صفحه نخست > دیدگاه > ویروس های افغان در فیسبوک - یک

ویروس های افغان در فیسبوک - یک

به روایت عکس و تصویر
پنج شنبه 12 دسامبر 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کابل پرس? بارها در سایت و صفحه فیسبوک رسمی خود خواسته که مخاطبان، نوشته های منتشر شده در کابل پرس را، اگر مخالف می باشند، به شدید ترین شکل ممکن نقد کنند. ما از خوانندگان خواسته ایم که به کرامت انسانی مادر، خواهر، دختر و همسر افراد احترام گذاشته و از دشنام پرهیز کنند. با این وجود برخی از افراد از فرصت آزاد کابل پرس سوء استفاده می کنند. از این پس هر از چند گاهی این افراد زیر عنوان ویروس های افغان در فیسبوک معرفی می شوند. تصویر این یروس ها زمانی از سایت کابل پرس برداشته می شود که آنان بصورت رسمی در نامه به کابل پرس پوزش بخواهند.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • hahhahahha
  Oralay

 • ویروس های دشنامگوی غیرافغان مانند پیروز بهمن
  باید نیز معرفی شوند.

 • Name Virus ra bad nakonen.lol
  Mikrobhaye afghan behtar ast. diga lol

 • پرويز بهمن هرگز علاقهء به خواهر ومادر اوغانها ندارد كه آنهارا دشنام بزند، من از جمله اشخاصي بوده ام كه هميشه مخالفت شديدم را با فحش دادنهاي ناموسي إبراز كرده ام ولي دوستان أوغان ما زمانيكه پاي منطق واستدلال شان مي لنگد به دشنام ناموسي رو مي آورند وبعد خودشان در سايتهاي اوغاني رفته وسايت كابل پرس را يك سايت بي بندو وبار وعاري ازهرگونه معيارهاي روزنامه نگاري توصيف ميكنند كه گويا در كابل پرس هيچ أخلاق وانسانيت وجود ندارد، هم خودشان دراينجا عقده گشايي ميكنند وهم خود كابل پوس را وسردبير آنرادرسايتهاي اوغاني شان تخريب ميكنند.
  يكتعداد ديگر ازين هم بدتر عمل ميكنند وآن اينكه خودشانرا زير نام پيامگذاران مخالف شان داخل نموده وميان پيامگداران همنظر اختلاف ايجاد ميكنند، تا كنون از نام اين بنده فقير چندين بار دوستان خودم را دشنام داده اند، اگر از رو تصادف بنده دزد را با پشتاره گرفتار كرده باشم خوب وإلا بسيار وقتها اين ويروس هاي اوغاني توانسته اند ميان من ودوستانم فضاي بي اعتمادي را إيجاد كنند.
  من ازين اقدام سر دبير محترم سايت كه ويروسهاي اوغاني را بواسطهء حساب كاربري شان درفيس بوك رسوا ميسازند استقبال نموده و آنرا به فال نيك ميگيرم.
  البته اين يكي ازخصلتهاي ذاتي اين نسل خر ذات است كه هم نمك ميخورند وهم در نمكدان مي شاشند، دست كم تاريخ دوصد سالهء حاكميت اين ناقلان سليمانكوهي چينين چيزي را بما نشان داده است با همه حال بنده با استفاده از فرصت درين ستون ميخواهم به يك بخش ديگر اين موضوع ببردازم وآن روابط نزديكي وخويشاوندي ميان شهروندان اين كشور است:
  به نظربنده "‏تاجیک ها درتنظیم روابط خود با پشتون ها؛ بایسته است که وضعیت متحول شدۀ امروز را درنظر بگیرند. ایندو هیچگاه مناسباتی که عنصرجوشش آن وفاق، وحدت وهمدلی باشد؛ نداشته اند. اختلاف چون مادۀ دایمی موجود درمیان ایندو قوم وجود داشته است. از استبداد روا داشتۀ امیرعبدالرحمان برمردمان شمال، ازانتقال برنامه ریزی شده ومنظم پشتون های جنوبی ومشرقی به ولایات حاصل خیزشمال وشمال شرق توسط شاه امان الله وبعد ازآن، ازوحشت روا داشته در سرکوب قیام های شمالی، ازتعصب محمد خان مومند در برابر زبان فارسی وفرهنگ پربار تاجیک درشمال، ازتغییر اسمای تاریخی محلات به نام های من درآورد وبدون بنیاد تاریخی وفرهنگی، ازآغاز کوشش های هویت زدایانه ومخشوش سازیی تاریخ حقیقیی این سرزمین و موارد متعدد دیگر؛ حالاتی بروز نموده است که با واکنش تاجیک ها به اشکال مختلف مواجه شده است. امروز وضعیت عمیقاً دگرگون شده است. سال های قبل با وجود اختلافات عمیق وتاریخی میان ایندوقوم؛ حد اقل حرمت عنصر مخالف درگفتار رعایت می گردید ومخالفت های فکری با دشنام وهتک حرمت همراه نبود. درمشاجره های لفظی وابراز نظرها؛ حرمت جانب مقابل نگه وحریم خصوصی افراد مصئون می بود.اما امروزنخبه های پشتون با استفاده ازوسایل مختلف اطلاعات جمعی ؛ ازدشنام دهی وهتک حرمت تاجیک ها اباء نمی ورزند. بیان الفاظ رکیک به نشانی تاجیک ها در اجتماعات ومیتنگ های پشتون ها مورد استقبال وواه واه قرار می گیرد وبا« ژوندی اوسی» و«بیا ووایه»؛ تایید جمع را کمایی می نماید. در روان شناسی اجتماع ما؛ دشنام ؛ هتاکی وتحقیر؛ مواد آتشزا و مشتعل کننده اند. وضعیت به حالت قریب انفجاریی خود رسیده است. هرچند بار ها برخورد های گذرا را نیزشاهد بوده ایم. من که مصلحت جو ترازهمه ام؛ به این نتیجه رسیده ام که دیگرزمان احتیاط و رعایت مصلحت درگفتار وعمل گذشته است. برادر خواندن ها کذایی واز وفاق واتحاد اقوام پشتون وتاجیک سخن گفتن وخود سانسوری برای اینکه برچسب تخریب وحدت اقوام برما وارد نگردد؛ مشکل ما را درمان نبوده است ودر آینده نیز نخواهد بود. با هرکسی باید به زبانی که حالی اش می شود سخن گفت. با کسانی که غیر از دشنام واهانت لفط دیگری را بلد نیستند؛ با احترام ونرم زبانی سخن گفتن؛ خود را مسخره وخیله خند کردن است. لفظ درشت را با زبان درشت، سنگ را با سنگ وتفنگ را با تفنگ جواب گفتن وعمل مشابه وبالمثل را مرعی داشتن؛ اصل قابل اجرا درمناسبات امروز است. این افاده ها وادا ها که گویا ما ادب را رعایت می کنیم وزبان خود را به زشت وبد آلوده نمی سازیم؛ در برابرکسانی نیکو وثمر بخش است که مفهوم ادب وروابط متمدنانه را درک کرده بتوانند. ادب را نگهداشتن، زبان نرم را به کار بستن، مصلحت راطلب کردن وتحمل را پیشه کردن واخلاق خوش را به کار بستن؛ تاکنون ثمر وعوضی غیر ازدشنام، خشونت، بدخلقی وحتی تجاوز ازجانب مقابل برای ما نداشته است. آن عده پشتون هایی که با تفکرات برتری جویانه وهتاکی وعدم مراعات اخلاق توسط همزبانان شان درمخالفت قرار دارند؛ گروه کوچکی را می سازند که صدا های شان ضعیف وفاقد هرنوع انعکاس است واز اشتراک دراجتماعات ومیز های گرد تمامیت خواهان محرومند. زبان استبداد خواهی، دشنام، هتاکی وبد خلقی زبان مروج ومورد استقبال بیشترینۀ این هاست که باید با همان زبان آشنای شان با آن ها پرداخت.‏"

 • به نظر من تقصیر از خود کابل پرس? هست که کامنت های فحش ناموسی را اجازه نشر شدن میدهد / اگر شما همچنین کامنت ها را فورا از صفحه خود حذف کنید اراذل و اوباش منقدین خود را فحش داده نمیتوانند/ تا زمانیکه خود کابل پرس کامنت های فحش خوانندگان خود را کنترل نکند و یگ سیستم اخلاقی منظم را بالای خود اجرا نکند دیگران شما را فحش خواهند داد

 • آقاي نيازي!
  تا جاي كه من درين سايت تجربه دارم، آنانيكه درين سايت كامنت ميگدارند، مانند من وشما إنسان هاي عاقل وبالغ بوده وبه تمام تصرفات شرعي شان حاكم ميباشند، بناء زمانيكه يك إنسان عاقل وبالغ وبا سواد عمدا وقصدا خودش را به ديوانگي ميزند وبدون ارائهء دليل منطقي به دشنامهاي ناموسي ونشر عكس آلهء تناسلي پدر ويا برادر خود اقدام ميكند، در حقيقت او از تربيهء خانواده گي خود نماينده گي ميكند ، از نظر بنده افشا نمودن اين نوع چهره ها بهتر از سانسور نمودن پيامهاي اينگونه أفراد است، چه خاصا اينكه بسياري ازين دشنامنگاران ريشهء قومي در أيل جليل أوغان دارند كه اين چنين أفراد هميشه به بهانه رعايت خاطر بزرگسالاران قبيله حرف شان در گلوي شان خفه شده است، همين حالا سايتهاي اوغاني به بهانه هاي مختلف نظريات مخالف را سانسور ميكنند وهرگز به مخالفان خود به بهانه هاي مختلف اجازهء نشر نظريات مختلف را نميدهند، ازهمين سبب است كه اين دشنامنگاران ميخواهند كه سايت كابل پرس نيز به تقليد از ديگر سايتهاي اوغاني سليقوي عمل كند، تنها به اوغانها اجازهء خروج هر نوع باد وبخار را بدهد ولي ديگر ان را ساتسور كند تا وحدت ملي؟؟؟؟! اوغاني ضربه نخورد.
  اما بنده معتقدم كه سانسور به هيچ صورتي راه حل نيست، همين رويهء كابل پرس براي افشاي هويت دشنامنگاران عقده ايي بهترين راه منطقي است، زيرا با افشاي هويت دشنامنگار به ديگران نيز درس عبرت ميشود.
  در صورت ادامهء اين پروسه صف دشنامنگاران و ويروس هاي اوغاني ازصف پيامگذاران جدي بمرور زمان جدا ميگردد.
  موضوع ديگريكه خدمت شما ميخواستم عرض كنم اين است كه أفغانستان يك كشور چند قومي است كه در آن هويتهاي گوناگون زيست مينمايند كه متاسفانه اين موضوع طرف قبول أرباب قدرت كه عمدتا پشتون ميباشند قرار نميگيرد وبه همين خاطر اين نوع أشخاص به دشنام پراگني رو مي آورند .

 • ویروس های کوچی های پشتون تبار پاکستانی, قومی ترور, قومی انتحار, قومی همجسنگرا, قومی همجسنگرایی ولواطت, قومی زن ستیز, قومی سرطانی و چرکین..............................................................

 • شاید این ویروسک از این کار کابل پرس? احساس غرور و خوشی کند و پیش مادر و خواهر خود بگوید حالا نام کشیدم و ستاره فحاشی افغانستان میشوم. هههه

 • اين اقدام ابتكاري سايت كابل پرس را براي كشف اين ويروس هاي مضر اجتماعي جدا قابل تفدير ميدانيم، اين ويروس ها ازطرف اينگونه أشخاص توليد ميگردند.

 • اقای بهمن تشکر از عکس اسمعیل صهیون. وای بر حال این نوجوانان که واسکتهایشان را به زودی خواهند پوشید.

 • پرویز بهمن:
  "این بندهء حقیر نیز سالها درین سایت کابل پرس? مثل سگ غف زده ام،
  ولی هرگز دعوا نکرده ام که من سگ بودن را نسبت به انسان بودن ترجیح میدهم وبرای همیشه سگ باقی می مانم".
  ببینیم که چه وخت انسان میشی.

 • نادرك أوغان !
  مثل اينكه كشف فيروس هاي اوغاني سخت بالايت تأثير كرده كه فقط همچو ديگر هم تبارانت فقط يك گپ را نشخوار ميكني، لطفا اين عكس ... ات را ببين

 • کابل (پژواک،٢١ قوس ۹۲): لوى څارنوالى از دستگيرى عبدالواحد طاقت يکى از جنرال هاى بازنشسته که متهم به دامن زدن تعصاب قومى است، خبر داد.
  رحمت الله نظرى، معاون لوى څارنوالى امروز به آژانس خبرى پژواک گفت که آنها جنرال طاقت را ديروز بازداشت نموده اند.
  وى افزود که جواد سرورى مدير مسوول روزنامۀ انصار نيز دستگير شده است.
  نظرى در مورد علت دستگيرى اين دوتن معلومات نداد و علاوه کرد که دوسيۀ آنها به يکى از بخش هاى رياست تحقيق لوى څارنوالى محول گرديده است.
  اما حفيظ الله حفيظ، رييس څارنوالى مدنى و حقوق عامۀ لوى څارنوالى به پژواک گفت که جنرال طاقت به ارتباط تفرقه افگنى ميان اقوام بازداشت شده است.
  وى افزود: (( ما مدارک کافى در اختيار خود داشتيم و به لوى څارنوال پيشنهاد کرديم و جنرال طاقت بر اساس همين پيشنهاد دستگير شده است.))
  قبل ازين بى بى سى به نقل از بصیر عزیزی سخنگوی لوى څارنوالى گفته بود که سه تحلیلگری که اظهارات آنها درباره اقوام این کشور با اعتراض‌های گسترده مواجه شده، به لوى څارنوالى فراخوانده شده اند.
  به گفتۀ سخنگوى لوى څارنوالى، اسماعیل یون، عبدالواحد طاقت و بسم‌الله افغانمل در۱۷ قوس برای بازجویی به لوى څارنوالى فراخوانده شدند.
  اين درحالى است که اخيراً صد ها تن با برپايى تظاهرات در کابل، خواهان به محاکمه کشاندن کسانی شدند که تفرقه و تعصب را دامن میزنند . معترضين از جنرال طاقت به حيث يکى از آنها نام برده بودند.
  اما عبدالواحد طاقت، يکى از کارشناسان نظامى وجنرال بازنشستۀ امنيت ملى رژيم داکتر نجيب الله از گفته هايش معذرت خواسته است.
  وى هفته گذشته از طریق تلویزیون ژوندون يک قوم را مالک اصلی افغانستان تلقی نمود و به اقوام دیگر توهین و اهانت کرد و گفت که این ها نا خلف بوده وساکنان اصلی این سرزمین نمی باشند.
  جنرال طاقت در روز تظاهرات به پژواک گفته بود که به قوم توهين نکرده، بلکه هدف از گفته هايش ، يک شخص بوده که گفته است که از افغانستان نيست، اما از وى نام نبرد.
  موصوف در معذرتخواهى خود گفته است: "برادران عزیز افغان! من به هیچ وجهه نگفته ام که ملت افغان و یا اقوام (ازبک، تاجک، بلوچ، هزاره، و پشه یی)خدا نا خواسته حرامی و نا اهل اند، درست است که من در مورد یک شخص که معلوم الحال است و تمام افغانستان وتمام دنیا آن را می شناسند، این اظهارات را بیان داشته ام. افغانستان از پشتون ها نیست و سرزمین افغان هاست. "
  وى علاوه کرد که خانمش تاجک است و با قوم تاجک خويشى نموده و هيچگاهى در صدد توهين کدام قوم نبوده است.
  گفتنى است که رييس جمهور حامد کرزی به تازگى از برخى رسانه ها و اشخاص بخاطر دامن زدن تعصبات زبانى وقومى به شدت انتقاد نموده، گفته است که چنين تعصبات از بيرون براى تخريب وحدت ملى صورت ميگيرد وبايد قانون به تمام قوت و خشونتش در برابر آنها تطبيق شود.
  وى با ذکر اينکه بعضى اوقات، برخى از رسانه ها قصداً ميخواهند که با دامن زدن تعصبات قومى و زبانى وحدت ملى را تخريب کنند، از رسانه هاى خبرى خواست که از همين حالا به چنين تعصبات دامن نزنند و براى تحکيم وحدت ملى کار کنند.

 • اين شخص پدر اصلي طالبان أوغان در طرف مرز أفغانستان وپاكستان مي باشد كه با نادرك أوغان كابل پرسي هم رابطهء ...دارد، اين عالم دين اوغانهاست كه به اسلاميت واوغانيت خود مانند نادرك مي بالد

 • اين ويروس أوغان بنام احمد زكريا أوريا در پروفيل خود نوشته است كه در شركت اتصالات در كابل كار ميكند، به فكر بنده اين ويروس پسر بشير اوريا يكي از كارمندان سابق راديو تلويزون باشد، اگر وي پسر همين شخص باشد خواننده گان كابل پرس بايد بدانند كه پدرش يك بيسواد مطلق بود، وبرنامهء ورزش را به شكل الا توكلي گونه در ادارهء روزنهء تلويزون پيش مي برد، درمغزش به اندازهء يك بادام مغز وجود نداشت، چند قطعه فوتوي كه اين آقا از خود در فيس بوك گذاشته است، ازنظر علم قيافه شناسي اين پسرك واقعا بايد به خواهر ومادر مردم دشنام بزند، زيرا او مانند پدرش عقده ايي وبي سواد تشريف دارد
  بابا

 • فكر كنم عكس كه در بالا درحال چاي خوردن پاهايش را دراز نموده جديد تر باشد ، زيرا عكس هاي زيرين مربوط سالهاي پيش است

 • لعنت به اين ويروس هاي حرامي وبي غيرت أوغان كه از آزادي سايت كابل پرس به بدترين شكل آن استفاده ميكنند، و به عوض استدلال ومنطق به خواهر ومادر مخالفان فحش ودشنام ميدهند واز جانب ديگر لاف غيرت وحوصله ومندي وتحمل پذيري شان گوش خلايق را كر كرده است، اين هم عكس ديگر اين ويروس كه ازصفحهء فيس بوك اش بر داشته ام

 • aqaye bahman. Inha ba tawre sazman yafta fahashi mikonand

 • إنسان را خداوند هرگر از بطن مادر ويروس نمي آفريند بلكه اين پدر ومادر وبعدا اجتماع است كه در تكوين شخصيت هر إنسان نقش بازي ميكند، بناء قبل از آنكه اين ويروس ها رسوا شوند محيط نا سالم تربيتي كه اينچنين جوانان را به ويروس تبديل ميكند بايد مورد نقد قرار گيرد، حالا زمانيكه يك أوغان به سطح جنرال نظامي غير پشتونهاي اين سرزمين را همه حرامي ومهاجر اعلام ميكند ازين جوانان چه گله
  اما من باورمند هستم كه همين راه كه كابل پرس براي افشاي هويت اين ويروسها در پيش گرفته ميتواند در تغير اين ويروسها بحيث عناصر مفيد وفعال جامعه مؤثر تابت شود
  درين عكس ويروس را درحال خنده مي بنيد

 • ba zaban Rose en gona viros ha ra ( Peedar ) megoyand ke khayle khatarnak astand

 • برای بهمن فقط یک استخان پرتاب کنید ومی بینید که چطور خود را
  ساعت ها مانند یک سگ با آن مصروف میسازد.

 • احمد زكرياي اوريا فرزند نا خلف اين بچه بيرش است كه نادر أفشار سالها در پايش زنگ وجامن بسته كرده بود وبعد از وفاتش أمير ملك خراسان شد واولادهايش اين سرزمين را بخاطر جنگهاي قدرت طلبي ميان همديگر به خاكدان سياه نشاندند

 • زنده باد خانم بهارسعيد نازنين كه باوجود تعلق تباري اش با پشتونها خودش را أفغان نميداند، زيرا اين زن هوشيار بخوبي درك كرده است كه افغان بودن در قرن بيست ويك مساوي به خر بودن است، اوغان خر هر قدر سويهء تحصيلي اش بالا برود بازهم مانند أوريا صاحب وشكيب جان أيوبي وأشرف غني احمد زي به ويروس تبديل ميشود وبراي مردم دشنام ميزند، در قديم ها مي گفتند كه هركي مكتب ميرود آدم ميشود ولي اوغان اگر مكتب برود مانند اوريا صاحب خر ميشود، نه تنها كه خر ميشود بلكه مضر تر از خر ميشود وبه سگ پاچه گير تبديل ميشود

 • تقديم به آن موجودات إنسان نماي كه مانند احمد زكرياي اورياي بي عقل وبي منطق به افتخارات جعلي اوغاني خويش مي نازند، اين حال و روز زن اوغان است كه در قرن بيست ويك زنده گي ميكند

 • جنرال اوغان كه ديگران را حرامي وخودش را باشندهء اصلي اين سرزمين ميخواند خودرا چنين رسوا ساخت، حتما روزي فرا ميرسد كه ويروس هاي تازه دم اوغاني مانند أوريا صاحب وايوبي صاحب به سرنوشت مشابه مبتلا گردند

 • عده هی مزبوانه کوشش دارند که شخصیت های ملی وبین المللی افغانستان را به اشاره بیگانگان بخصوص سپاه پاسداران ایران و سکتاریست های فارس تخریب کنند. این تخریبات زمانی شروع گردید که عده یی از قوم هزاره خواستند که یک استاد پوهنتون کابل را بنام استاد فیصل امین ترورشخصیت کنند که با مقاومت سرسختانه فرزندان ابدال وهوتک مواجه شدند وامروز به کوری چشم تنگ مغولان استاد فیصل سربلند مانند یک پختون شجاع به دروس خود ادامه میدهد. بحث تلویزیون ژوندون را نیز اینها اغاز کردند وامروز پلان شوم دارند که این یگانه رسانه فخیم کشور را که پرده ونقاب از روی کثیف سقویان وجوالیان تازه به دوران رسیده از خون ملت افغانستان را که دالر های سیاه را از استکبار جهانی امپریالیزم امریکا را به شمالی تلوال میدهند را افشا گری کنند درحالکه خبر ندارند که بحث افغانیت مجزا از اسلامیت بوده نمیتواند. اسلامیت بدون افغانیت هیچ است. اگر شما حرامزاده نباشید وزاده صیغه چند اخوند ایرانی نباشید خودرا افغان قلمداد میکنید وهرکسی که یک روز اب این ملت را خورده ولی خودرا افغان حساب نمیکند در حلال زاده بودن وی شک که چی بلکه یقین کامل وجود دارد واین ادم حتما حرامی است
  ذکریا عزیز, برادر نازم. درود بر تو که شجاعانه در برابر این نوکران وکاسه لیسان ایرانی ها مقاومت میکنی. بنده با جناب یون صحبت کردم و مطمین باش که در دان این ناحلال زاده ها به زودی خاک میریزیم ومبارکت باشد از اینکه تلویزیون ژوندون مردانه به نشرات خود ادامه میدهد

  نجیب الله پوپل
  ریس اسبق موزیم کابل وکارمند وزارت اطلاعات وکلتو
  پنسلوانیا
  اضلاع متحده اتازونی

 • نجيب جان پوپل!
  لطفابحث حرامي وحلالي را در سر زمين پاك خراسان بهم خلط نساز، زيرا اوغان يا افغان خودش درين سرزمين به شكل حرامي بوجود آمده است، مولوي بجليگر كه خود يك پشتون أصيل بود نسل پشتون را زادهء خر دانسته است، اسفنديار ولي نيز به تاييد سخنان مولوي بجليگر ميان خر وپشتون قرابت ها ومشابهت هاي زياد را مي بيند
  افراسياب ختك به نقل از غني خان پسر غفار خان ميگويد كه افغان نام دومي ما پشتونهاست، پس در صورتيكه اين نام تنها مال شما باشد وخودتان هم از نسل خر باشيد، ديگر جواليها وسقاوهاي حلال زادهء اين وطن چه ضرورت دارند كه خودشانرا مانند شما خر بسازند؟
  تحقيقات ديگر زنده قلندر شاه مومند نيز تاييد ميكند كه قبل از اسلام درميان كوه هاي سليمان يك دختر زيباي بيانگرد بنام پشتنه ، كه غريزهء شهواني اش طغيان كرده بود خواست با خر معامله كند، دخترك بعد ازين معامله حمل برداشت وسر انجام يك موجود عجيب وغريب را بدنيا آورد، اين موجود در ابتدا (خروتي) نام گرفت، يعني خرك كوچك
  اين خرك كوچك بعدا نام (افغان)را بخود ميگيرد، افغان بعدا ازدواج ميكند وصاحب فرزندان زياد ميشود و بعد سلسله تكاثر وتناسل افغان در امتداد كوه هاي سليمان آدامه مي يابد.
  پس حالا شما نجيب جان بفرماييد بگوييد كه كي حلالي است وكي حرامي؟
  در صورتيكه خودت ازنسل خر باشي وملك ديگران اشغال كرده باشي، ونام خودرا بزور شوهران ننه جانت يعني انگليسها بالاي اين مردم بيچلره گذاشته باشي ولي هنود هم با ديده درايي ديگران را حرامي وخودرا حلالي بداني از عجايب روزگار نيست؟
  سي مليون هم تبارت را با تمام خاك وسرزمينت در اختيار پنجابي بنام ايالت صوبهء سرحد گذاشتي كه بعد از هزاران سال عذر وزاري ي، صرف نام خيبر پشتونخوا را برايتان خيرات داد كه آن هم شكل موقتي دارد، تو اگر وطندوست وبا احساس بودي آن سرزمين اصلي ات را از زير تسلط پنجابي نجات ميدادي، ولي جنابعالي به عوض حق خودت به خانهء ديگران تعرض وتجاوز كرده ايي ودرعوض خاك از دست رفتهء خودت ، خاك وخانهء مردم ديگر را اشغال كرده وآنهارا حرامي ونمك حرام ميخواني، در حاليكه اگر ديگران درخانهء تو آمده بودند بايد زبان اوغاني ترا ياد ميگرفتند وبا زبان خودت به اوغاني ترا حرامي ونمك حرام ميخواندند، درحاليكه اين تو هستي كه به زبان اهل خانه نئ نويسي، به همين زبان دشنام ميزني واين همين اولادهاي سقاوها وجوالي ها هستند كه دروازهء خانهء شانرا به روي شما باز نگهداشته اند وشما پي در پي همه راس بزبان خودشان دشنام ميزنيد
  آيا كدام تاجيك وازبيك وهزاره درسايت هاي اوغاني، مانند دعوت وبينوا وتول افغان و لر وبر وغيره بزبان اوغاني به اوغانها دشنام داده است؟ پس بر خلاف اين تعبير شما حرامي هاي حقيقي وناقل بچه هاي نمك حرام شما هستيد كه هم نان ميخوريد وهم در نمكدان مي شاشيد، هم درسايت كابل پرس باد وبخارت را ايلا ميكني وهم قوميت مدير مسؤول آنرا دشنام ميزني
  واقعا كه اواغان اصيل استي ،

 • قوم تره خیل:

  یکی از حاکمان شهوت پرستان سرزمین ما اعلام کرد که هر طایفه و قوم اگر که بتوانند کوچک ترین دختر را برایم حاضر کنند تا ارضا شهوت بکنم, پاداشت نیکو از سیم وزر لقب عالی دریافت و صاحب زمین و خانه دارایی خواهند شدند.

  اقوام دیگر به خدا پناه بردنند این بود که طوایف اوغان بفکر بدست اوردن نام و نشان پیشگام و هر کدام شانزده و پانزده سیزده...... ساله ها را حضور حضرتش پیش کردند یکی لقب باریک زی و دیگری "خر وت".... بدست اوردند, طوایف لغمان دست بدامن یکی از شادی باز های شان که حرامی های زیادی را از هندو خراسان در سفر های جوگی گری , اسپندی گری, مداری گری , شادی باز گری نطفه گیری کرده بودند , شدند!

  همان شد که یک طایفه انان قبول زحمت و دختر تازه تولد یافته شانرا از گهواره به مشث و تمرین گوناگون در مسیر "ادرار" ان بدبخت که با تقبل ....نقلی و اصلی نام نشان قوم شریف اش را بلند اوازه کرد شدند :

  انان از روز های تولد به اله تناسلی دخترک چیز های را بمانند الت مردان تیار ومیگداشتند و هر هفته قطر و طول انرا بیشتر و بیشتر میکردند تا اینکه نوبت به "تره" رسید تره را در گلدن کاشته و روزانه در اله تناسلی ان بد بخت میگذاشتند تا دختر به سن شرعی 9 سالگی ازدواج رسید , دختر را خدمت شاه بی خدا و شهوت ران پیش کشیدند شاه شب تمام لذت و کام برد , و به این قوم افرین ها گفت و فردا مجلس بخصوصی تشکل و از این طایفه تمجید بسیار کرد داستان انان را شنیده و لقب "تره خیل" عطا و گله های بسیار داد و بکابل اورده زمین و خانه و باغ مردمان تاجک وسادات ده سبز را به انان سپرد, اینک این قوم دزد و تروریست پرور در هوتخیل و تره خیل ساکن اند و از هیج نامردی و دزدی در حق مردمان بومی پایتخت رو گردان نیستند!

 • به انتی پاشیست
  این مغز به چه اندازه بیمار باشد که این همه تراوشات و آشغال از آن بیرون بریزد؟
  این مغز نیست بلکه آشغالدانی ست.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس