صفحه نخست > حقوق بشر > بیش از 30 کشته و زخمی در بلخ؛ راه مقابله با برادران تروریست کرزی چیست؟

بیش از 30 کشته و زخمی در بلخ؛ راه مقابله با برادران تروریست کرزی چیست؟

امروز بمب کنار جاده ای در اولسوالی دولت آباد ولایت بلخ، جان حداقل 15 غیر نظامی را گرفت و 18 غیر نظامی دیگر را زخمی کرد.
به روایت عکس و تصویر
جمعه 19 اكتبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

حامد کرزی بنا بر مشترکات قومی و برای گسترش حکومت قبیله ای خاندانی، ارگ ریاست جمهوری را به یکی از مراکز اصلی فرماندهی تروریسم تبدیل کرده است. یکی از پروژه های مهم تیم کرزی که با همکاری طالبان، گروه حکمتیار و افغان ملت اجرا می شود، کشاندن جنگ به مرکز و شمال افغانستان می باشد. کارشناسان امور از چندی به اینسو به شدت اخطار داده اند که اگر مقابل حملات تروریستی و اقدامات دهشت افکنانه این تیم مقابله جدث صورت نگیرد، کشتارهای سیستماتیک گسترده تر صورت خواهد گرفت. حمله به غیر نظامیان و هدف قرار دادن آنان یکی از جنایت های آشکار جنگی می باشد.

تاکتیک های پنهان سازی طالبان؛ مسلح سازی زیر نام قیام در جنوب مجاز و در مرکز و شمال ممنوع است!

استفاده از پیراهن، تنبان و دستار/ پنهان شدن در ادارات و بخش های ملکی و نظامی دستگاه کرزی/ پنهان شدن زیر نام کوچی/ پنهان سازی در قالب بی جا شدگان /پنهان سازی زیر نام نیروهای متخصص که به طالبان نکتایی پوش معروفند/ پنهان سازی در قالب دانشجو/ پنهان سازی زیر عنوان نیروی کار/ استفاده از پوشش زنانه

پنج شنبه 30 آگوست 2012, نویسنده: کابل پرس

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • يكانه راهش عمليات بالاى قريه هاى بشتونهاست. انجا اى اس اى ماند ماهى در اب قرار دارد و بلانهاى قتل و قتال را بهفكر ارام طرح و عملى ميكند.قو ماندانان قوا حق عمليات و جستجو را در قريه هاى ناقلين شمال كه اصلا با كستانى هستند,ندارند. كرزى بايد دستور بدهد كه زن و مرد بيرو جوان بشتون و غير بشتون را تعقيب و تلاشى و باز جويي كنند. از قريه بشتون طالب ميبرايد ,جند نفر را ميكشد و بعد در همان قريه مخفى ميشود. عقب او كسى نميرود كه وحدت ملى خدشه دار ميشود؟
  داود داود كفته بود كه انجا كه طالب و با كستانى نشسته است ما حق عمليات را نداريم.
  رهبر ما خر است. كرزى با قوم برستى خود به بزركترين جنايت كار و خاين ملى تبديل شده است.
  به قوماندانان دستور بده كه طالب را جمع كنيد. انها ميدانند و ميتوانند كه طالب را نا بود كنند. ولى دغدغه دفاع بشتونى را بايد خاتمه داد. يكبار به انكه كله كله كشته ميشود رحم كو او خاين بزدل.

  • محترم ( ن ب ) سلام
   نظریه شما قابل تأاید است ، اصلأ رهبرطالب و تروریست طالبی ، خود آقای حامد کرزی است به دلیل اینکه 11 سال
   پیش گروه طالب هاازبین رفته بود آقای کرزی طالب هارا دو باره احیا وتقویه کرد ، جستوجوی شبانه را ممنوع ساخت تا
   طالب ها روزانه تروریستی کنند شبها درقریه شان همان قریه ناقلین است آرام استراحت کنند ، آقای کرزی تأکید د ر تأکید
   دارد قریه های پشتون نشین را جستوجو نکنید ، پس رهبریت شاخ ودم دارد ؟؟؟ واضح وروشن است حامدکرزی رهبرطالبان
   و حمایه کننده طالبان است .

 • تا قوم پشتون خودش این ننگ را که دامن این قوم را گرفته، پاک نکند ما هم در ننگشان خواهیم ماند. تنها راه نجات از این غده های سرطان به نام طالب،افغان ملتی، کوچی، حزب اسلامی و .... که جان ما را هم گرفته ،در دست خود قوم پشتون است. اگر این قوم از میان خود بر علیه این وحشی ها نخیزد ما هیچ کاری نمیتوانیم. اما متاسفانه من تا به حال چنین عملکردی را از این قوم ندیدم. بسیارشان که در اروپا و امریکا زندگی میکنند ،این وحشی ها را آزادی خواه مینامند. من حتی با چند تا از این کوز مغزان خواستم صحبت کنم. اما نزدیک بود جنگ برخیزد.
  تا وقتی که خود پشتون ها بر ضد این وحشی ها نخیزند، من همه شان را شریک جرم میدانم. وسلام

 • پشتون اگر خوب میبود افغانستان به این روز نمیرسید . پشتون اگر خوب میبود به جلو حرکت میکرد نه به عقب .پشتون اگر خوب میبود غلام پاکستان نمیشد . پشتون اگر خوب میبود زنهای شانرا باقاطر الیش نمیکرد .پشتون اگر خوب میبود بجای گندم تریاک نمیکاشت .پشتون اگر خوب میبود القاعده و چیچنی و غیره وارد وطن ما نمیشد . پشتون اگر خوب میبود بصورت دختران مردم تیزب نمیپاشید .بالا خره پشتون اگر خوب میبود وهابی نمیشد و خودرا منفجر نمیساخت . پشتون اگر خوب میبود بنام غیرت و طن را اباد میساخت . پشتون اگر خوب میبود خودرا دربین مسجد منفجر نمیساخت ..

 • بيشنهاد سياف بايد عاجل عملى شود.طالب بايد علنى به دار زده شود.مين كزار بايد در محاكم نظامى عاجل برسى و اعدام شود.انجه كه انها با صدها هزار هم وطن كردند.بكير و ايلا كو اين خودش خيانت به شهدا و خا نواده هاى انهاست. اين سرويس كه ازبين رفته مال ملت ازبين رفته اين هم سر مايه ملى است.انها بخاطر تباهى جان و مال ما ودر قرا و قصبات بشتون نشين فعاليت دارند.بايد در بين قوم بشتون خانه تكانى شود و انها مطيع دولت ساخته شوند وكرنه جواب داده شود.

 • به گزارش چند شب قبل تلویزیون طلوع که یک خشوی پشتون عروس که میخواست از عروس خود... و عروس از این کار ابا ورزید بعدا توسط همان خشوی پشتون پاهای عروس محکم گرفته شده و توسطه یک نفر قوم خشو گردن عروس با کارد بریده میشود. این است وحشت/واقیعیت پشتون والی. مرگ است بر این پشاطین با این وضعیتی که دارند.

 • من ،این جا صرف عرض میدارم که ،این عمل غیر انسانی ،نیاندرتالی ،کروماسیونیی ؛میمونی وقبیلوی طالب "پشتون "اوغان وافغان" را محکوم نموده و تاکید کردم وتاکید میکنم که ،علیه قبایل دون تاریخ مبارزه نظامی صورت گفت إإ؟
  اقلیت غیر بومی ؛کسانیکه ریشه در بیشه بیگانه "پاکستانی وانگلیسی ویهودی "داشته ،از دوقرن بدین سو کشور ومردم آبرومند وتمدن آفرین بشریت را در زندان گمنامی ،بدون فرهنگ ،بدون سرزمین ،بدون آزادی ،بدون اصالت تاریخی ،وووإمحکوم نموده وروزی نیست که جان فرزندان این کشور را جهت اعمال شوم شیطانی وقبیلوی در کام مرگ محکوم نموده نباشند.
  گسترش این عمل غیر انسانی وعمل قبیله نیاندرتالی که در راس کرزی نیاندرتال ماقبل تاریخ قرار دارد را مربوط چپاول گران و رهبران دون صفت ملیت های بومی دانسته وایشان هریک در تداوم جنایت شریک بوده واند
  من ؛5 سال قبل تیزی مقاومت را علیه این خاینین را مطرح بجث نموده وبطور روشن طرد ونابودی پهلوانان شکست خورده وپنبه ایی را که "شامل عبدالله ؛محقق ،دوستم ،اکبری ،محسنی ،فهیم "باشد ،پیشنهاد داده وخواهان تشکیل جبهه ایی کلی از سوی مردمان غیر قبایل شده بودم.و،در آن تیز ونوشته مبارزه نظامی را اولویت بخشیده و این عمل را هم استراتیژی وهم تاکتیک پشینهاد دادم وامروز درک میشود که حق بسوی من ؛لغزش میکند
  این دیگرگونی تاریخی را نباید بدون پاسخ گذاشت إ إ إ؟.

 • بنده نیز با آقای قویش همنظر و موافق می باشم. اما حیف که ما فاقد نیروی مردمی و مصمم به مبارزه ی قاطع مرگ وزندگی می باشیم. باید این رهبر نما های بدنام ومعامله گر ومنافق را طرد کرد وبه دنبال آرایش نیروی جدیدی از میان جوانان سالم بود.

  • به همه ایی وطنداران مانده نباشید گفته وبه جناب فرشید گرامی درود ویژه میفرستم إمن این جا سخن خویش را از بیت فردوسی آغاز میکنم که :شود خواروزار که بود ارجمند -فرو مایه را بخت است وبلند.این فرومایه گان خودگی ودشمنان قسم خورده برونی اند که مردم وکشور را در حالت خواروذلیل وبدبخت در آورده واز این طریق به دزدی وچپاول ،عیاشی ووطن فروشی خویشتن ادامه بدهند.ادامه دارد.

 • man ba tarhe wa pishnehade jenabe ghoyash kamelan moafeqam wa wa qeian ke behtarin peshnehad ast che qadar mazlomiat che qadar bad bakhti wa bellakhera che qadar mahromiat bellakhera bayad ba pa khizim wa een jenayat karane tarikh ra az bikh wa bon nabood besazim ba omide aan rooz

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

جستجو در کابل پرس