صفحه نخست > دیدگاه > قانون جنگل در وزارت خارجه

قانون جنگل در وزارت خارجه

رزاق مأمون
شنبه 30 جون 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

بربنياد گزارش ها ، شمار زيادي از دپلومات هاي افغانستان در خارج خصوصا آناني كه دركشور هاي اروپايي ، امريكا و استراليا بر كرسي هاي باد آوردهء دپلوماتيك تكيه زده اند، اطلاعات چنداني از تاريخ ، فرهنگ ، نياز ها و موقعيت افغانستان ندارند. حتي برخي از آنان كه داراي سنين كمتر از سي سال است، سواد نوشتن و خواندن به هيچ يك از زبان هاي رسمي دركشور شان را ندارند. براي كسي كه وظيفهء يك دپلومات را برعهده ميگيرد، تنها فهميدن يك زبان خارجي حلال مشكل نيست. اگر آمار دقيقي از تعداد لشكر دپلومات هاي دو تابعيتي افغانستان آماده شود، بدون شك شمار اين افراد تكان دهنده خواهد بود. نكتهء اساسي اين است كه اكثر كارداران سفارتي افغانستان در خارج، داراي تابعيت دو گانه اند و ده ها سال ريشهء خود را از خوب و بد افغانستان بركنده اند و كمترين تأثيري در بهبود روند زنده گي و سرنوشت افغان ها ندارند.

اين افراد اعم از آناني كه با لاف و گزاف خدمت به وطن ، مدت كوتاهي از ديار غرب به سيرو تماشا مي آيند وچه آناني كه در نماينده گي هاي خارج از افغانستان مقرر شده اند، به طورواضح از زنده گي لاقيدانه و انباشته از بي بندوباري ها خسته شده و يا در محيط بيگانهء صنعتي به شدت تحقير شده و آزار ديده اند و با خانواده هاي شان مشكل لاعلاج دارند. درين سال ها ناگهان تاريخ دهل خود را سرچپه كوبيده و شرايط آمد ورفت به افغانستان را مساعد ديده اند. اين افراد در يك نشست، ناگهان به افراد متخصص ووطندوست تبديل شده و از بركت انارشيزم سياسي و اداره فاسد در افغانستان، همين كه پاي شان به كابل ميرسد، فرصت را غنميت ميشمرند و چاپيدن مردم را به شيوهء يي كه درخارج آموخته اند، آغاز مي كنند. اكثر اين افراد به دنبال تحصيل دارايي هاي از دست رفتهء شان اند و سعي مي كنند جايداد هاي گذشته را به هر قيمت ممكن به نقد تبديل كنند. اطلاعات زيادي از خصايص خانواده گي ؛ شخصي وكارنامه هاي اين افراددرخارج و همچنان درافغانستان وجود دارد كه عندالضرورت دراختيار مردم قرار خواهم داد.

من به عنوان مشت نمونهء خروار ، صورت اسامي برخي از مآموران ارشد وزارت خارجه در داخل وكشور هاي بيروني را براي تان تهيه كرده ام. هرچند اين فهرست شامل كليه افراد بي گانه با افغانستان و داراي تابعيت دو گانه نمي شود؛ اما هدف از انتشار اين فهرست طرح اين پرسش درافكار عامه است كه:

يك : آيا اين افراد واقعاً نيت خدمت به افغانستان دارند؟

دوم : ريشه اين افراد در افغانستان خشكيده است و همهء آنان به خارجي بودن خود افتخار ميكنند وهماره سعي مي كنند خود را يك شهروند خارجي معرفي كنند.

سوم : آيا اين ها شكارچيان فرصت هاي باد آورده نيستند كه خود را به مدت كوتاه و يا طولاني ، دريكي از كرسي هاي وزارت خارجه يا ساير وزارت ها جا مي زنند و با استفاده از آن، بازار كسب و كار، بزنس و امتياز گيري هاي شخصي خود را چاق مي كنند؟ اين افراد چه گونه مي توانند از خواست ها و اقتدار مردم افغانستان نماينده گي كنند؟

دركابل امروز، ده ها تن ازين قماش "خدمت گذاران" ريخته اند كه برخي از آنان با داشتن اسناد جعلي ، در صف متخصصان و كارشناسان جا گرفته اند و معلوم نيست كه هنر عالي اين حضرات چيست. درحالي كه كشور گام به گام به سوي بحران و فساد وبي رحمي به جلو ميرود، من مفيد ميدانم كه مردم را درجريان بگذارم كه شمار زيادي از سروران حكومتي چه كساني اند ودنبال چه ميگردند؟ حداقل درافكارعامه ، در بارهء اين قهرمانان اطلاعاتي به وجود بيايد.

برای مشاهده ی فهرست دپلمات هايی که تابعيت دوگانه دارند به ضميمه ی همين صفحه مراجعه کنيد

توضيح اساسي :

هر فردي كه تابعيت كشور دوم را حاصل ميكند، به نام منافع ملي همان كشور سوگند وفاداري ياد ميكند كه هيچ گاه خيانت نكند. درين صورت اهميت منافع كشور اصلي براساس قانون كشور دوم، رنگ ميبازد. در صورت تعارض ميان تابعيت گذشته و تابعيت جديد، مجبور اند به دفاع از كشور دومي بپردازند در غير آن مرتكب خيانت ملي مي شوند. نهاد هاي امنيتي كشور هايي كه به اين اشخاص حق تابعيت داده اند ، خيلي راحت ميتوانند با استفاده ازين حضرات به اسراردولتي وغير دولتي افغانستان دسترسي يابند و به عنوان جواسيس فعال مورد استفاده قرار گيرند. درين صورت آيا راز هاي نظام دپلوماتيك افغانستان محفوظ ميماند؟ اين پرسش ها براي بعضي آدم ها را يك اندازه تلخ كام ميكند، اما بايد به اين واقعيت گردن نهاد كه واقعيت تلخ است.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • به راستی که این کشور میدان چور و چپاول برای کسانی که در غرب مزدور شدند و امروز به عنوان کارشناس می آیند و پول های را که برای باز سازی و کمک به افغانستان می شود، به غارت می برند، درد آور این است که این ها کاش تبعه ی افغانستان باشند اگر هر غلطی هم کنند در همین خاک باشد و از دزدیهای شان چند فقیر هم کار پیدا کند بلکه این ها پول های مردم ما را می دزدند و می روند در غرب خرچ می کنند این ها هیچ تعلقی به افغانستان ندارند و افتخارشان زبان انگلیسی که از رستورانت ها یاد گرفتند می باشد یا داشتن نامه مزدوری (تابعیت) خارجی.
  دولت آقای کرزی با وارد کردن این گونه مشاورین بی مشوره و نادان در افغانستان و مقرر کردن آنها در نماینده گی های سیاسی افغانستان در خارج هویت و همه چیز را به هیچ گرفت من قسم می خورم که با خیلی از این ها وقتی روبرو شدم فکرشان درمورد مردم و کشور شان مثل فکر ابوجهل در برابر بلال است این ها مردم خودشان را برده می دانند در حالی که با تأسف خودشان برده هستند کاش این های آزادی فردی داشته باشند در ظاهر همه حرف شان از لبرال دموکراسی می باشد ولی در اصل نه می فهمند مقوله ی آزادی را نه به آن باور دارند ونه بهره مند هستند. خداوند افغانستان را از چنگ این دزدان مدرن نجات بدهد در گذشته گروهای دیگر دزدی می کردند خیلی ابتدایی بود و لی حالا این ها به شیوه های جدید و مدرن که هیچ چیزرا باقی نمی مانند.

  • تمام این افراد را را که مأمون می گوید، جناب داکتر عبدالله به وزارت خارجه آورد و سفیر مقرر کرد. عده یی را بخاطری که بتواند با محمد زایی ها رابطه اش را قایم کند و بالاپوش بابای ملت را در روز افتتاح شورای ملی به روی دستهای او (عبدالله) بگذارند. عده یی را بخاطری که با جبهه متحد و برخی از رهبران روابط داشتند. عده یی هم بخاطر رفاقت های شخصی شان با جناب عبدالله سفیر شدند. پسر فلان، برادر فلان، خویشاوند فلان، همه در هر سفارت یک کار نی یک کار یافتند. چرا از آن ها انتقاد نمی شود؟

   آنهایی که در لست آمده اند، حد اقل تحصیلات عالی دارند و نام های شان از بسیار گذشته ها در جمع شخصیت های مطرح این کشور ذکر می شد، بروید و باقی مانده را ببینید. هر کسی که دو روز تفنگ بر شانه داشت از وزارت معارف سند صنف دوازده را گرفت و دیپلومات مقرر شد. بخدا سوگند می خورم که یک عده افراد حتی املا ندارند اما داکتر صاحب عبدالله آنها را مقرر کرده است. آدم کور خود بینای مردم نباشد.

   شما از بیم جاسوس شدن آنهایی که تابعیت دوگانه دارند یاد کرده اید، این کسی که اسناد وزارت خارجه (نامة طنین به وزیر خارجه) را به مأمون داد، جاسوسی نکرده است؟ چرا جاسوس و وطنفروش خود تان خوش تان می آید و از دیگران را خوب شان را تحمل ندارید؟

   می خواهید شهرت آن جاسوس را برایتان بنویسیم؟

   توطئه و دسیسه هم سرحد دارد، کمی بشرمید!

  • راست می گویم باز اگه پای اسناد جعلی بیرون کشیده شد بسیاری نازدانه گک ها هم بی آبرو می شوند که اسناد جعلی داشته و حالا دیپلومات اند.

   آنلاین : پیش پنج هم پنج، پیش صاحبش هم؟

  • برادر ها هیچ قابل تشویش نیست.
   اسپنتا را خدا شرمانده.هم در دنیا و هم در آخرت کسی که دخترش نامزد یهودی داشته باشه و خودش هم کافر مطلق حالا هر چه تحصیل کرده هم باشه خداوند میشرمانیش همینقدر بس است صلب صلاحیت خو شده دیگه ضرورت به چاپلوسی نیست دوستان به زودی در ملک پدری خود خواهد رفت.

  • مأمون جان لطفاً فکرت را بگیر که چه می کنی و برای کی؟ بسیار آدمک احساساتی شده ای و خود را در خدمت اهداف کسانی قرار داده ای که هر روز به تعداد بلندمنزل های شان افزوده می شود، رستورانت ها و سالون های شان در خارج کشور افزونی می یابد، خانه های لوکس در خارج از کشور خریده و خانواده های خود را به آنجا می فرستند. تو بیچاره چرا؟

   معاش در هر جای می دهند، اما آدم بخاطر معاش تصویر خود را خراب نمی کند.

   حیفت نکرده بود؟

 • مه به سپنتا یا کدام تای دگه یش کار ندارم. اما ای مامون لوده یگان دفه د ضد کرزی و پشتونا چیزایی ره چاپ مکنه که کاملاً دروغ است. مامون خودش یک روز سگ حکمتیار صاحب بود چون حکمتیار صاحب به او ارزش قایل نشد باز رفت سامایی شد. سامایی هاهم فهمیدن که ای کدام آدم درست نیست اوره مثل سگ از حزب خود بیرون کردند. یک بار با امنیت دولتی کمونسیتا ساخت و از دروغ به محبس انداخته شد. نام رفقای خوده فاش ساخت و از محبس خلاص شد. باز با امنیت ملی دوران داکتر نجیب رفاقت انداخت. بعد از شکست نجیب رفت به خایه مالی مسود خائن. حالا هر آخور را که پر تر می بیند به همان طرف می دود. اما خوب است که خودشان بین خود افتادن. همو سپنتایشم چندان آدم خو نست.

  • ای مه میگم در بگیری در آتش جهنم همراه حکمتیار صاحبت.دلم میخواهد هر چه که از دهنم بر آید بنویسم ولی میخواهم فرقی باشد میان مه و تو.کدام حکمتیار صاحبت همو که کابل را راکت باران کرد در هر فامیل افغان از حکمتیار پاکستانی یک داغ است.نوکر پاکستان سگ ای اس ای.حالا هم کوشش داره که هر جه بیشتر ضرر اش برسد به افغانستان.و مردم افغانستان.و تو هم دال خورده فکرت را از دست دادی در عنوان نامه از یادت رفته که بنویسی زنده باد پاکستان.

  • تنها گلبدین کثیف در جنایات و قتل های کابل دخیل نبوده بلکه مسعود جنایتکار همراه دارو دسته اش، مزاری نجس ،محقق جانی،حرکت ، سیاف گنده ریش و سایرین نیز در آن شامل اند.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس