صفحه نخست > دیدگاه > مسلمانی جبری

مسلمانی جبری

رفتار طالبان با دو چینی که توسط آنان ربوده شده بودند!
به روایت عکس و تصویر
چهار شنبه 12 دسامبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • خودتان و دین اجباری تان به جهنم (دوزخ). اسلام به این گونه رشد کرد، با زور شمشیر و تجاوز

  • افسوس کز این جهان پر ارمان رفتم
   یک گل نگرفتم زین گلستان رفتم
   امروز بسیاری نادانهای خوش لباس تعاریف شخصی از خود به اسلام میآورند و نقل و قول های بیمورد مینمایند. دین اسلام دین عزت و عظمت است، نه دین جبر و زور و اکراه! اسلام دین برادری و برابری است!
   اما افسوس صد افسوس کسانی اند که با منطق کم خود و در اکثراً حالات اصلاً منطق وجود ندارد نظریات میدهند.

  • اگر دین اسلام دین برادری و برابری است چرا ده ها هزار اصحاب پیغمبر در جنگ های جمل، صفین و نهراوان همدیگر خود را کشتند؟ در اسلام آدم ها و حتا مسلمانها برابر نیستند. تو غلط میکنی که چنین تهمت را به اسلام می بندی. زیرا در اسلام زن و مرد برابر نیستند و در اسلام مسلمانها بدسته های مختلف عابد و فاسق، عالم و جاهل، سید و غیر سید و غیره تقسیم می شوند.
   او پدر لعنت! اسلام دین سلطه و زور است. با شمشیر گسترش یافت. در قرآن ده ها آیه از کشتن نامسلمان وجود دارد.
   تو خر چرا به اسلام تهمت میکنی و دروغ میگویی؟

  • در دین اسلام برادری است اماه تو بی خبرری چو نکی تو مشریک شدههی

 • dar een film taleb khodash ra ba marifi gerefta ast
  ok

 • E aoghan khar o Chine bechara ra bad az khandan gabre kalema me goyad oo hala adam shode . ae qaom darenda aoghan khar wa ghol

 • ای مردک
  بخش اول جزا ی شرک
  در مورد شرک ایات زیاد ی قران عظم الشان نازل شده است شریک
  سا ختن به خداوند متعال < ج> ورجوع نمودن به انسانرا تو بیخ وسر زنش نمو ده و انانی را کی در عبادت کمک خو اهی و مشکلات به جز از خدا وند معتال جل جلا له انسان و خیوانات را یا وری خود میداند به شیوه های مختلف به سخترین عزاب الهی سر زنش نمو ده است تو بیچاره مشریک هستی خداوندی متهال ورلش از تو بیزار است بی خبر میصلی یک سک یک روز از دنیا میروی

  • مالیک بچیم برو خود را گم کو. تره به گپ های کلان غرض نیست. همو خود پرو پیسور عالم بی افتخار ره روان کو.

  • اسلام دین تهدید است. نوشته مالیک جان اساس نمونه مثال ان است. الله انسانها را با تهدید و ارعاب به اطاعت خودش وا میدارد. الله ساخته ذهن مریض محمد است. خصوصیات و اخلاق الله و خباثت های فطری الله با روحیات محمد و اطرافیانش رابطه مستقیمی را داراست. در ابتدا محمد الله را نمی شناخت. در ایات مکی اش بیشتر از " رب" صحبت میکند. الله در سالهای بعد تر کشف و اختراع شد. الله بیشتر به عذاب و شکنجه می اندیشد. یک خدای واقعی به این اندازه پست و خبیث نمیباشد. بشریت در طول تاریخ خدایان زیادی را ساخته اند. هیچ خدایی به اندازه یهوه و الله کثیف نیستند. این خدایان محصول ذهن ادمیان اند. صرف انسان های ساده اندیش و خیالپرست و خرافااتی قربانی اندیشه هایی مرتجعانه ای از این قبیل میگردند. بدون الله و محمد زنباز ، بشریت زنده گی بهتری را خواهند داشت. هر اندازه که الله و یا خدایانی مشابه با او در یک جامعه نفوذ بیشتر داشته است، بدبختی در ان جوامع بیشتر میباشد.

 • این اقایان که لباس بدون استین پوشیده اند , اول که به اسلام قطع حرام است دوم این که اسلام به زوز شمشیر ان هار مسلمان کرده و از اسلام به جز تجاوز به مرد و زن چپاول دزدی غارت کار دیگر ی نیست و دوم این این دو اقا خیلی سنگ اسلام را به سینه می زد چون لذت از اعمال اسلام را دیده اند اگر ندیده باشند چرت و پرت نمی گویند.

 • ان چیز در اسلام حرام است تو خبر نیستی حقیقتی اسلامی را هر کس نمیداند

 • اسلام دین متعصب و تنگنظر و خشن و در تضاد با ارزشهای مدرن انسانی میباشد. اسلام دین دروغ و محمد یک دروغگوی بزرگی بود. اسلام ترویج دهنده خشونت است. تسلام دین تبعیص و نابرابری است. اسلام مجموعه خرافات و نفرین گویی و بدگویی و خودخواهی است. اسلام نمونه ای از افکار عقب افتاده و تاریخ زده 14 قرن قبل اعراب بادیه نشین است. بدون ایلام و الله کثیف و بیرحم و متعصب نادان، زنده گی بشریت هزاران بار بهتر و بهتر خواهد بود. من اسلام را عمیقا و از بیخ و بنیاد میشناسم. دروغها و جعلیات قرانی برایم مثل روز روشن است. اسلام برای ملت ما نیست. اسلام برای این عصر و زمان نیست. نابود باد اسلام کثیف و مردار.

 • اقای مایک اساس ترا به وجدان انسلنیت سوگند بگو حقیت اسلام در چی است ؟ میدانیم گه حقیقت را کتمان می کنی چون که حرفی برای گفتن نداری باید شرح میدادی که دیگران از ان مطلع می گردیند.

  • بسم الله الر حمن الرحیم
   قران غظیم الشان برای مسلمان تعلیم داد که شا یسته یک مو من پرست و قران شناس نیست که کسی دیگر را نسبت به زات خدا وندیعز وجل مهر با نتر فکر کند ودر هنگام ایجاد کدام مشکلی به نزدی وئ رود مو منان یکتاه پرست که امت رسول الله صلی علی سلم هستند میداند که در هنگام ظهور هر مشکلی به نزد
   ذاتی برویم که مهر بانی وئ از همهعا لیر بلند تر و نزدیکتر با شد واین ذات مهر بان ذات الله جل جلاله است بناه کمک واعا نت
   خود را فقط از ذات
   خدای یگانه بخوا هند ایت شریف < ایاک نستعین > خاص از تو کمک میخو اهم همین درس را برای مومنان میدید میصلی تو شخصی شرک در تقرب جوی وواسطه سازی مشکل بعضی از شماه اینست که
   انان فکر میکنند خداوند متعال مانند سا یر پاد شاه ها و ریس جهمور هاست وبرای رسیدن به بار گاه انان به اشخاصی مانند باد یبگارد وزیر ریس دفتر مشاور سکر تر و غیره نیاز مند است انان عین گمان مخلو قات را با لای خدا وند میکند وخدارا مشابه با مخلوق میداند بناه مشریکن قریش مسیحان وسایر بت پرستان برای اشخاص را واسطه قرار میصلی شماه قرار میدانند بی خبر اخمق خوب فیکر کن تو را کی پیدا
   کرده کی جاند را میگیرد

 • چند تا مقبولک عکس های شخصی خوده اینجا پوست کده! بیادر کابل پرس? صفحه فیسبوک شخصی تان که نیست! عکس باید در رابطه به موضوع باشد!
  .
  دنیا را بهتر ببینید..

 • بسم الله الرحمن الرحیم
  ای مردم دین اسلام دین حق از چانیبی خداوند عزوجل است
  در دنیاه امروز 1.8 میلیارد مسلمان است اگر دین حق نبود در این چاه مقام نمیرست
  خدا وند کریم تعریف این ا مت را در تورات به موسی < ع> کرده فرموده
  ای مو سی < ع> یک امتی خلق کردنی هستم که کار انبییا < دعوت حق> را میکند
  در حالیکه نه علم صیح دارند ونه حلم صحیح .حضرت مو سی < ع >
  عر ض کرد چیطور شده میتواند خدا وند بزرگ فر مود از علم خود برایشان میدیم واز حلم
  خود حلم موسی < ع.> عرض کرد پس مرا از جمله ان امت بگردان
  در حد س دیگر میا ید یکدفعه حضرت نبی < ص> فر مود در نظری شماه ایمان چه کسان عجیب است عرض کردند از ملایکه حضرت فر مود ملا یکه همیشه در حضوری خدا وند هستند صحابی ها عرض کردن
  از انبیا فرمود برای انها وحی می اید عرض کردند ما یان هستیم حضرت فرمود من همرای شما هستم صحابی ها عرض کرند پس ایمان چه کسی عجیب است فر مود کدام قومی که بعد از شماه می اید وبدون موجو دیت پیا مبر به قران وسنت عمل میکند اجر انها در نزدی خدا وند < ج > عظیم است
  قران عظیم الشان برای مسلمان نان تعلیم داد که شا یسته مو من یکتاه پرست وقران شناس نیست که کسی دیگر را نسبت به ذات خداوند عزوجل مهر بانتر فکر کند ودر هنگام ایجاد کدام مشکلی
  به نزدی وئ رود بلکه مو منان یکتا پرست که امت رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند میدانند که در هنگام ظهور هر مشکلی به نزد ذاتی برویم که مهر با نی وی از همه عا لیتر بلند تر ونز دیکتر باشد واین ذات مهر بان ذات الله جل جلاله است بناع کمک واستعانت خود را فقط از ذات خدای یگانه بخوا هند ایت شریف
  ایاک نستعین خاص از تو کمک میخوا هم همین درس را برای مو منان میدید
  مردم مشرکین در تقرب جویی وواسطه سازی مشکل بعضی از مشریکن اینست که انان فکر میکند که خداوند متعال مانند سا یر پا د شا ه ها وریس جمهور ها ست وبرای رسیدن به بار گا ه انان به اشخاصی مانند
  با دیگارد وزیر وریس دفتر مشاور سکر تر و غیره نیاز مند است شماه عین گمان مخلو قات را بالا خداوند میکند و خدارا مشا به با مخلوق میانید بناه شماه مشریکن ومسیحیان وسا یر بت پرستان برای اشخاصی را واسطه قرار مید ینند از نظر که مسحیان انسانعا برای رسیدن به بار گا الهی با ید مانند سلطنط های دنیوی سلسله مرا تب را در نظر گرفته قبل از رجوع به خدا لازم است به استانه متصرفین دیگر ی رجوع کند یا توسط انان به رفع نیاز مندی های خود بپر دازد و یا با حفظ مرا تب وپله به پله بالا برود و به
  در گاه حدا وند برسد اگر ما مو رین ملک خدا قادر به مشکلات تو ورسید ه گی به داد وفر یاد تو با شد دیگر چی لزومی دلرد که از خود پا فرا تر گذا شته بدون مرا عات تسلسل و احترام به مرا تب مستقیما به خدا مرا جعه کنی
  به اساس این عقیده مشرکین مسحیان نمیتوانند مستقیماٌ با خدا خود راز ونیاز کنند بلکه از طریق پاپ وکشیش به او خود را نزدیک میسازند بت پر ستان نیز ادعا میکند که خدا یکتاه را پرستش میکند ولی این بتها شخصیت های مقرب خدا وند هستند بناه بتها ایشا نرا به به خدا وند نز دیک میسازد خدا وند متعال در سوره ی تو حید بیان داشت که خدا وند بی نیاز است الله الصمد
  به کدام سکر تر نز دیک کنند وا سطه ریس دفتر وزیر وغیره اشخاصی که پاد شا هان به ان نیاز مند هستند ضرورت ندارد وبرای اینکه همه بدانند که خدا وند به انها نزدیک است
  کلمه قیب را استعمال نموده است اذا سالک عبادی عنی فانی قریب
  هر گاه بنده گان من در مورد من سوالی کنند من به ایشان نزدک ودر ایت شریف دیگر میگوید
  من حبل الورید
  یعنی خدا وند برای انسان از شارک گردنش نزدیکتر ست
  مسلمان قران شناس با این بینش قرانی خدا وند متعال را همیشه مرا قیب خویش دانسته دست نیاز مندی خویش را بدون وا سطه جویی افراد او اشخاص مستقیما به ذات اقدس متعال در از میکنند
  ما لک هر شی فقط خدا وند متعال است وبس

 • اصلحن شماه از چمله را گم ها هستید چو نکی کسی را نمیخو ا ید کی شماه را پیدا کرده میتواند در یگ دقیقه گم کند اما ان صبور است دلم برای شماه میسوززد چیراع گمرا شدید اگر پول ندارید این کی گناه اسلام نیست این دورغ میگو ید از زبان خود میگو ید

 • 1400سال از عمراین دین میگذرد ماتاکنون خیری جزکشتار جنایت تجاوز غارت فقر بی حرمتی برده داری وغیره چیزی ندیدیم

 • این دین تا قیا مت میباشد

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس