صفحه نخست > دیدگاه > اربكی سازی لغو شده است

اربكی سازی لغو شده است

ايجاد تشكيلات شبه نظامی محلی به شيوه های گذشته رد شده و به جای آن، نظريه كار مشترك با شورا های قومی درسراسر كشور مورد توجه قرار گرفته است
رزاق مأمون
پنج شنبه 1 جنوری 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

رسانه هاي داخلي وخارجي در خصوص تشكيل دسته هاي شبه نظاميان محلي كه اكنون ( به گفته مقامات) اربكي نام گرفته است، دچار سردرگمي ، كمبود اطلاعات وجزئيات لازم اند. افغانستان امروز به نهاد هايي نياز دارد تا حساسيت ها و نگرش هاي مشكوك گذشته در مورد مسلح سازي دسته هاي مليشيايي و قومي را زايل كند. اين مسأله اي است كه كليه روشنفكران و اصحاب فكر و درايت كه به بقا و پايداري يك افغانستان داراي پايه هاي نيرومند وحدت ملي عقيده دارند،‌ در باره آن نظريه هاي مثبت دارند.

حال سوال اين است كه آيا تشكيلات دفاع محلي به شيوه اي كه درزمان سلطنت ظاهرشاه و دكتر نجيب الله فعال بودند،‌ بار ديگر به همان شيوه در مناطق مرزي افغانستان ( خصوصا درنواحي مرزي پاكستان وافغانستان) ايجاد مي شوند؟

پاسخ به اين پرسش به دلايل زيرمنفي است:

يك: امريكا در رأس كشور هاي متحد بين المللي افغانستان،‌ پس از شكست ها و بدنامي هاي زياد درطي هفت سال اخير، به اين نكته پي برده است كه اتكاي محض بالاي چهره هاي شناخته شده و تكراري ، سياست مداران و فرماندهان وابسته به تنظيم هاو ديوان سالاران پوسيده وارد شده غرب، سبب شده است تا فساد نوع جديد مالي درين كشور فقير پي ريزي شود ه و يك قشر حاكم بدون ظرفيت ( آن هم به بهاي تشديد نارضايتي مردم و عقده مند شدن آنان برضد امريكا) پرورش يابد كه نتايج طبيعي چنين وضعي، خارج شدن مردم از روند تحولات و تقويت دسته هاي تروريستي و تحقير قانونيت و حيف و ميل دارايي هاي هنگفت جامعه بين المللي درين كشور بوده است.

دوم: امريكا و جامعه جهاني دريافته اند كه توزيع اسلحه به اقشار مختلف محلي در مناطق آشوب زده افغانستان، به اميد ايستاده گي آنان در برابر دسته هاي تروريستي، نه تنها بي اعتمادي هاي گذشته را درجامعه زنده مي كند، روحيه جنگي و هرج و مرج درين نواحي را نيز بيشتر از گذشته افزايش مي دهد. پس راه خروج از بن بست كنوني آن است كه امريكا ومتحدان، تماس و كار مشترك با شوراي هاي قومي و محلي در سراسر افغانستان را پايه و محك برخورد جديد شان قرار دهند. اين شورا ها (‌نه افراد و عناصر مشكوك)‌ در زمينه امنيت و بازسازي، از طريق وزارات سرحدات، با نيروهاي امريكايي برنامه هاي مشترك تأمين امنيت، تشخيص نياز ها و دريافت راه هاي دفع دسته هاي دهشت افگن را عملي مي كنند. تأمينات نياز هاي لوژستيكي شورا هاي همكار از طريق وزارت سرحدات و قطعات پي آرتي درمحلات صورت مي گيرد.

سوم: ايجاد زمينه مشترك با نهاد هاي محلي و مردمي در سراسر افغانستان، در واقع ايجاد بديل در برابر آناني است كه سال هاي متمادي از طريق جنگ و زور و اسلحه و استفاده از نظام ملوك الطوايفي، به قدرت نفوذ دست يافته اند و بر مردم فشار وارد مي كنند.

چهارم:‌ پاكستان در طي سال هاي طولاني جنگ درافغانستان موفق شده است تا نظام خوانين و سلطه سنتي بزرگان محلي را در كليه مناطق ضعيف كرده و به جاي آن اقتدار ملا هاي تندرو مذهبي وابسته به خويش را استحكام بدهد. طالبان نيز به نوبه خويش، مشران و سرحلقه هاي متنفذ قومي را از صحنه به دور رانده و حاكميت فعالان افراطي و مسلح برون آمده از مدارس پاكستاني را قايم كرده اند. طرح جديد كار مشترك با شورا هاي مردم و اقوام در واقع آغاز فروپاشي نظام سلطه فعالان تندور مذهبي و مسلح به شمار مي رود.

پنجم:‌ بنياد طرح امريكا براي تقويت نهاد هاي قومي و محور هاي تجمع مردمي در ولايات،‌ در واقع مقابله با سيستمي است كه انگليس و پاكستان درافغانستان جا به جا كرده اند. بدين ترتيب،‌ سعي خواهد شد تا تصاميم در زمينه هاي حل مشكلات مردم در محلات،‌ به شوراهاي مردمي واگذار شده و شگرد اتخاذ تصاميم و صدور فيصله هاي انفرادي ( به شيوه گذشته)‌ عملا كنار گذاشته شود.

ششم: سياست جديد شورايي كردن فيصله ها در محلات هرچند به طور رسمي و داراي شرح وبسط مردم پذير تا كنون ارائه نشده است،‌ اما گمان مي رود تا نهايي شدن روند سيستم كار با اقوام،‌ سرنوشت تحولات ديگري از جمله روشن شدن تقدير دومين انتخابات رياست جمهوري ، پي ريخت هاي مقدماتي سيستم جديد به طور عملي به وجود آيد. چهارچوب جديد برخورد با وضعيت درافغانستان، قبل از همه مدرنيزه كردن سيستم سنتي مشوره و فيصله ها درجامعه افغانستان خواهد بود كه در سال هاي جنگ عملا از بين رفته است.

هفتم: براي اجرايي كردن طرح تازه ( كار مشترك با شورا هاي اقوام)‌ در نظر است تا نخستين مرحله آزمايش عملي اين طرح، در ميدان شهر به نمايش گذاشته شود. براساس نقشه نخستين تجربه كار با اقوام،‌ شاهراه بزرگ به عرض هفتاد متر از مسير ميدان شهر به سوي شهرك ( ولسوالي نرخ)‌ اعمار شده و سپس جاده به سوي ولايت بادغيس امتداد مي يابد. بدين ترتيب،‌ براي نخستين بار ولايت ميدان شهر به ولايت مركزي بادغيس وصل شده و راه پر پيچ و خم و دشوار گذر تاريخي براي تردد مردم و انتقالات و ارتباطات به مراتب كوتاه تر مي شود. اين شاهراه در زماني كوتاه،‌ براي اولين بار چندين ولايت كوهستاني و معروض به قهر طبيعت را با هم متصل خواهد كرد. اتصال ولايات محصور در سلسله كوه ها و كوتل هاي رام ناشده، به ساكنان اين مناطق امكان مي دهد تا ارتباط اقتصادي واجتماعي خويش را توسعه داده و در برابر مشكلات مختلف زندگي به طور مشترك ايستاده گي كنند. با ايجاد اين شاهراه و اجرايي شدن طرح كار مشترك با شوراي هاي اقوام و تأمين ارتباط زنجيره اي ميان ولايات، طيف هاي مختلف قومي از جمله پشتون، هزاره، تاجك و ديگر رگه هاي تباري، منافع مشترك پيدا مي كنند و انگيزه منافع جمعي، علل و اسباب نا امني و فواصل ميان مردم را نابود مي كند. خروج مردم از حالت انزواي جغرافيايي و اقتصادي، چشم وگوش جوامع ساكن درين ولايات را نسبت به وضع كشور و منطقه باز كرده و حس تشخيص منافع شخص و جمعي درميان آنان را حساس تر مي كند. بخش هاي عمده نفوس افغانستان هماره در پناه دره ها و كوه ها و مناطق دور افتاده به سر برده و به دليل فقدان راه هاي حمل ونقل، آموزش وارتباطات تلفن و تحرك تجارت و... از كاروان پيشرفت و تمدن به دور مانده است و اين درست چيزي است كه كشور هاي دشمن افغانستان از آن به نفع خويش استفاده كرده اند.

گفته مي شود كه ارتش ملي افغانستان مؤظف شده است تا در زمينه پاكسازي ولايت ميدان شهر و حوالي آن از حضور نيروهاي مخل امنيت آماده شده و كليه موانعي را كه براي عملي كردن برنامه مذكوروجود دارد، از ميان بردارند. برنامه هاي عمراني بزرگ با مصارف سنگين، اين امكان را فراهم مي آورد تا مردم اين ولايات با توجه به تأثير مثبت اين اقدامات در زندگي شان، آماده مي شوند كه درقسمت نگهداري شاهراه ها، تأسيسات و نهاد هاي عام المنفعه احساس مسئوليت كنند و درواقع منافع خود شان را از گزند نا امني و تحرك دسته هاي صادر شده از خارج حراست كنند.

با اين اوصاف، ممكن است براي ايجاد يك سيستم دفاع مردمي به جاي مليشه سازي فضاي مناسبي ايجاد شود.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • این گونه طرحهای ناسیاستمدارانه هرگز برای تأمین امنیت در افغانستان کمک نخواهد کرد، عملی کردن این طرح به مسلح شدن بیشتر تروریستها منجر خواهد شد و امکان سرنگونی دولت دست نشانده و امریکا در افغانستان را بیشتر میسازد.

  بهتر است بجای اینگونه سیاستهای نابکار و تکراری،

  اول. امریکا و دولت دست نشانده اش افراد مجرم،جنایت کار،دزد، قاچاقبر،فاسد، بی سواد، افراد مربوط به تنظیمهاواحزاب جنایتکار و افراد قومگرا و متعصب از تمام سمتهای دولتی پاکسازی نماید.

  دوم. بعد از پروسه پاکسازیی سمتهای دولتی از وجود اراذل و مفاسد مذکور، افراد کارا،با دانش، متجرّب و وطندوست را در پست های دولتی منصوب نماید، تا زمینه برای کار و تحصیل برای جوانها مساعد شود، ایجاد کار، سهولت در بخش تحصیلات باعث بالا رفتن هم سطح فکریی جوانها شده و هم نظر مالی وضع مردم روزبروز بهبود خواهد یافت. اینجاست که اعتماد از دست رفته نسبت به دولت و جامعه جهانی دوباره بازخواهد گشت، و مطمئنا مردم نسبت به آیندۀ شان امیدوارتر خواهند شد، که همین امیدواری و جشم انداز شفاف نسبت به آینده باعث ایجاد دوستی و رابطۀنزدیک بین دولت و مردم شده مردم بصورتی برای تأمین امنیت ملی با نیروی نظامی همکار خواهند کرد.

  آقای کرزی همواره کشورهای خارجی را به ایجاد بی نظمی در افغانستان متهم میکند، و بارها شاهد اشاره های مستقیم و غیر مستقیمش بودیم که میگوید طالبای پاکستانی، و ایران را به مجهزکردن تروریستها در افغانستان متهم میکنند، اینگونه سیاستها جز یاوه گویی چیزی دیگری نیست.
  وضعیت فقر، چه از نظر مالی و چه از نظر علمی و فرهنگی در افغانستان به اوج خود رسیده هیچ کسی جز یک طبقۀ خاصی که دسترسی به منابع ملّی دارند نسبت به آیندۀ خود خوشبین نیست، هیچ بهانۀ برای علاقه به این وطن وجود ندارد، هیچ چیز سرجای خودش نیست و..و ..و..و.. هزاران مشکلی دیگری.
  بهترین راه برای تأمین امنیت ایجاد دوستی بین مردم و دولت است، چون در آنصورت حفظ امنیت تنها منحصر به یک رگان خاص نخواهدف مردم به صورت فردی برای تأمین امنیت کشورشان همکاری خواهند کرد.

  • instead of making irresponsible (Malisha) the afghan
   government needs to increase their afghan army
   like befor, every one must go to
   the army like befor otherwies this kind of act will bring
   totally destraction in our country, and i believe the Pashtoon people
   are the main problum for the lawlessness of this country because they
   are not united among themself, that is why the Pashtoon and none Pashtoon
   are seffering, and our country image are so bad in out side world
   because of this people,
   if you show money and power to this people they become anything.in one year
   they becom (communist),than change to become (Mojayedeen),than (Talib)
   and than clear cut shafe man with suith and ties
   and now they are trying to other way to make mony
   without thinking the out come of this,so i don’t know to who i should laugh
   and to who i should cry, so please don’t take me wrong this is the reality
   if you believe it or not.

  • ملیشه های جنوب هیچ گاه بدرد وطن ومردم نخورده صرف قاچاقبر ران را مسلح ساخته اند واین هم از ازنظریه واستراتیزی فاشیست های قبیله ست که دیگران خلع سلاح جنوب و شرق مسلح شوند واین ملیشه سازی بنام اربکی و وندی وشبه نظامیان از مفکوره های انگلیس های در زمان اشغال هندبوده دران زمان سران قبایل طرفدار خود را مسلح میکردند وپول میدادند واز انان استفاده... باز همین ملیشه های انگلیسی غلام انگلیس ها (نادر غدار ) را بقدرت رسانیدند ودر مقابل نادر مردم پکتیا بزرگ را از خدمت زیر بیرق معاف معاش وتفنگ برای شان توزیع نمود بعد ها بزرگان قبیله در تمام ولایات پشتون نشین از این کار پیروی کردند .

   همین سلاح ها بر ضد داودخان بر ضد تره کی ....استفاده شد وهیچ گاهی جلو قاچاق انسان ها مواد مخدر واموال تجارتی غیر قانونی به خارج وبه داخل را نگرفته ...

   حتی هرروز پاکستانی ها چند قدم پیش امدند وخاک ما را در مناطق پشتون های وطن پرست و اربکی اشغال کردند ...

   هیچ گاهی اربکی ها جلو تانک هاوتفنگ طیارات..... مال ملت را که به بی نظیر بوتو تحفه داده میشد نگرفتند ...

   چرا پلیس و اردو با این مصرف تجهز وتقویه نشود تا.....

   چرا ملیشا در بدخشان وهرات مزار وبادغیس وجود نداشته باشد

   از شمال بگی وبه جنوب بتی شمال تفنگ سالار وجنوب صلح سالار

   شمال دی دی ار جنوب دی دی کار

   شایداین هم نظریه افغان ملت باشد تا گویا روز ملنگ وشب پلنگ بسازند و

   زمینه کار را برای قبیله فراهم.....

   کسانی که زمزمه میکنند گویا خارجی ها امریکایی ها وانگلیس ها میکوشند ملیشه سازی نمایندکور خوانده اندشرایط امروز شرایط پنجاه سال پیش نیست مردم بیدار شده وسیاسی از طرز خرام تان میشناسند ....

   این سران قبیلهامده از غرب ست که خارجی ها را فریب میدهندوبااین کار شان خدمتی به قبیله میکنند تا بوطن خود وخارجی ها را بنام ومنفر میسازند.....

   واز سوی دیگر امریکایی ها از نسخه کهنه انگلیسی درباره وطن ما استفاده کرده اند که نقشه هایشان ناکام وبدون نتیجه مانده است ( اندیشه حاکم بودن پشتون بقدرت رسانیدن پشتون و پشتون قندهار ) انگلیس ها باید درک کنند که در وطن خود چیزی بنام دمکراسی را زمزمه میکنند وباید درک کنند که ذر گذشته نیز این پلان شان درموردما موفق نبود و..............

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس