانستان عزیز همیشه باید کسانی باشند که بدون رشته تحصیلی مشخص به مقام برسند. مسئله یی که چندی پیش در مورد جناب سپنا بوجود آمد، (خروج اجباری مهاجرین افغان از کشور ایران) بهانه یی بیش نبود. به خاطر اینکه قبل از آقای سپنا، آقای مجددی رئیس مشران جرگه و آقای قانونی رئیس ولسی جرگه به تهران سفر نموده بودند و خود این دو نفر به صراحت تمام در گفتگو با مقامات ایران خواهان خروج مهاجرین افغان شده بودند. ولسی جرگه این را بهانه گرفت که دکتور سپنتا باعث خروج اجباری مهاجرین شده است. نمایندگان ولسی جرگه اغلب کسانی هستند که قبلا در پست های وزارتخانه وظیفه داشتند اما بعد از چندی از آن مقام برطرف شده اند و کینه دیرینه با جناب رئیس جمهور دارند. و به خاطری که بخواهند کینه خود را ثابت کنند خواهان برکناری شخص مورد اعتماد رئیس جمهور یعنی دکتور سپنتا هستند. دکتورین سپنتا در مورد وزارت خارجه فقط شایسته سالاری است و هدف فقط کار را به اهل کار سپردن است. قبلا هر نظامی، انجینر، داکتر طب و غیره که مربوط به وزارت خارجه بود و جون واسطه داشتند نصب وزارت خارجه می شدند اما امروز تصمیم این است کسانی که تحصیل خود را در رشته های متفرقه تمام کرده اند جذب وزارت خارجه نشوند. ناراحت نباشید شما و ما باید به فکر وطن خود باشیم.
  البته در اخیر هم در مورد خروج اجباری مهاجرین افغان از ایران، مسئول سفارت افغانی در تهران و قونسلی افغانی در مشهد هستند که این دو اداره نه اینکه به نفع افغانها کار می کردند، بلکه آشکارا اداره های دولتی ایران اند. در این مورد وزارت خارجه باید توجه بیشتر داشته باشد که 99 فی صد مهاجرین افغان مقیم ایران از این قضیه رنج می برند. باآنها بسیار بد رفتاری می شود و حتی عسکر دروازه سفارت از مهاجرین رشوت می ستاند.

  • خودت تا حال نفهمیدی که اسپنتا را از وزارت کی پس کرده فاروق وردک و خود کرزی شما چی فکر میکنید که آقای اسپنتا وقت رای اعتماد گرفت آیا به خاطر این بود که ایشان یک شخصیت دانشمند هستند وزیر شد بلکه توسط کوشش های خود کرزی و فاروق وردک وزیر شدند حالا که دلشان نشد پسش کدن.

  • این کارشناسان علوم سیاسی که شما ازآن ها حرف میزنید مال ملت ومردم مانیستند بلکه مال کشورهای استیلاگر خارجی اند که بنام مبارزه باطالبان وطن عزیزمان رااشغال کرده اند. درمان این درد ظهور رهبر مردمی وصادق چون حضرت امام خمیینی رحمة الله علیه است که بیاید وهمه این غلامان حلقه بگوش را یکسره به زباله دان تاریخ بسپارد.این ها یعنی کرزی اسپنتا وچلالی واحمدزی نمی دانم کیستند؟ فقط وفقط تطبیق کننده گان برنامه های استیلا گرانه کشورهای متجاوز غربی اند که بعد از فروپاشی کمونیزم میخواهند همه کشورهای فقیر رابین خود تقسیم نموده وببلعند ما به این کارشناسان مزدوز ضرورت نداریم برای اسپنتا کشور آلمان خودش ودانشگاه فرانکفورت برای خودش مبارک باشد

  • Barayat Peshnehad Mekonam k Ziad Ketabhay Chap Iran ra Wa ya B Ebaray Degar Ziad ba Zaban Farsi Metalia nakon chon Haqeqat ra Nameyabi wa Namedany.

  • برای هر چیز باید بدیلی داشت .بنظر شما بجای داکتر اسپنتا کی شایستهً این وزارت است؟ لطفاٌ جواب بده.

  • ببرک جان عزیز این کارشناسان شما همه نوکران حلقه بگوش سازمان موساد اسراییل و سی آی ای اند که به خاطر فروختن وطن تشریف آورده اند نه به خاطر خدمت برای تو.

 • تاجائیکه من از آقای مامون شناخت دارم، وی از جمله طرفداران مجاهدین می باشد. واگردوستان مصاحبه وی را با ملالی جویا دیده باشند، میتوانند این قضاوت را خود بیطرفانه نمایند. در قسمت، جلالتماب آقای اسپنتا، باید عرض نمایم که ایشان دانشمندترین، موفقترین و شایسته ترین وزیر کابینه آقای کرزی می باشد. وزارت خارجه امروز را با وزارت های خارجه قبلی شما نمی توانید مقایسه نماید - با گپ نمی شه چیزی را جور کرد! گپ تا عمل خیلی متفاوت اند. باوجود اینکه خیلی وقت ندارم درمقابل مطالب احساساتی وبیطرفانه اشخاص بنیادگرا جواب ارائه نمایم، ولی مشت به طور نمونه از موفقیت های داکتراسپنتا را به عرض همه واقعیت گرایان می رسانم و آن منزوی شدن پاکستان و معتقد نمودن جامعه جهانی مبنی براینکه پاکستان مرکز تروریزم است، می باشد. پاکستان تا دیروز حتی زمان عبدالله عبدالله بالای ما فرمان روایی می کرد و امروز جلوش گرفته شده است و این خود فعال بودن، شفاف بودن و قوی بودن دستگاه سیاست خارجی و دپیلوماسی افغانستان را نشان می دهد. یادم آمد که دراخیر نیز یک موضوع را بگویم و آن اینکه، ناپلئیون می گوید "کسانی ایکه کار می کنند، شکست نیز می خورند" اینکه شما شب تا صبح خواب باشید و کاری نکنید، معلوم دار شکست نیز نمی خورید......... بهرحال، اگر بخواهیم این کشور مخروبه و بدبخت رشد کند، باید اشخاص چون اسپنتا دردولت افغانستان کارو فعالیت نماید. من امیدوارم همه کابینه مرکب از اشخاص چون جلالی، اشرف غنی، اسپنتا، آقای فرهنگ و دیگر دانشمندان باشد. بس اس دیگه مجاهد سالاری و قتل و تفنگ سالاری جان بیادر! تا به کی میخواهی مردم بیچاره را میخواهی از دم تیغ شمایان تیر شوند؟؟؟؟؟؟؟؟

  • طرفدار بودن به مجاهدین درهیچ یک ازقوانین بشری ویاالهی جرم نیست به همان شکل که طرفدار بودن به جناب محترم داکتر اسپنتا هم جرم تلقی نمیشود.اینکه جناب عالی فرموده اید که یکی از موفقیت های جناب وزیر محترم خارجه ما دانشمند عزیز اسپنتا منزوی ساختن پاکستان است برعکس پاکستان از زمان دکتور عبدالله به بعد خود را بیشتر ازپیش از انزوای سیاسی نجات داده وبه سیاست های دو پهلویش ادامه میدهد زمانی یک طالب راتسلیم میکند ومتعاقب آن در مناطق قبایلی اعلام آتش بس میکند اما در دوران داکتر عبدالله پاکستان شدیدا تحت فشارمجامع بین المللی قرار داشت وهر آن مشرف فریاد می کشید که من چه کار کنم. این از واقعیت های عینی است که هیچ صاحب نظر نباید منکر آن شود. باهمه حال آنچه که فعلا مهم است این است که جناب وزیر خارجه کارایی لازم در اداره وزارت خادجه کشور را در شرایط کنونی ندارد تنها با تقررچهار نفر هموطن که سالها از وطن خویش دور بوده و به مبادی سیاست های وزارت خارجه هم آشنایی ندارد نمی شود آنرا یک وزیر کارا نامید. درهمین چند ماه قبل لست طویل ازهمین دیپلومات های آماتور درجراید نشر شد که ایشان بعدازختم وظیفه شان از سفارت های مختلقف دو باره به وطن خویش بازنگشتند این خود می رساند که جناب وزیر خارجه کشورما در انتخاب افراد نه شایسته سالاری بلکه تیم سالاری را درین وزارت خانه رواج داد باهمه حال جناب داکتر اسپنتا از جمله مفاخر علمی کشورما محسوب می شوند چه بخواهیم یانخواهیم

  • Traf dare az Mobarezin Meli ba Qawol shoma Mojaheden jorm Nest ama Tarafdary az Qatelin Mili wa, Qoudrat parast ha, Soorwat Andooz ha jorm ast bas bzorg wa tarafdar en ashkhas ham mojrem talaqy meshawand az nazar mardom k Qurbany chonen Ashkhas shodand.

  • برادر گرامی شناختی که شما از آقای اسپنتا دارید کاملا دقیق و بجای است و در ارتباط حرفهای شما باید اضافه نمود اینکه بدبختانه در جامعه ما مردم نمیکوشند تا حقایق را بدانند و زیادتر متوجه شایعات هستند و گروپهای که از نام مجاهدین استفاده کرده اند در بین مردم نفوذ دارند با آنکه سبب اصلی بدبختی مردم ما هستند و حال نمیخواهند که چهره های که سیاسیت واقعی افغانستان را در جامعه جهانی تمثیل میکند مانند داکتر صاحب سپنتادر قدرت باشد چون داکتر سپنتا کسی است که بدون ترس و وهم با صراحت و مهارت کامل پاکستان را به جامعه جهانی معرفی کرد. عملکرد ایران در خروج مهاجرین افغان این را ثابت میسازد که آقای اسپنتا در سفری که به ایران داشت تسلیم به نوکری حکومت ایران نشد و ایران تصمیمی را که با تفاهم با دوستهای سابقه اش در افغانستان طرح نموده بود عملی کند و با جبهه متحد که متشکل از اتحادیه جاسوسان خارجی بر ضد استقلایت افغانستان اند یکجا شده و داکتر سپنتا را به بهانه بی بنیاد از کابینه دولت افغانستان دور کنند.در اخیر به صفت یک افغان با احساس افسوس میخورم به اینکه سرنوشت دانشمندی که افتخار افغانستان است به دست چند نفر قاچاقچی و غلامان خارجی که همه مسئول حالت فعلی ملت ما هستند افتاده.

  • دوست عزیزم کابل جان شمافرمودید که اسپنتا طی سفرش به ایران نوکری ایران را قبول نکرد. وی چهل سال قبل نوکری آلمان و صهیونیزم بین المللی را قبول کرده است. ضرورت این را ندارد که همزمان بادو سازمان استخباراتی بیگانه یعنی هم ایران وهم موساد اسراییل نوکری کند.

 • تو فکر میکنی که پستهای که پنجشیری ها به زور گرفته بودند از پدر شان به انها میراث مانده بوده؟ و هر کس که به جای یک پنجشیری وضیفه ی را اشغال کند. شما احساس میکنید که آن دشمن شما است. و دشمنی شما به اسپنتا هم ازین جا سر چشمه میگیرد.روزی پاچه ی فاروق وردک را میگیرید، روزی از اتمر را،اسپنتا چه در وزارت باشد چه نباشد جایگاه آن به عنوا یک دانشمند محفوظ است. وای به حال بیچار گان که دنبال مقام های دولتی بخاطر زنده نگهداشتن تام شان هستند. و وقتی از مقام که به دست آورده بودند خلع میشوند به ذباله دان تاریخ سپرده میشوند. چرا از اختلاص های ملیون دالری دوستان تان که قبلا" در پوستهای مهم دولتی بودند یاد نمی کنی؟؟؟؟؟؟؟؟ اگر و اقعا" میخوای واقعت ها را بگوی... چرا از مصارف روزانه ی اسپهای مار شال صاحب برابر به خرج یک ساله صد ها خانواده شهیدی است که جان خود را به خاطر رسیدن شما ها به قدرت از دست داده نمیگوی.آیا اگر مارشال پنجشیری نمیبود. و سر شما هم در اوخور اسباهای ایشان بسته نمیود . باز هم خاموش میماندی؟
  فرض کن کار های که پنجشیری ها در طول 15 سال اخیر به کابل انجام دادند را دیگران که از پنجشیر نمی بودند انجام میدادند تو چه کار میکردی؟
  چرا میخواهید مردم را فریب دهید؟ در زمان داکتر عبدالله چند نفر افراد بی سواد پنجشیری در سفارتهای افغانستان در خارج دیپلمات بودند؟ از جمله( یکی از اقوام نزدیک شما)چرا از انها نمی نویسی... من نمیخواهم از اسپنتا دفاع کنم .ولی این هم درست نیست که کور خود بینای مردم باشیم...

  ( تیز فهم)

  ع...ه

  • این طرز استدلال در برابر مامون ازنظر بنده به هیچ صورت متمدنانه وملی نیست. متهم کردن یک شخص یایک حزب به جرم وجنایت احتیاج به اسناد ومدارک دارد که باید آنرا یک محکمه باصلاحیت قبول کند ولو هرکس که باشد تاآن هنگام سایت کابل پرس? محل عقده گشایی ها ودرگیری های قلمی دشنام دادن به قوم ملیت وزبان وحتی برداشت های اعتقادی یک فرد نیست فقط استدلال را بااستدلال منطقی علمی وموجه باید پاسخ داد. اگر شما داشتن چوکی های بلند دولتی را در کشور جنگ زده وعقب افتاده تان به پنچشیری های هموطن تان روا نمی دارید میتوانید همین مسأله بامنطق خوب عالی با اعصاب آرام مطرح کنید که مورد قبول هر هموطن چه پنجشیری و یاغیر پنجشیری قرار بگیرد.سایت های انترتی و داشتتن علم ودانش یکی ازنعمت های خداوند است که به هرکس ارزانی میفرماید بناء ازین ابزار خداداد باید درجهت غنا بخشیدن بفرهنگ معنوی مان استفاده کنیم نه در ایجاد فضای دشمنی کدورت و تفرقه. دشنام دادن عامل موثر در برگرداندن افراد واشخاص ازعقیده وایمانشان نبوده ونیست باید خود را اصلاح کرد.

  • دوست ارجمند پنجشیری ها هیچ پستی را بزور نگرفته بودند. در ضمن سپنتا جای پنجشیری را اشغال نکرده، اما به پنجشیریها توهین کرده است.
   اما کسانی که با توهین به ملت خود، از هر قوم یا منطقه ای که باشند آرزوی ریاست را داشته باشند باید این فرصت را به آنها نداد. وقتی که چنین معیاری برای پستهای بلند دولتی باشد، کسی به خودش اجازه نمی دهد که با توهین به بخشی از مردم کشور خود و تحریک احساسات دیگر بخش ها به اهداف شخصی یا حزبی خود جامهء عمل بپوشاند. تا فعلا که کسی جزای این مردک را نداده است و همین نشان می دهد که کسانی که وی به آنها توهین کرده است این همه صبر و حوصله و رفتار مدنی داشته اند.
   من در دوران جهاد سالها در پنجشیر، بدخشان و تخار و بغلان همراه مجاهدین پنجشیر بودم. با نظم ترین و ورزیده ترین مجاهدین دوران جهاد، مجاهدین پنجشیر و شورای نظار بود. بسیاری از آنها در تصرف کابل شرکت جستند. من نیز جز آنها بودم. اما سرنوشت هر دولت ضعیفی که مثل امروز که در مدار دخالت شدید بیگانه ها باشد، جز بحران چیزی نیست. این سرنوشت حکومت مجاهدین بود که اکثر گروه های مدعی قدرت، به هیچ قاعدهء بازی وفادار نبودند. گناه پنجشیری بیچاره در شرایطی که پایتخت را روزانه هزارن موشک هدف می گرفت چه بود؟ اینکه آنها از پنجشیر بودند؟ مگر همانها نبودند که نبرد بر علیه رژیم دست نشانده را همگام با دیگر هموطنان خویش پیش می بردند؟
   من اصلا قصد دفاع از پنجشیری ها را ندارم، آنها به اندازهء کافی می توانند از خود دفاع کنند، اما نوشته های آدمهای بی تجربه و کم سن و سال و احساساتی که غیر از توهین به دیگر هموطنانشان چیزی ندارد، بسیار نا منصفانه و نژاد پرستانه است. پنجشیری ها هموطن ما هستند. افتخار ما هستند.

  • shuma panjshiry nisted panjsagy hastid. khwahar wa madare doroghgoya sag kus kuna.

  • بدون شک راست گفتی باید شرمیده باشد.

  • اینرا بگو که چند خانه را چور کردی و به عفت چند زن تجاوز کرده ای. مردم پنجشیر را با دزدان مسعود مقایسه کردن گناه است. مردم پنجشیر مردم بلند همت هستند و به ناموس و شرف دیگران احترام دارند ، دزدان مسعود بیناموس و چپاولگر بوده و هستند. یک مثال آن خود خائین ملی مسعود است و مثال های دیگر آن مارشال دزدان فهیم، جرات و امان الله گذر است.

  • از دو پیامی که به نظر من داده شده است بسیار متعجب شدم. تنها چیزی که می توانم بگویم افسوس خوردن است به کسانی که در دنیا چیزی جز اتهام بستن به دیگر انسانها در وجودشان نیست. واقعاً از این حالت اسفبار فکری متاسفم. برای بهبود وضع روانی و فکری هموطنان خود دعا کنیم. خدا مگر کمی به آنها آرامش و احترام به دیگران اعطا کند. کسی که زیاد از ناموس حرف می زند وقتی که ادب و فهم و فرهنگ گفتگو ندارد فهم وی از ناموس چه می تواند باشد!

 • من نمیدانم چرا مامون صاحب به اقای نظری که مقاله علمی نوشته بود وبراساس یک تئوری علمی سپنتا را نوگرا خونده بود تاخته وبا عصبانیت اورا هتاکی نموده وبی عرضه ونادان خطاب کرده است؟اقای مامون شخصیت خود را برای همه اشکار کردی .ادب را از نظری یاد بگیر .اوهم میتواند به شما چنین بگوید که هیچگاه نخواهد گفت.

  • باخبر::
   کرزی فاشیست وگروپ او به بهانه اینکه پنجشیری ها پست های زیادی را در اختیار دارند توانست پست ها دولتی را یکی پیی دیگری در اختیار قندهاری ها ووردکها و...سایر پشتونهای فاشیست قرار دهد.
   امروز 90%والی های افعانستان همه پشتونهای فاشیست از اوغان ملت گرفته تا حزب اسلام وطالب است.در هیچ ولایت پشتون نشین یک هزاره یا اوزبک یا تاجک بحیث والی مقرر نمیشود اما پشتونها در همه ولایات مقرر میشوند چرا؟برای اینکه این رژیم بسیار فاشیستی عمل میکند ودر عین حال مردم غیر پشتون را فریب داده وحقوق انها را پایمال میکند ودلیل دیگر ان اینست که غیر پشتونها با بی غیرتی حاکمیت قاشیستی پشتونها را میپذیرند وبه سادگی نهاد های ملی را در اختیار شوونیستهای پشتون میگذارند.
   فاشیستهای پشتون در تحت حمایت بیگانگان میخواهند حکومت از نوع عبد الرحمان خانی را بر مردم ما تحمیل کنند هوشیار باشید!!

  • تمام افراد ملت وابسته به هرگروه قومی حق مسلم شان است که درقدرت سیاسی کشور شان سهم بگیرند هیچ فرق نمیکند اگر تا دیروز من پنجشیری درقدرت بودم امروز یک برادر دلسوز قندهاری یا وردکی یا اقوام دیگر مانند برادران اوزبک هزاره ترکمن لطف کند قدرت را بگیرد مگر آنها اهل این دیار نیستند؟ شرط دل سوختاندن به حال وطن ومردم این سرزمین وصادق بودن است

  • افغانستان کنونی به یک رهبر صادق و کریسماتیک چون حضرت امام خمینی قدس سره العزیز ضرورت دارد که بیاید و تو دهن این دولت مزدور وبی خاصیت کرزی وحامیان خارجی اش بزند آن بزرگوار زمانیکه درزمان حکومت بی خاصیب شاهپور بختیار هوا پیمایش بزمین نشست چند روز بعدش خطاب بملت ایران گفت: من دولت تعیین میکنم من تو دهن این دولت میزنم من به پشتیبانی این ملت ومردم دولت تعین میکنم. آه به امید آنروزیکه همچو یک رهبر نصیب ملت افغان شود. وگلیم اینقدر مزدور وچاکر خارجی چون اسپنتاها وکرزی ها واحمدزی ها وهزاران بی خاصیت دیگر که داشتن تابعیت خارجی رامایه افتخارخویش میدانند برای همیش جمع کرده آزادی وسرفرازی را بما به ارمغان آورد.

  • جهان امروز از افراطگرای دینی و مذهبی درد میکشد و تو میخواهی که یک دولت مثل ملا های ایران که حامی تروریزم بینلمللی و دیکتاتورزیم داخلی میباشد در افغانستان رویکار بیاید؟ حیف حیف جان های شیرین این سربازان خاریجی که بخاطر تواری ملا بچه از دست میدهند.

  • جاوید عزیز آیا خون یک مسلمان وآنهم افغان دروجودت جریان دارد که به خاطر مردن عساکر متجاوز افسوس میخوری آیا تو افغان هستی یا یهودی صهیونیست فکر نکنم که یک یهودی غیر صهیونیست مانند تو این قدر بی احساس باشد که بمردن عساکر خارجی متجاوز حیف وافسوس بخورد وای به حالت

  • عساکر موجود در افغانستان متجاوز نستند. انها بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در ایجا هستند. اگر تو سازمان ملل را که تقریبا بیشتر از 200 کشور عضوع ان است قبول نداری ان امریست جداگانه. به نظر من اگر صهیونیست باشی و به مردم و وطن خود خدمت کنی بهتر است از اینکه جهادی باشی و بنام اسلام و وطن به مردم خیانت کنی و خنجر بزنی. جنگ قدرت شما ملا بچه های بیسواد هیچ وقت خلاص نمیشود و در بین مردم بیچاره و ساده افغانستان هستند که میسوزند و قربانی میشوند.

  • جاوید عزیز امید وارم که پاسخ شمارا در استعمال کلمه سازمان ملل متحد به صورت خیلی قناعت بخش داده باشم

 • salam Mr,Maamoon,
  I fell so sad not because the government of afghanistan not doing well.
  But because you guys as a jurnalist also depend on a side who feeds you and take care of you.
  Just like a dog working for his master.I hope one day we find the real jurnalist as well as a real government to serve the poor people of afghanistan. SAGE ZARD BERADER SHAGHAAL AST

 • من دیروز پیامی فرستادم در باره دلقکانی چون مامون ولی بعد از چند دقیقه سانسور شد. امید آقای میر هزار بعد از توقیف شدن به مامون دیگر مبدل نشده باشد.

  مسله بر این است که مامون دلقک و امثال او حرف های دیکته شده از جانب شورای دزدان(نظار) و ربانی را بازگو میکنند. آنها از خود اراده ندارند. در گذشته اینها هر چه روس بچه کارمل برایشان میگفت انجام میدادند و امروز هر چه سگهای خائین ملی مسعود به اینها میگویند انجام میدهند.

  اینها میخواهند که به جای کرزی ، ربانی در چوکی وزارت دفاع مارشال دزدان فهیم بیسواد ، در چوکی وزارت خارجه یکی از برادران خائین ملی مسعود یا عبدالله عبدالله را ببینند و مسعود را از قبر بلند کرده یکجا باهم کابل بار دیگر ویران کرده و از کله پشتواره بسازند تا غریضه حیوانی شان رفع گردد.

  • همه این دشنام ها توهین ها اتهام بستن های بی اساس به یکدیگر نتیجه تجاوز خارجی ودر رأس آن امریکای جنایت کار است که امروز همه کشور های مسلمانرا به همین درد اختلاف مبتلا ساخته است وخود مصروف چور وچپاول هستی های مادی ومعنوی این کشورها است من ازین برادران که به یکدیگر دشنام میدهند ویکدیگرخویش را متجاوز به ناموس یکدیگر مینامند یا متهم میکنند یک پرسش ساده دارم وآن این است که آیا این همه جنایت کارها ازخود کشور شماست یا از جاهای دیگر؟ طبعا جواب واضح است که ایشان هموطنان خود شما بوده که مرتکب اشتباهات یا به تعبیرشما جنایت علیه بشریت شده اند. پس سوال این است که چقدر مطمئن استید که این متجاوزین خارجی انتقام شما را ازین جنگ سالارها یا به اصطلاح شما دزدان میگرد؟ عزیزان این متجاوزین به خاطر جزادادن مارشال فهیم و محقق نیامده اند. این ها آجندای خاص خودرا که همانا تجزیه این کشور به نام قوم ومذهب وزبان وملیت است متجاوزین میخواهند که بعد از تجزیه این کشور در رأس هرحکومت یک انسان مزدور رابنام انتخابات نصب کند وتا ابد این ملت را از دین وفرهنگ ومعنویتش جداسازد. میشود مثال دیگر برای تان بدهم آیامارشال فهیم نسبت به صدام زیاد جنایت کرده؟ چی فکرمیکنید که آیا همان انسان جنایت کار (صدام) عادلانه محکمه شد؟ آیا واقعا توسط خود عراقی ها وکردها محکمه شد؟ هرگزنه این یک عمل انتقام جویانه بود که بدستور خود بوش و بخاطر تجزیه عراق بین شیعه وسنی و کورد صورت گرفت. اگرامریکا ومتحدین غربی ومتجاوزش خواهان اجرای عدالت بودند آنوقتیکه صدام ایرانی هار ذریعه بمب های کیمیاوی زنده زنده نابود میکرد این حامیان حقوق بشر کجاتشریف داشتند؟ آیا در آن وقت صدام از متحدین این متجاوزین به حساب نمی آمد؟ در آنوقت ها این دشمنان انسانیت حتی یک قطعنامه عادی در محکومیت آن جانی صادر نکردند بلکه برعکس اورا تقویه مینمودند اما زمانیکه او به کویت حمله کرد این جا بود که شیطان بزرگ بیدار شد. تاآن هنگام چقدر شیعه های مظلوم عراقی بصورت دستجمعی همراه با اهل وعیال خویش قتل عام شدند؟. درقتل عام مردم علفچه امریکا کجابود؟ دادن مدرن ترین وکشنده ترین اسلحه امریکایی به عراق را کدام کس بجز رامسفیلد به عهده داشت؟ آیا فراموش کرده اید که در اوج جنگ های ایران عراق همین شخص رامسفیلد صدام را نابغه خواند؟ آیا در هرماه یکمرتبه به عراق سفر نمیکرد؟ آیا دست صدام را درهرجنایت ضد بشری باز نگذاشته بود؟ عزیزان خواهش من اینست که وقت خویش را صرف دشمنی باخود تان نکرده واز دشنام به یکدیگر خود داری ورزید. اگرفهیم دزد بوده ویانه باید ازطرف خود ملت افغان وحتی خود همدیارانش مورد محاکمه قرار گیرد نه توسط محکمه های نمایشی ودروغین امریکایی. اگر مسعود خوب بود یابد فعلا او در ین دنیا نیست هرکسی که ازنام او بخاطر توجیه نمودن سیاست های تسلیم طلبانه به امریکا استفاده می کند به هیچ صورت قابل بخشش نیست. دار ودسته نظام فاسد کنونی بشمول کرزی اسپنتا احمدزی وجلالی واحدی فاشیست که فارغان مکتب صهیونیزم اند باید به زباله دان تاریخ سپرده شوند وهر انسان که غلامی ومزدوری را ازته دل پذیرفته است فردا نزد خدا جوابگو هست . انسانهای مزدور وابسته به هر ملیت وقوم که باشد صرف منافع بادار خودرا درنظر دارد وبس. بناء نبایدهیچ قوم راوهیچ مذهب را بخاطر موجودیت چهار نفر مزدور محکوم نماییم درهر قوم وملت انسانهای مختلف وجود دارند.به امید آنروز که ما صاحب رهبر همچو امام خمینی شویم که بیاید وبساط این دلقکان استعمار را برای همیش برچیند. این ها دلقکان بیش نیستند که درصحنه تیاتر سیاسی مصروف دلقک بازی هستند که سناریوی آنرا مقامات قصرسفید مینویسد. گاه اسپنا را نماینده هرات میسازند وزمان دیگر دست به شعبده بازی دیگر میزنند که اذهان ملت را ازاصل موصوع منحرف سازند. آخر تاچی وقت این درامه های شرماگین وتسلسل باطل ادامه می یابد. وما مصروف کوبیدن یکدیگر. هیچ ضرورت به این کارشناسان ومتخصصین که اسلام ستیز باشند احساس نمی شود.

  • Mamoon yak mard khodkhaa wa Mareez ast ke faqat mekhahad chand shakhs mahdod ra dar naweshta hayash hadaf qarar dehad: Ahadi, Farooq wardak, Spanta wa Jawid Lodin ke az keshwar raft.
   Ai mareez fekree ! ta chand? Akher khodat waqte az jumla roshanfekran hestab meshodi ama che shod ke dar lajanzar taasub wa samt garayee gharq shudi wa naamat ra laka dar kardee? Mazdoori past fetratane manand mujahedin ta kai???

  • مامون باافشاگری هایش از زد وبندهای پشت پرده غلامان وچاکران قوتهای اشغالگر آلمانی وامریکایی و وانگلیسی مانند کرزی خلیل زاد واسپنتای غلام بچه میتواند کوچکترین خدمت برای هم میهنان عزیز خویش انجام دهد . امروز میهن عزیزما توسط صهیونیزم بین المللی وامریکای جهانخوار اشغال شده است. حساب این دلقکان تیاتر کمیدی که سناریو نویسانش بوش وبراون انگیلا مبرکل اند ازحساب ملت قهرمان وشهید پرور افغان جدااست این عناصر مزدور حالا میخواهند که اذهان عامه ملت را به طرف دیگر متوجه سازند که همانا متعلق بودن این عناصر به اقوام وملیت های شریف این سرزمین است من وارث حقیقی شهدای هرات باستان را نه اسپنتای غلام بچه بلکه بازمانده گان شهید صفی الله افضلی میدانم که جانهای شیرین شان را در راه آزادی این میهن از ددمنشان کمونیزم فدا کردند به همین ترتیب کرزی احمدزی وسایر تربیت یافنگان مکتب صهیونیزم به هیچ وجه نماینده قوم باعظمت پشتون تلقی نمیگردند.

  • عزیزم خودت میتوانی که همین منطق رسایت را بدون استعمال کلمات مانند غلام بچه وغیره ارائه کنی خیلی تند نرو که در جای نه افتی هیچ کس کس دیگر را از خدمت بوطن آباییش محروم ساخته نمی تواند

  • قبول کردم اما میتوانید بگویید که این عناصر در دوران اشغال کشور توسط شوروی کجا تشریف داشتند؟

  • انها مصروف فعالیت های سیاسی و دپلماتیک بودند تا پروسه انتقال قدرت از نجیب به دولت موقت به شکل مصاللمت امیز انجام شود که متاسفانه با کودتای دوستم.مسعود.وکیل و جنرال های داخل حزب وطن پروسه صلح سازمان ملل منعقده جنوا با شکست مواجه شد. و زمینه ساز جنگ های داخلی و ظههور طالبان شد. هر جریان. حزب. و یا گروه که محکوم به شکست و متحم به جنایت است طرفداری از ان جز تازه کردن و نمک پاشیدن روی زخم قربانییان چیزی بیش نیست.

  • خوشا به حال داکتر اسپنتای مزدور که مزدور های مانند جاوید جان دارد اما از بخت بد چی کند که موضوع را که میخواهد دفاع کند اصلا قابل دفاع نیست. تاهنوز درمعاهده ژینو که بخاطر اخراج قوای اشغالگر شوروی به امضارسید هیچکس نام داکتر اسپنتا را نشنیده است به جز وزیر خارجه دولت نجیب یعنی وکیل زین نورانی وزیر خارجه وقت پاکستان وجیمز بیکروزیرخارجه وقت امریکا ادوارد شواردنازی وزیر خارجه وقت شوروی سابق امضاکننده گان وتضمین کننده گان معاهده بودند.در آن هنگام اسم این مزدور فعلی در سر زبانها همراه باآن اشخاص ذکر شده نبود. اما معلوم نیست که فعالیت های دیپلوماسی که اسپنتا انچام داده باکی هامیخواسته است انجام دهد وبخاطر چی. شاید بخاطر اینکه افغانستان بصورت مسالمت آمیز وبدون خون ریزی از شوروی مستقیما با آلمان ها تحویل داده میشد. خوب دفاع

 • sage zard beradre shaghal! doctor spanta and taieb agha both fart from the same pants. you people should open your eyes. who brought doctor green to power and did a palace coudeta against abdulah? it was taieb agha (also famous as million dollar ambassador because he has no accounting paper and spending like crazy for 4 year with no receipts) and former rais daftar young lodin who work for forign country and some other like karzai brother . so now taieb agha has to give respnse to melat and parloman about 1 millon dollar money gone. where is money agha jan? then he should think about new job, it si not fair to attack other be waseta and ghareeb bacha and let this man with big salary go. maybe taieb agah is good at media and radio talk but he is thieef.

  go ask tafteesh from sedarat. they know real truth.

 • واقعیت یک مطلب طفلانه و بی معنی!!! بالای اقای مامون حساب می کردم و اکنون فکر می کنم که وی بیطرف و غیرجانبدار نمی باشد..................

  • جانبداری ازکی کند؟ ازصهیونیزم بین المللی ونوکران زرخریدش و دست پروردگان بی غیرتش مانند کرزی اسپنتای غلام بچه و احمدزی فاشیست و احدی؟ یا ازجنگ سالاران تفنگ بدست بیسواد که ملت را به این حال رساندند این بسوادان بدبخت لا اقل تربیت یافتگان سازمانهای استخباراتی بیگانه که نیستند. بگذار که مامون عزیز افشاگری کند وی لااقل میتواند از زد وبندهای پشت پرده این دلقکان استعمار وو طنفروشان خاین که به تعصبات قومی نژادی ومذهبی دامن زده واین ملت را میخواهند به کام نیستی سوق دهند پرده برداری کند. مامون عزیز! قلم ات سبز باد ما منتظر افشاگری های هرچه بیشتر شما جوان رسالتمند در برابر تاریخ وملت محکوم این سرزمین هستیم خدا باتو است دعای همه وارثان شهدای گلگون قبای این ملت پشت وپناهت است . ازملامت هیچ ملامت کننده نهراس واز دشنام دادن انسان های زبون وجبون وبی هویت وخود فروش ووطنفروش که آرزوی غلامی به بیگانگان را در سر دارند بی اراده مشو! تو امید همه ازادیخواهان این سرزمین هستی آفرین بر استعدادت که اینقدر در درون کاخ های پر زرق وبرق این شیادان تاریخ نفوذ کرده ای و میتوانی که ازقلب دشمن وطن فروش وخاین اطلاعات بدست آوری به امید آنروزیکه کار این دلقکان یکسره تمام شده وراهی همان دیارشوند که آن جا وظیفه پشک شویی باداران خارجی شانرا بعهده داشتند .

  • البته این حق هر کس است که افکار و اندیشه های سیاسی و اجتماعی خویش را داشته باشد اما از لابلای نوشته هایت معلوم میشود که در قدم اول کم سواد در قدم دوم شاید تا هنوز از مرز افغانستان هم خارج نشده باشی و اگر شدی انهم بدون شک ایران استبداد زده دینی و مذهبی است و در قدم سوم مغز مریضی داری که احتیاچ به تداوی دارد.

  • بنده جواب هایت را درقسمت اینکه خواستی فرق میان اسلام وسایر مکاتب مانند فاشیسم سوسیالیزم ولیبرالیسم را بفهمی داده ام. امید که با غور وتعمق وبدون تعصب مطالعه بفرمایی .ونیز امید میرود که سبب هدایت جناب عالی شده واز توهین نمودن وقضاوت نمودن بدون سند ومدرک درباره دیگران اجتناب ورزی. وآنهم نه بخاطر خدا بلکه بخاطر خوش خدمتی به بادارت داکتر اسپنتا که خود سمبول وطنفروشی وبی دینی غلام بچه دربار محمدزایی وهم عنصر تربیت شده درمکتب نفاق افگنی وشیادی آلمان هتلری است.

 • منظور مامون از این جمله چیست: "يك وزير خارجه چه گونه به خود حق مي دهد كه برود به يك كشور همسايه و بدون آن كه حساسيت قضيه را درك كند، شعار بدهد و خواسته هايي را مطرح كند كه از حدود صلاحيت هاي خودش بيرون است؟" مقصدش این است که وزیر خارجه افغانستان باید کسی از جنایت کاران به اصطلاح مجاهد باشد که در خایه مالی کشورهای همسایه استاد هستند؟ اینها به دنبال آن استند که افغانستان ذلیل تحت اداره مستقیم مامورین ایرانی یا پاکستانی استند. اینها مرعوب بازی که ایران در مخالفت با امریکا به راه انداخته شده اند میباشند و بیچاره ها آن را باور کرده اند در حالیکه بدون حمایه امریکا و اسراییل صدام حسین این حکومت را به تاریخ فرستاده بود. مشکل ما این است که کسانی که صنف 12 را هم نخوانده اند در این ملک تیوریسین به حساب میایند. وای به حال ما.

  • واقعا وای بحالت که قدرت امریکا واسراییل را فوق قدرت خدا میدانی. واقعا اعتراف بجاکردی. اما این را بدان آنانیکه بوحدانیت خدا ورسالت پیغمبر و ولایت علی علیه السلام معتقد اند ودرس آزاده گی شرافت وعزت را درمکتب حسین ویاران فداکارش در وادی خونین کربلا آموخته اند به این نظرات زبونانه و تسلیم طلبانه عناصر بی غیرت هیچ گاه گوش نمیدهند. اگر امریکا از نظر تو شکست ناپدیر است چگونه شکست خفت بار وذلیلانه اش را در ویتنام توجیه میفرمایید. همین بند ماندنش را در باتلاق عراق چگونه توجیه میکنید که هر روز بین مجلس سنا و بوش ملعون جنگ سیاسی در جریان است. سخت انسان بی ایمان هستی که هرگز نفهمیده یی که پیروزی وبقای یک ملت در مقاومت وپایداریش است نه در تسلیم شدن در برابر متجاوزین. همچنان از بکاربردن کلمات خارج ادب انسانی و اسلامی نیز ثابت ساختی که حتی تربیه فامیلی هم نداری. اگر گپ زدن را یاد نداری پس به یک انسان فهمیده وبا ادب رجوع کن که نظریاتت را باالفاظ مودبانه درین سایت نوشته کند

  • من نفهمیدم که این اسلام دین است و یا یک مکتب سیاسی با اندیشه مشخص مثل. فاشیزم.سوسیالیزم.نازیسم.لیبرالیزم و غیره.

  • به به چه اعتراف جانانه یی که جناب شما علی الرغم دشناماها وتوهین هایت بمقدسات دینی تاهنوز نفهمیده ی که آیا اسلام یک دین است یا یک مکتب سیاسی. حال بصورت خیلی مختصر بجوابت میپردازم.بخوان واز جنگ های تنظیمی مجاهدین برای خود دلیل ومستمسک نساز!
   اسلام یگانه دین مکمل وانسازیست که ازجانب خدا بر آخرین پیغمبرش محمد ابن عبدالله برای کافه ابنای آدم ازهرقوم وطایفه وعرق بخاطر بیداری نظم هدایت وروشنی و زدودن پرده های ظلم نادانی جهل وبیداد گری به این کره خاکی نازل گردیده و برخلاف مسحیت مسخ شده اروپایی متجاوز امروز دارای احکام وشریعت کامل می باشد. در جامعه ایکه شریعت موردتطبیق قرار نگیرد آن جامعه را نمیتوان اسلامی خواند. جامعه اسلامی وقتی میتواند جامعه اسلامی تلقی شود که نهاد های حکومتی در تمام قضاوت ها وبرخوردهای سیاسی واجتماعی بامعیار اسلام عمل کنند اگر نهاد حکومتی ازتطبیق قوانین دینی سرباز میزند بهر دلیل که باشد باید با شمشیر اسلام گردن امیر یا ریس آنرا برید. به عبارت دیگر تطبیق کننده گان شریعت غرای محمدی مومنین اند که به رضا ورغبت کامل خویش در برقراری این نظام می کوشند. هرنوع تعلل وکوتاهی را در اجرای این امر بر خود گناه میشمارند. در جامعه ایکه قضاوت ها مبنای اسلامی نداشته باشد آن جامعه را مجتمع جاهلی میخوانند. مثل جوامع سرگردان اروپا وامریکا که هرروز شاهد خودکشی ها اعتیاد بمواد مخدر فروپاشیدن نظام خانواده گی همه اینها موارد اند که فقط مورد تایید هواداران برقراری چنین نظامهای فاشیستی لیرالیستی کمونیستی وغیره قرار دارد وهرکدام آن ریشه در منفعت طلبی ها برتری جوی های انسانهای سرکش وطغیانگر در عین زمان بی خبر ازاین دین دارد. این خلص مطلب بود که برای روشن ساختن ذهن مریضت ارائه شد که بدانی مردم که اینجا مقالات ونظریات توهین آمیز تو را راجع به دین وارزشهای دینی میخوانند مردمان کودن و احمق نیستند که صرف بخاطر برقراری حکومت های قبیلوی خویش ازین سایت استفاده کنند. عزیزم جاوید جان! دفاع تو از غلام بچه تربیت شده درمکتب شیطانی آلمان هتلری یعنی اسپتنا نزد هیچ انسان باور مند به عدالت احتماعی وآزادی حتی غیر مسلمان قابل قبول نیست. به خدا سوگند که اگر گاندی هم از قبر دو باره زنده شود بر موضوع تحت اشغال بودن کشور افغانستان توسط قوای متجاوز صلیبی اعتراف میکند واین را باید بپذیری که این دلقکان استعمارجدید جز مزدوران وفادار و تربیت شده مکاتب شیطانی کشورهای صلیبی چیز بیش نیستند. تکرار میکنم والله مهانما گاندی هند این قدر غیر منصفانه مانند تو از ظالم ومتجاوز اجنبی دفاع نمیکند. پس چگونه بخود حق میدهی که غرایز قومی یارشته های فامیلی که با اسپنتا داری از طریق این سایت به دفاع غیر منطقی و غیر اسلامی میپردازی ومنافع قومی گروهی فامیلی وقبیلوی ات را بر منافع عام ملتت ترجیج میدهی؟ مثال میدهم ازهمین گریه ها وناله به اصطلاح ریس جمهور قانونی ات. آیا چند ماه قبل او درحضور جمع کثیر ازمردم وموسفیدان قندهار گریان نکرد؟ آیا اعتراف نکرد که وی هیچ صلاحیت در گرفتن تصمیم هایش ندارد؟ دیگر شما چی میخواهید؟ تا چی وقت بنام محاکمه جنگ سالاران واز بین بردن افراط گرایی دینی با توپ وتانک امریکا بر این ملت شهید پرور وقهرمان حکومت میکنید؟ آیا از سرنوشت کمونیست ها پند نگرفته اید؟ آیا از مصیر ببرک کارمل نجیب وتره کی وامین هیچ کدام اینها مایه عبرت وپند برای شما نشده است؟ تاچی وقت احنبی پرستی؟ تاچی وقت افغانها را باهم جنگاندن؟ آیا شما این را نمی پذیرید که حکومت قانونی تان همین به اصطلاح جنگ سالارها یا نیروهای شمال را مسلح نموده ودر جنوب علیه هموطنان پشتون شان میچگاند؟ ودرعین زمان شعار محاکمه نمودن آنهار از زبان مسوولین پشتون به خورد رسانه ها میدهند؟ آیا این عین سیاست نجیب شیاد نیست که ملیشه های دوستم را درقندهار وپکتیا علیه مجاهدین آنولایت ها میچنگاند ودرمقابل ملیشه های پشتون جبار هلمندی را بالای مجاهدین صفحات شمال؟ بالاخره این ترفند های شیطانی مصیرش بکچا انجامید؟ آخر این اکت ها و ادا های تحریک کننده احساسات قومی وقبیلوی تاچی وقت ادامه می یابد؟ اگر واقعا کرزی پشتون ویا به عقیده شما پوپلزایی هست پس اینقدر قتل عام پشتونها در صفحات حنوب بخاطر قبول نکردن این اداره فاسد ومزدور وبیگانه به چی معنی است؟ چرا مردم شما بنام افراط گرایان وغیره در جنوب قتل عام میشوند؟ شما در نوشته های از سازمان ملل متحد نام برده اید شاید شما به خدا باور نداشته باشید اما شمارا به وجدان تان قسم میدهم که هنگام نوشتن کلمه سازمان ملل متحد خودت را خنده نمیگرد؟ آیا واقعافکر میکنی که مردم با استعمال این عناوین واسما دست ازمقاومت مسلحانه دربرابر این رژیم فاسد بر خواهند داشت؟ آیا میخواهید خود را بااین کلمات بازی دهید؟ یا خواننده گان این سایت را؟ باقی برایت هدایت آرزو میکنم که ازین همه جهل واوهام خرافات و احنبی پرستی بیرون آیی

  • محمد خود یک بیسواد بود او چگونه به دیگران درس بیرون رفت از جهالت و سیاهی را میدهد؟
   در قدم نخست باید دین را از سیاست جدا کرد بعدا در باره عمل کرد اروپا متجاوز قضاوت کرد. مسیحیت فسخ نشده بلکه اولین پر جمیت ترین دین در جهان است. هر وقتی که احساسات ملی کرایانه را با عقاید و احساسات دینی انهم یک دینی مثل اسلام که بانی اش شخص مریض. خودخواه. بی سواد. و شمشیر سالار و چپاولگر بود مخلوط کنی در حقیقت بدتر از فاشیزم میشود. اگر ملت علیه یک نیروی متجاوز و اشغال گر میجنگد نباید به دین متوصل شود باید بخاطر وطن و با احساسات ملی گرایانه بجنگد. چون مجاهدین افغان علیه شوروی به دین متوصل شدند نتیحه اش این است که محبوبیت خود را نزد ملت حهان از دست دادند. مگر فرانسوی ها و انگلیس ها که علیه المانی میجمگیدند بخاطر مسیحیت بود و یا بخاطر وطن شان؟؟؟
   شمشیر اسلام هم جز شمشیر جهل. بی عدالتی. زور گوی. بی سوادی و و و و چیز بیش نیست.
   سازمان های استخباراتی همین کشور های به قول تو سرگردان غربی بودند که جهادی هارا تغذیه مادی و معنوی میکردند. اگر نه در دشت ها و کوه ها از گرسنگی میمیردند.
   قیسمیکه از توشته هایت معموم میشه شاید تا هنوز قدم هم به خاک اروپا نمانده باشی. به همان اندازه که تو از هتلر متنفر هستی شاید 100 ها برابر بیشتر از تو مردم المان از او متنفر باشند. مگر این جنرال سوم دفتر هتلر نبود که در سال 1944 در زیر میز سخنرانی هتلر مواد منفحره کارگذاشت؟ و بعدا او را اعدام کردند.
   ها ها من داکتر اسپنتا را از طریق رسانه ها میشناسم.
   بله ملت افغان همه رزیم ها را دیدند و تحربه کردند و این که کی برای منافع مردم کار و خدمت کرد و کی نکرد این را خود مردم قضاوت میکنند.
   تا زمانیکه تحدید شمشیر جهل و افراطگرای دینی و طالبی موجود
   باشد تا انزمان ملت افغان نیاز به ب 52 ها و عساکر کشور های دوست که هدف مشترک دارند ضرورت دارند.
   نمیدانم که شما ها از کدام کره دیگر امده اید و یا از همین کره زمین هستید؟ اگر همین سازمان ملل نباشد و توازن قوا در جهان برقرار نباشد خوب در ان وقت کشور های بزرگ کشور های کوچک را می بلعد با همه دار و ندارش. اگر سازمان ملل نباشد کل کره زمین ممکن است که نابود شود و یا فرانسه و انگلیس المان را میخورند بر اساس عقده های که از جنگ جهانی دوم دارند. روسیه جاپان را چین تایوان را و اعراب هم اسرایل را.

 • agar qarar ast seyd tayeb wazeer shawad, awal bayad hesab yak milyoon dollar ra badehad ke tafteesh chand bar rafta wa sar o dome pool ra payda nakarda. agha jan, shoma yakmilyoon dolar melat ra che karded? awal jawab bedehed bahadan wazarat ra bar sar beparwaned. ma che konam ke dirishi khoob wa nektaee 500 dolara meposha wa act mekona ke moorcha zer payash azar nameneena wale yak melyoon dolar ra beddon hesab dehi wa ejaza dar jeb karda. bya jawab bedeh agha jan.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس